1

Тема: Вираз IF в директивах nginx

В доках nginx показано один із прикладів використання виразу IF у конфіг-файлах, але там не показано як дві умови превіряти, типу:

if
(
  ($http_accept_language ~*ru)
  and ($http_accept_language !~*uk)
)
{
  // some code
}

Я експерементував з різними варіантами, але щось нічого не приймається.

Ніхто не в курсі як воно пишеться?

Подякували: leofun011

2

Re: Вираз IF в директивах nginx

if()
{
  if()
   {}
}

3

Re: Вираз IF в директивах nginx

Так, цей приклад я перевіряв одним із перших.

4

Re: Вираз IF в директивах nginx

ne robe?

5

Re: Вираз IF в директивах nginx

FakiNyan написав:

ne robe?

nginx: [emerg] unknown directive "if($http_accept_language" in /etc/nginx/sites-enabled/hub.org.ua.conf:25
nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed

6

Re: Вираз IF в директивах nginx

а з якими параметрами зібраний nginx ?

7

Re: Вираз IF в директивах nginx

$ nginx -V
nginx version: nginx/1.10.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-4) (GCC)
built with OpenSSL 1.0.1e-fips 11 Feb 2013
TLS SNI support enabled
configure arguments: --prefix=/etc/nginx --sbin-path=/usr/sbin/nginx --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf --error-log-path=/var/log/nginx/error.log --http-log-path=/var/log/nginx/access.log --pid-path=/var/run/nginx.pid --lock-path=/var/run/nginx.lock --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp --user=nginx --group=nginx --with-http_ssl_module --with-http_realip_module --with-http_addition_module --with-http_sub_module --with-http_dav_module --with-http_flv_module --with-http_mp4_module --with-http_gunzip_module --with-http_gzip_static_module --with-http_random_index_module --with-http_secure_link_module --with-http_stub_status_module --with-http_auth_request_module --with-http_xslt_module=dynamic --with-http_image_filter_module=dynamic --with-http_geoip_module=dynamic --with-http_perl_module=dynamic --add-dynamic-module=njs-1c50334fbea6/nginx --with-threads --with-stream --with-stream_ssl_module --with-http_slice_module --with-mail --with-mail_ssl_module --with-file-aio --with-ipv6 --with-http_v2_module --with-cc-opt='-O2 -g -pipe -Wall -Wp,-D_FORTIFY_SOURCE=2 -fexceptions -fstack-protector-strong --param=ssp-buffer-size=4 -grecord-gcc-switches -m64 -mtune=generic' --with-ld-opt=-Wl,-E

8

Re: Вираз IF в директивах nginx

можна спробувати додати модуль, на сайті вказано

Подякували: ktretyak, Djalin, leofun013