1 Востаннє редагувалося Defkill (05.08.2016 14:25:58)

Тема: Робота репетиторам.

Ми маємо сайт для підбору учнів репетиторам.

На сьогодні у нас з'явилася сторінка для пошуку роботи репетиторам,та можливість заповнити анкету,для пошуку учнів.

Запрошую усіх бажаючих знайти собі учнів до нашого сайту,щоб залишити свою анкету.

http://repetitor.org.ua/job-uk

2

Re: Робота репетиторам.

А що тут з податками?

3

Re: Робота репетиторам.

Анкети приймаються, оформлюються і вносяться в базу даних безкоштовно. Збір і публікація усних і письмових відгуків від клієнтів, формування портфоліо, верстка персональної сторінки — всі ці атрибути справжнього професіонала ми робимо для вас якісно і безкоштовно.

Більш детальна інформація про умови співпраці викладена в договорі оферти, з яким вам буде запропоновано ознайомитися при реєстрації.

Прихований текст

Дана оферта представляє собою офіційну пропозицію фізичної особи підприємця Пустовіта Іллі Степановича, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію, іменованого надалі Виконавець, і висловлює намір Виконавця укласти Договір на надання послуг на нижчевикладених умовах з будь-якою особою, що має назву надалі Замовник, яким прийняті умови цієї оферти.

1. Поняття і терміни, які використовуються у цій Оферті

1.1. Нижченаведені поняття і терміни цієї Оферти вживаються в такому значенні:

1.1.1. Інтернет-сайт — це ідентифіковане місце в мережі Інтернет (віртуальному просторі), в якому розташовується інформація, оформлена і структурована певним чином. Для цілей цієї Оферти Інтернет-сайтом Виконавця визнається сайт, розташований в мережі Інтернет за адресою: http://repetitor.org.ua/, а також його похідні;

1.1.2. Виконавець — фізична особа підприємець, яка уклала з Замовником Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією офертою, шляхом акцепту оферти Замовником, тобто її повного і беззастережного прийняття;

1.1.3. Замовник — будь-яка особа, що уклала з Виконавцем Договір на надання послуг на умовах, передбачених цією офертою, шляхом її акцепту, тобто повного і беззастережного прийняття. Поняття «Замовник» та «Репетитор» у цій оферті мають ідентичний зміст;

1.1.4. Клієнт — фізична або юридична особа, доручивша Виконавцю організувати підбір та пошук Репетитора для платних індивідуальних занять і (або) консультацій за обраним ним для себе особисто або для третіх осіб напрямком (предмет) ;

1.1.5. Оферта — цей документ, який є пропозицією укласти Договір на надання послуг з будь-якою особою, яка відгукнеться на його прийняття на умовах, зазначених у цій пропозиції;

1.1.6. Акцепт оферти — повне і беззастережне прийняття Оферти, що здійснюється шляхом натискання на кнопку «Я приймаю умови оферти». З моменту натискання на кнопку «Я приймаю умови оферти» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг вважається укладеним;

1.1.7. Електронна пошта — спеціальна технологія, яка забезпечує пересилання і отримання електронних повідомлень, листів, файлів, документів і так далі;

1.1.8. Особистий кабінет — спеціальний простір на Інтернет-сайті Виконавця, що надається Замовнику після реєстрації на Інтернет-сайті Виконавця і містить певну інформацію про самого Замовника і послуги, що надаються Клієнтам;

1.1.9. Контактна інформація про Замовника — відомості, з номерами телефонів, адреса місця проживання, паспортні дані Репетитора і інші особисті відомості.

1.2. У Оферті можуть бути використані поняття і терміни, не визначені в пункті 1.1. цієї Оферти. У цих випадках тлумачення понять і термінів проводиться відповідно до тексту, здоровим глуздом і призначення даної Оферти. У разі відсутності однозначного тлумачення поняття і терміна в тексті слід керуватися тлумаченням понять і термінів: в першу чергу — визначеними на Інтернет-сайті Виконавця, в другу чергу — відповідно до цивільного законодавства та звичаями ділового обороту.

