1

Тема: Лексикографічне впорядкування та ArrayList

Доброго дня!

Java почав вивчати нещодавно, відповідно багато невідомого і багато проблем.
Буду вдячний, якщо хтось зможе допомогти. Власне, далі суть проблеми.

Є код для лексикографічного впорядкування масиву:

Прихований текст
/* package whatever; // don't place package name! */

import java.util.*;
import java.lang.*;
import java.io.*;

/* Name of the class has to be "Main" only if the class is public. */
class Ideone
{
   public static void main(String[] args) 
  {
    int myArray[] = {1,2,3};

    ArrayList<int[]> ArrayOfArrays = new ArrayList<int[]>();
    
    ArrayList<int[]> Arrays1 = new ArrayList<int[]>();
    ArrayOfArrays = Recursive(myArray, Arrays1);
    
    for (int i = 0; i < ArrayOfArrays.size(); i++)
    {
      int m[] = ArrayOfArrays.get(i); 
      for (int l = 0; l < m.length; l++)
      {
        if ((l+1) == m.length)
        {
          System.out.println(m[l]);
        }
        else
        {
          System.out.print(m[l] + ", ");
        }
      }    
    }

    }

  public static ArrayList Recursive(int[] myArray, ArrayList<int[]> Arrays1)
  {

  Arrays1.add(myArray);
  
      int k = myArray.length-1;
      for (int i = k; i >= 0; i--)
      {
        if (i-1 >= 0)
        {
          if (myArray[i-1] < myArray[i])
          {
            int[] a = SwapArrayElements(myArray, i-1, i); 

            Recursive(a, Arrays1);
          }
          
        }
        }
    return Arrays1;

  }
  
  public static int[] SwapArrayElements(int[] Array, int n1, int n2)
  {
    //Елемент n1 потрібно замінити на мінімальний елемент з хвоста (елементи після n1),
    //але такий, що є більшим за елемент n1.
    
    int a = Array[n1];
    int b = Array[n2];
    
    for (int i = n1+1; i < Array.length; i++)
    {if (Array[i] > a && Array[i] < b)
     {
     b = Array[i];
     n2 = i;
     }
    } 

    Array[n1] = b;
    Array[n2] = a;
    
    Array = ArrangeArray(Array, n1);
    
    return Array;
  }
  
  public static int[] ArrangeArray(int[] Array, int n1)
  {
  //Частину переданого масиву до елемента n1 залишаємо як є,
  //решту сортуємо в порядку зростання
  
  int newArray[];
  newArray = new int[Array.length];

  for (int i = 0; i <= n1; i++)
  {
    newArray[i] = Array[i];
    Array[i] = 0;
  }
  Arrays.sort(Array);
  
  for(int i = n1 +1 ; i < Array.length; i++)
  {
    newArray[i] = Array[i];
  }
  
  return newArray;
  }
}

Без сумніву, можна написати витонченіше та простіше. Та питання в наступному: в рекурсивній функції в Arrays1 на кожному кроці лексикографічного впорядкування додається масив (в даному випадку з трьох) чисел. Але, після виходу з рекурсії в ArrayOfArrays міститься зовсім не те, що було туди додано.

По ходу виконання додається:
1, 2, 3
1, 3, 2
2, 1, 3
2, 3, 1
3, 1, 2
3, 2, 1

а в кінці при переборі ArrayOfArrays виводиться

0, 0, 2
0, 1, 3
0, 0, 1
0, 1, 2
0, 0, 1
3, 2, 1

Чому так? Дякую!

2

Re: Лексикографічне впорядкування та ArrayList

На вході в функцію Recursive масив потрібно копіювати, бо інакше робота продовжується по збереженому в Arrays1 посиланні (далі всередині рекурсивної функції), змінюючи оригінальний масив вже всередині Arrays1.

Arrays1.add(Arrays.copyOf(myArray, myArray.length));

3

Re: Лексикографічне впорядкування та ArrayList

Можливо я не зрозумів чогось...але просто залишу це тут:

ArrayList<String> strings = new ArrayList<String>() {{
  add("bbccaa");
  add("abccc");
  add("aaabccc");
  add("aabbbccc");
  add("cccaaaa");
  add("ccccaaaa");
  add("dd");
}};
System.out.println(strings);

Collections.sort(strings);
System.out.println(strings);

/* output
[bbccaa, abccc, aaabccc, aabbbccc, cccaaaa, ccccaaaa, dd]
[aaabccc, aabbbccc, abccc, bbccaa, cccaaaa, ccccaaaa, dd]
*/

4

Re: Лексикографічне впорядкування та ArrayList

В мене на вході подається один масив елементів, які в процесі виконання впорядковуються використовуючи лексикографічне впорядкування, і по завершенні роботи я маю всі можливі перестановки елементів вхідного масиву (перестановки без повторень). В даному випадку - 3! варіантів.