1

Тема: об'єктно орієнтовне програмування в Borland C++

Потрібно заповнити матрицю і вивести перший стовбець у якому усі непарні елементи
написав тільки до заповнення масива

//---------------------------------------------------------------------------
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
#include <vcl.h>
#pragma hdrstop

#include "Unit1.h"
//---------------------------------------------------------------------------
#pragma package(smart_init)
#pragma resource "*.dfm"
TForm1 *Form1;
int m, n, number, flag;
//---------------------------------------------------------------------------
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
 : TForm(Owner)
{
}
//---------------------------------------------------------------------------

void __fastcall TForm1::BitBtn1Click(TObject *Sender)
{

n=StrToInt(Edit1->Text);
m=StrToInt(Edit2->Text);
StringGrid1->ColCount=n;
StringGrid1->RowCount=m;

for(int i=0; i<n;i++)
 for(int j=0;j<m;j++)
  StringGrid1->Cells[i][j]=rand();

}
//---------------------------------------------------------------------------
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
{
  exit(1);
}

є код задачі через консоль

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime> 
using namespace std;
int main()
{
  srand(time(NULL)); 
  int n = 0;
  int m = 0;
  int number =0;
  int flag = 0;
  cout << "Vveditb k-st ryadkiv\n";
  cin >> n;
  cout << "Vveditb k-st stovpciv\n";
  cin >> m;
  cout<<endl;
  int **a = new int* [n]; 
  int **b = new int* [m];
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    a[i] = new int [n]; 
  }
  for (int i = 0; i < m; i++)
  {
    b[i] = new int [m]; 
  }
  cout<<"Matrix\n";
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    for (int j = 0; j < m; j++)
    {
      a[i][j] = rand() % 10; 
      cout << a[i][j] << " "; 
    }
    cout << endl;
  } 
  cout << endl;
  
    for (int j = 0; j< m; j++){
    number=0;
    for (int i = 0; i < n; i++){
    if (a[i][j] %2 != 0) number++;
    }
    if (number==n){
    cout<<"V stovpcyu #"<<j+1<<" vpershe zustrilus vsi neparni elementu\n";
    flag=1;
    break;
  }
}
  if (flag==0) cout<<"Neva stovpcya zi vsima neparnumu elementamu";
  return 0;
}

2

Re: об'єктно орієнтовне програмування в Borland C++

От просто цікаво - що саме ви очікуєте побачити у відповідях і які саме речення з вашого допису мають переконати людей це написати? Жодної мотивувальної частини у вас немає. Навіть питань немає.

Подякували: leofun01, FakiNyan2

3

Re: об'єктно орієнтовне програмування в Borland C++

Як я зрозумів, ви хочете просто перенести робочу консольну програму на форму за допомогою borland c++?

4

Re: об'єктно орієнтовне програмування в Borland C++

Зрештою - зробіть консольний проект в Borland C++. Так теж можна :)

До речі, а до чого тут ООП?

5

Re: об'єктно орієнтовне програмування в Borland C++

koala написав:

Зрештою - зробіть консольний проект в Borland C++. Так теж можна :)

До речі, а до чого тут ООП?

то предмет так зветься в них, майбуть