2. Предмет цієї Оферти

2.1. Предметом цієї Оферти є надання Замовнику інформаційних та інших послуг, передбачених цією офертою. До таких послуг належать такі:

2.1.1. Організація пошуку і підбору клієнтів, з якими Репетитор зобов’язується проводити платні індивідуальні заняття та (або) консультації за обраним Клієнтом для себе особисто або для третіх осіб напрямком(галузі, предмет);

2.1.2. Надання інформації про Клієнта та інформації про сутність, характер та обсяг замовлення, зробленого Клієнтом;

2.1.3. Розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформації, в тому числі контактної інформації, про репетитора, а також про послуги, що надаються Клієнтам;

2.1.4. Надання інших послуг, передбачених цією офертою.

2.2. Замовник зобов’язується прийняти послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти, і сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі та порядку, визначеному пунктом 5 цієї Оферти.

3. Акцепт цієї Оферти

3.1. Акцепт цієї Оферти вважається здійсненим після скоєння Замовником наступних дій:

- Реєстрація Замовника на Інтернет-сайті Виконавця;

- Прийняття цієї Оферти, що здійснюється шляхом натискання на кнопку «Згоден».

3.2. З моменту натискання на кнопку «Згоден» умови цієї Оферти вважаються прийнятими Виконавцем, а Договір на надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти, вважається укладеним.

4. Права і обов’язки сторін

4.1. Виконавець зобов’язується:

4.1.1. надати Репетитору в безкоштовне користування Особистий кабінет після проходження реєстрації на інтернет-сайті, в якому є відповідні розділи, що містять інформацію про самого Замовника, а також про послуги, що надаються Клієнтам;

4.1.2. направити Репетитору на електронну пошту, вказану при реєстрації Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця, логін і пароль, необхідні для доступу в особистий кабінет;

4.1.3. надати Репетитору послуги в повному обсязі і відповідно до умов цієї Оферти;

4.1.4. після отримання відповідного замовлення від Клієнта направити в розділ особистого кабінету інформацію про контактні дані Клієнта;

4.1.5. після отримання відповідного замовлення від Клієнта направити на електронну пошту Репетитора лист, що містить інформацію про замовлення, зокрема про сутність, характер, термін замовлення і інших його умов;

4.1.6. забезпечити режим конфіденційності інформації, отриманої від Репетитора;

4.1.7. консультувати Репетитора з питань, що виникають у нього в зв’язку з наданням йому послуг, а також надавати інформацію необхідну для їх надання;

4.1.8. своєчасно публікувати на Інтернет-сайті Виконавця повідомлення, пов’язані з будь-якими змінами порядку надання послуг репетитора, зміною розміру і порядку оплати за надані послуги, зміною цього Договору-оферти, і / або сповіщати Репетитора шляхом направлення інформації про зміни на електронну пошту і / або в його особистий кабінет на Інтернет-сайті Виконавця;

4.1.9. виставляти рахунок Замовнику на оплату послуг Виконавця після проведення їм відповідних занять і (або) консультацій з Клієнтом;

4.1.10. виконувати інші обов’язки, передбачені цією офертою.

4.2. Репетитор зобов’язується:

4.2.1. зареєструватися на Інтернет-сайті Виконавця;

4.2.2. надавати Виконавцю повну і достовірну інформацію про себе, своєї професійної діяльності і про які надають Клієнтам послуги;

4.2.3. приймати послуги, що надаються Виконавцем, в терміни та обсяги, передбачені цією офертою;

4.2.4. проводити оплату послуг Виконавця, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти, в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;

4.2.5. негайно зв’язатися з Клієнтом після отримання інформації в особистому кабінеті про Клієнта і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;

4.2.6. після першого дзвінка Клієнту в той же день направити Виконавцю звіт про результати такого спілкування шляхом використання особистого кабінету, дзвінка в компанію, смс або зворотнього зв’язку на сайті компанії зокрема про підсумки переговорів з Клієнтом, про досягнуті домовленості, про дату першого заняття, про порядок проведення занять та інші умови. Цей обов’язок зберігається за Репетитором і в тому випадку, якщо домовленість про дату першого заняття з Клієнтом не була досягнута, а також у випадках, якщо додзвонитися до відповідного Клієнта не вдалося;

