1

Тема: Записати структуру в файл с++

Доброго дня) Допоможіть будь ласка зробити цю задачу так, щоб:
–    вхідні дані (поля структури) вводилися з клавіатури і після введення записувалися у файл (окрема функція);
–    програма мала можливість дописувати  дані у файл (окрема функція);
–    дані з файлу виводились на екран (окрема функція);
–    результати виконання другого підпункту виводились на екран і у файл.

#include <stdio.h> 
#include <conio.h> 
#include <locale.h>
#define n 3
void main() { 
  setlocale(0,"");
  int i,f=0,number; 
  struct ITRN
  {  char first[20];     
  char final[20];     
  int num; 
  int distance;
  } 
  rt[n];   
  for(i=0;i<n;i++) 
   { 
printf("\nВведiть назву початкового пункту маршруту:");    
scanf("%s",&rt[i].first);    
printf("Введiть назву кiнцевого пункту маршруту:");    
scanf("%s",&rt[i].final);    
printf("Введiть номер маршруту:");    
scanf("%d",&rt[i].num); 
printf("\nВведiть вiдстань(в кiлометрах):");   
scanf("%d",&rt[i].distance); 
  }
  printf("Введiть номер потрiбного маршруту:");
  scanf("%d",&number);

  for(i=0;i<n;i++) 
  { if(rt[i].num==number) 
    { f++; 
    printf("\nПоч.пункт маршруту\tКiнцевий пункт\tНомер маршруту\tВiдстань");
     printf("\n%13s\t%15s\t\t  %3i\t\t %3iкм ", 
      rt[i].first,rt[i].final,rt[i].num,rt[i].distance); 
    }
  }
  if(f==0) printf("\n Помилка! Таких маршрутiв немає!"); 
   getch(); 
}