4.2.7. у всіх випадках інформувати Виконавця про перенесення дати проведення занять і (або) консультацій з Клієнтом;

4.2.8. повідомити Виконавця про результати проведення першого заняття і (або) консультації з Клієнтом;

4.2.9. інформувати Виконавця протягом 7 (семи) робочих днів про будь-які зміни своїх контактних даних, про зміну послуг, що надаються Клієнту, про тимчасове припинення надання послуг Клієнтам або про повне припинення своєї репетиторської діяльності;

4.2.10. здійснити оплату послуг Виконавця в розмірах і в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти;

4.2.11. повідомити Виконавця про здійснення оплати його послуг відповідно до пункту 5.6 цієї Оферти;

4.2.12. повідомити Виконавця про неможливість оплати його послуг в термін, встановлений пунктом 5.6 цієї Оферти

4.2.13. в разі відсутності можливості домовитися з Клієнтом про проведення занять по його замовленню даними Репетитор, а також в разі дострокового припинення занять (обриву Занять), Репетитор в обов’язковому порядку зобов’язується інформувати Виконавця протягом 1 ( одних) діб про неможливість подальшої роботи над цим замовленням;

4.2.14. не надавати для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця інформацію, яка відповідно до чинного законодавства може порушувати права третіх осіб на об’єкти інтелектуальної власності або являти собою інше порушення чинного законодавства України;

4.2.15. належним чином і сумлінно виконувати свої обов’язки, передбачені цією офертою;

4.2.16. нести інші обов’язки, встановлені цією офертою.

4.3. Виконавець має право:

4.3.1. вимагати і одержувати від Замовника інформацію в формі копій документів і / або з поданням оригіналів, пов’язану з його професійною діяльністю, зокрема документів, що підтверджують досвід його роботи, рівень освіти, кваліфікацію, місце роботи і так далі;

4.3.2. проводити перевірку наданих Репетитором документів, інформації та інших відомостей в будь-який час і без повідомлення про це самого Репетитора;

4.3.3. отримати оплату за надання послуг, що є предметом цієї Оферти, в розмірі та в порядку, передбаченому пунктом 5 цієї Оферти.

4.3.4. в разі виявлення недостовірності наданих Репетитором документів, відомостей та іншої інформації, або виникненні сумнівів в їх достовірності, негайно припинити надання послуг до отримання від Репетитора достовірних даних і підтверджуючих документів. При відсутності відповіді на запит Виконавця про надання уточнень, додаткової інформації та підтверджуючих документів протягом 10 (десяти) календарних днів, або при виявленні навмисного надання Репетитором недостовірних відомостей та інформації, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Репетитора шляхом направлення на його електронну пошту відповідного листа;

4.3.5. помістити інформацію про послуги Репетитора на Інтернет-сайті Виконавця без вказівки контактної інформації Репетитора;

4.3.6. відмовити в публікації на Інтернет-сайті Виконавця інформації, яку Репетитор не може підтвердити;

4.3.7. редагувати, систематизувати, скорочувати на власний розсуд інформацію про репетитора, призначену для розміщення на Інтернет-сайті Виконавця;

4.3.8. контролювати діяльність Репетитора шляхом звернення до Клієнтів, з якими Репетитор проводив відповідні заняття і (або) консультації;

4.3.9. тимчасово припиняти надання Репетитору послуг за цією Оферті з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджає наданню послуг, на період усунення даних причин;

4.3.10. тимчасово призупинити надання подальших послуг Репетитору при наявності заборгованості по оплаті за раніше надані йому послуги за цим Договором;

4.3.11. з метою поліпшення якості обслуговування вести запис телефонних переговорів представників Виконавця з Репетитором, без обмеження часу і способу фіксації телефонних переговорів, при цьому запис телефонних переговорів може бути здійснений як при вхідному дзвінку від Репетитора, так і при вихідному дзвінку Репетитору;

4.3.12. направляти інформаційні, організаційні та інші матеріали в рамках виконання цього Договору на будь-які контакти для зв’язку, надані Репетитором, без будь-яких обмежень;

4.3.13. здійснювати інші права, надані цією офертою.

4.4. Репетитор має право:

4.4.1. на надання Виконавцем послуг, передбачених пунктом 2.1 цієї Оферти;

4.4.2. на належне виконання Виконавцем своїх прав і обов’язків за цим Договором;

4.4.3. отримувати від Виконавця повну і достовірну інформацію про організацію та забезпечення виконання послуг за цим Договором;

4.4.4. на отримання консультацій з усіх питань, пов’язаних з його діяльністю з надання послуг;

4.4.5. брати участь у всіх заходах, що проводяться Виконавцем для викладачів, в тому числі брати участь в семінарах, тренінгах, конференціях і так далі;

4.4.6. при наданні послуг клієнтам користуватися ресурсами, що знаходяться в особистому кабінеті Репетитора і наданими Виконавцем;

4.4.7. отримувати інформацію про контактні дані Клієнта, а також інформацію про замовлення, зроблене Клієнтом;

4.4.8. вимагати надання рахунків, а також інших документів, передбачених цією офертою. Надання документів здійснюється за допомогою їх направлення на електронну пошту Репетитора;

4.4.9. відмовитися від проведення Занять, повідомивши про це Виконавця шляхом направлення йому відповідного листа з поясненням причин відмови;

4.4.10. здійснювати інші права, надані цією офертою.

5. Вартість послуг і порядок розрахунків

5.1. Замовник зобов’язується оплатити надані Виконавцем послуги, передбачені пунктом 2.1. цієї Оферти.

5.2. Оплата послуг Виконавця проводиться на підставі рахунку, що виставляється Виконавцем Репетитору після проведення першого заняття і (або) консультації з Клієнтом.

5.3. Вартість послуг Виконавця складає вартість проведення 1 (одного) заняття з Клієнтом, за винятком випадку, передбаченого пунктом 5.4 цієї Оферти. Якщо Виконавець отримав 2 (два) і більш замовлень (різні предмети) від одного клієнта, то Виконавець зобов’язується оплатити кожне з замовлень (предметів). В окремих випадках вартість послуг Виконавця відрізняються від вартості проведення 1 (одного) заняття з Клієнтом і вказується в особистому кабінеті Репетитора в розділі «Мої учні».

5.4. Якщо, відповідно до домовленості з Клієнтом, кількість занять склало лише 1 (одне) заняття (консультація), то Репетитор зобов’язується сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі 30 (тридцяти) відсотків від вартості заняття. У тому випадку, якщо пройшло 2 (два) заняття, то Репетитор зобов’язується сплатити Виконавцю грошову суму в розмірі 70 (сімдесяти) відсотків від вартості 1 (одного) заняття з даними Клієнтом. Інша кількість занять оплачується повною сумою від вартості одного заняття. При цьому дана грошова сума сплачується Репетитором після проведення першого або другого заняття з Клієнтом.

5.5. Рахунок на оплату послуг Виконавця формується, виходячи зі звіту Репетитора про результати проведення відповідного заняття з Клієнтом, а також на підставі інформації, отриманої Виконавцем від Клієнта відповідно до пункту 4.3.8 цієї Оферти, з яким Репетитор проводив заняття. Виконавець залишає за собою право виставляти рахунок виключно на підставі інформації, отриманої від клієнта.

5.6. Оплата послуг Виконавця проводиться Репетитором протягом 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку на оплату послуг Виконавця. Оплата послуг Виконавця проводиться способами, зазначеними на Інтернет-сайті Виконавця. Репетитор зобов’язується повідомити про це Виконавця.

5.7. Якщо оплатити послуги для Репетитора в термін, передбачений пунктом 5.6 цієї Оферти, представляється неможливим з причин, не залежних від Репетитора, то Репетитор повинен повідомити про це Виконавця по телефону або шляхом використання особистого кабінету, або зворотного зв’язку на Інтернет-сайті Виконавця.

5.8. Якщо Замовник не оплачує без поважних причин послуги Виконавця протягом 2 (двох) тижнів з моменту виставлення рахунку, то Виконавець має право на односторонню відмову в наданні послуг, що є предметом цієї Оферти.

5.9. У будь-якому випадку при простроченні оплати Репетитором послуг Виконавця, Виконавець має право на призупинення надання послуг, передбачених пунктом 2.1. цієї Оферти.

5.10. Якщо кількість занять, що проводяться Репетитором з Клієнтом, виявиться менше, ніж було передбачено договором, то Репетитор має право подати заявку на розгляд питання про повернення частини сплачених грошових коштів Виконавцем. Дані кошти перераховуються на рахунок Репетитора, що знаходиться в його особистому кабінеті на Інтернет-сайті Виконавця.

5.11. Повернення сплачених коштів здійснюється тільки в тому випадку, якщо скасування передбачуваних занять сталася не з вини Репетитора. При цьому повернення сплачених Репетитором коштів здійснюється в розмірі від 30 (тридцяти) до 70 (сімдесяти) відсотків. Точний розмір грошової суми, що підлягає поверненню Репетитору, встановлюється Виконавцем, виходячи з умов кожного конкретного випадку і впливу Репетитора на відмову Клієнта від проведення подальших занять.

5.12. Якщо буде встановлено, що відмова Клієнта від подальших занять стався виключно з вини Репетитора, то в такому випадку Репетитор позбавляється можливості повернення сплаченої Виконавцю грошової суми.

5.13. Термін, протягом якого приймаються запити на повернення грошових коштів, становить 14 (чотирнадцять) днів від дати першого заняття.

5.14. Репетитор самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів, в тому числі при використанні способів оплати, які вказані на Інтернет-сайті Виконавця.

5.15. При розірванні Договору грошові кошти, сплачені Репетитор в якості передоплати, повертаються йому протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дня розірвання Договору шляхом їх перерахування на банківський рахунок Репетитора.

6. Термін дії і зміна умов Оферти, Договору

6.1. Справжня оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Інтернет-сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

6.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Інтернет-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений безпосередньо в тексті самої зміненої Пропоновані можливості.

6.3. Акцепт цієї Оферти в порядку, передбаченому пунктом 3 цієї Оферти, вважається укладенням Договору на надання послуг між Виконавцем і Замовником на умовах, установлених цією офертою. При цьому Договір набуває чинності з моменту Акцепту цієї Оферти і діє до моменту його розірвання відповідно до положень чинного законодавства та умовами даної Оферти.

7. Розірвання Договору

7.1. Договір може бути розірваний:

7.1.1. за згодою Сторін в будь-який час;

7.1.2. за ініціативою однієї зі Сторін:

- Виконавець має право в будь-який час розірвати цей Договір без пояснення причин;

- Репетитор вправі в будь-який час розірвати цей Договір за умови оплати Виконавцю фактично понесених витрат і послуг, наданих до моменту відмови.

7.1.3. з інших підстав, передбачених цією офертою;

7.2. Виконавець може розірвати цей Договір з Репетитором в разі відмови останнього від оплати послуг, наданих Виконавцем за цим Договором, або в разі несплати послуг Виконавця протягом 2 (двох) тижнів без поважних причин.

7.3. Виконавець може розірвати цей Договір з Репетитором в разі встановлення факту спроби обману Виконавця або недобросовісних дій з боку Репетитора щодо Клієнта.

7.4. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Виконавцем Репетитора, або повідомлення Репетитор Виконавця про відмову від виконання договору.

8. Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за виконання прийнятих за цим Договором зобов’язань відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за якість надаваних Репетитором послуг Клієнтам, а також за діяльність Репетитора. Відповідальність за якість, обсяг, терміни і інші параметри надання послуг несе Репетитор.

8.3. Виконавець звільняється від відповідальності за позовами третіх осіб, які підписали договори з Репетитором на надання послуг, які частково або повністю виявляються Репетитор з допомогою Послуг Виконавця.

8.4. Виконавець не відповідає за достовірність та точність даних, зазначених про репетитора, а також інформації про їхні послугах Клієнтам.

8.5. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов Договору Оферти, якщо таке порушення викликане дією форс-мажору (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збої роботи комп’ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, будь-які інші обставини, які можуть вплинути на надання Виконавцем послуг, що є предметом цієї Оферти.

9. Порядок розгляду спорів

9.1. Сторони встановили претензійний досудовий порядок врегулювання розбіжностей і суперечок. Термін для відповіді на пред’явлену претензію складає 10 (десять) робочих днів з моменту направлення.

9.2. У разі недосягнення домовленості щодо спірних питань спір, що випливає з Договору возмездного надання послуг, підлягає розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України за місцем знаходження Виконавця.

10. Особливі умови

10.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти і погоджуючись з її змістом шляхом акцепту оферти, підтверджує і гарантує Виконавцю, що Договір надання послуг укладається добровільно; Замовник в повному обсязі розуміє предмет і зміст цієї Оферти, повністю ознайомився з умовами цієї Оферти, повністю розуміє значення і наслідки своїх дій щодо укладення та виконання Договору возмездного надання послуг, уповноважений укласти Договір надання послуг і користуватися послугами Виконавця відповідно до призначення і вимогами чинного законодавства України.

4

Re: Робота репетиторам.

Defkill, оферту, я так розумію, складав(-ла) знайомий студент з юридичного за пляшку пива, бо написано у вельми "вільному" "юридичному" стилі. Пункт "4.2.5. негайно зв’язатися з Клієнтом після отримання інформації в особистому кабінеті про Клієнта і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;" - читав і плакав. Зобов'язати когось щось зробити негайно... ви тільки в жодну серйозну установу з цією офертою не звертайтесь хоч.

Подякували: leofun011

5

Re: Робота репетиторам.

Lordie написав:

Defkill, оферту, я так розумію, складав(-ла) знайомий студент з юридичного за пляшку пива, бо написано у вельми "вільному" "юридичному" стилі. Пункт "4.2.5. негайно зв’язатися з Клієнтом після отримання інформації в особистому кабінеті про Клієнта і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;" - читав і плакав. Зобов'язати когось щось зробити негайно... ви тільки в жодну серйозну установу з цією офертою не звертайтесь хоч.

Ну ви ж розумієте, що тільки одиниці з репетиторів зареєстровані як ПП і платять податки. Тому оферта - це така собі формальність. Вона використовується переважно для ознайомлення репетитора з правилами роботи на порталі.

6

Re: Робота репетиторам.

Defkill написав:
Lordie написав:

Defkill, оферту, я так розумію, складав(-ла) знайомий студент з юридичного за пляшку пива, бо написано у вельми "вільному" "юридичному" стилі. Пункт "4.2.5. негайно зв’язатися з Клієнтом після отримання інформації в особистому кабінеті про Клієнта і домовитися про дату першого заняття і (або) консультації;" - читав і плакав. Зобов'язати когось щось зробити негайно... ви тільки в жодну серйозну установу з цією офертою не звертайтесь хоч.

Ну ви ж розумієте, що тільки одиниці з репетиторів зареєстровані як ПП і платять податки. Тому оферта - це така собі формальність. Вона використовується переважно для ознайомлення репетитора з правилами роботи на порталі.

Ви справді вірите що хтось це читає? Бо якби читали - на цьому знайомство з вашим ресурсом для них, переважно, і закінчувалося б

Подякували: leofun011

7

Re: Робота репетиторам.

ви знаєте, читають і дотримуються правил.

Насправді, незрозуміла ваша риторика. Чому це знайомство має закінчуватися? У нас дуже ліберальні умови. Викладач вирішує проблему пошуку нових учнів. Зараз співпрацюємо з 4500 викладачами з усієї країни і всі задоволені.

8

Re: Робота репетиторам.

Прихований текст

прочитав - робота рептилоїдам

Подякували: leofun01, 0xDADA11C72