1

Тема: Питання щодо створення DTO

Привіт.
В мене є сутність і відповідна до неї табличка в БД (скажімо, classA) зі своїми специфічними полями і всякими контактними полями.

Мені потрібно контактні дані винести в окремий клас Contact і зробити окрему табличку (в 1 сутності багато контактів). Це вже зроблено, але я тепер не знаю як отримувати дані на вебі. Наприклад, раніше при створені цього об'єкта користувач просто заповнював ці поля (емейл, адреса, телефон), вони разом з іншими параметрами приходили в пост-запиті і аналогічні параметри були в конструкторі dto. Тепер потрібно щоб на вебі була кнопочка "додати ще один контакт", яка знову створить цих 3 інпути.

Тобто, мені не відомо скільки параметрів прийде пост-запитом після заповнення форми. Була думка в контрукторі dto об'єкта мого класу приймати var-arg стрінгів і потім вже перетворювати їх в Contact, але, зрозуміло, що це не підходить, бо повинна бути можливість заповнити наприклад додаткове поле з тел і залишити пустим адресу.

Скажіть хтось, як це правильно робиться?

2

Re: Питання щодо створення DTO

Було би непогано трохи коду побачити, то може б і не джавісти подивилися б. А так - ну можна спробувати застосувати "перевантаження конструкторів" або шаблон-будівник - https://en.wikipedia.org/wiki/Builder_pattern, або, дивлячись, як там у вас воно реалізовано, в пост-запит пихати порожні рядки (тобто, якщо та адреса порожня, то переслати порожній рядок, а не просто не пересилати нічого.)

3

Re: Питання щодо створення DTO

Було би непогано трохи коду побачити

Спрощено все якось так:
ClassA:

Прихований текст
@Entity
@Table(name = "classA")
public class ClassA implements Serializable {
  private Integer classAId;
  //some other fields
  private String email;
  private String phone;
  private String address;

  public ClassA() {
  }

  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  @Column(name = "classA_id")
  public Integer getclassAId() {
    return classAId;
  }
  public void setclassAId(Integer classAId) {
    this.classAId = classAId;
  }
  //some other getters and setters

  @Column(name = "email")
  public String getEmail() {
    return email;
  }

  public void setEmail(String email) {
    this.email = email;
  }

  @Column(name = "phone")
  public String getPhone() {
    return phone;
  }

  public void setPhone(String phone) {
    this.phone = phone;
  }

  @Column(name = "address")
  public String getAddress() {
    return address;
  }

  public void setAddress(String address) {
    this.address = address;
  }
}

DTO:

Прихований текст
public class ClassAPageDto {
  private Integer classAId;
  private String email;
  private String phone;
  private String address;

  public ClassAPageDto(Integer classAId, //other fields
             String email, String phone, String address) {
    this.classAId = classAId;
    //other
    this.email = email;
    this.phone = phone;
    this.address = address;
  }

Controller:

Прихований текст
@RestController
@RequestMapping(value = "/restful/4example")
public class ClassAController {
  @Autowired
  ClassAService classAService;

  @RequestMapping(value = "/", method = RequestMethod.POST)
  public ResponseEntity<ClassAPageDTO>> createClassA(@RequestBody ClassAPageDTO classAPageDTO) {
    Resource<ClassAPageDTO> classAResource;
    ClassA classA = ClassAPageDTOMapper.getInstance().getClassAEntityFromDto(ClassAPageDTO);
    try {
      classAService.saveClassA(classA);
      ClassAPageDTO classAPageDto = classAPageDtoMapper.getInstance().mapClassAEntityToDto(classA.getClassAId(), classA);
      classAResource = addResourceLinkToclassA(classAPageDto);
    } catch (EntityNotFoundException e) {
      return new ResponseEntity<>(HttpStatus.INTERNAL_SERVER_ERROR);
    }
    return new ResponseEntity<>(classAResource, HttpStatus.OK);
  }


  private Resource<classAPageDTO> addResourceLinkToclassA(classAPageDTO classA) throws EntityNotFoundException {
    //some logic
    return Resource<classAPageDTO>;
  }
}

Entity to DTO Mapper:

Прихований текст
public class ClassAPageDtoMapper {
  private static ClassAPageDtoMapper classAPageDtoMapper = new ClassAPageDtoMapper();

  private ClassAPageDtoMapper(){
  }
  public static ClassAPageDtoMapper getInstance(){
    return classAPageDtoMapper;
  }
  
  public ClassAPageDTO mapClassAEntityToDto(Integer classAId, ClassA classA){
    ClassAPageDTO classAPageDTO = new ClassAPageDTO();
    if (classA != null) {
      classAPageDTO.setClassAId(classA.getClassAId());
      //other
      classAPageDTO.setEmail(classA.getEmail());
      classAPageDTO.setPhone(classA.getPhone());
      classAPageDTO.setAddress(classA.getAddress());
    }
    return classAPageDTO;
  }

  public ClassA getclassAEntityFromDto(ClassAService classAService, ClassAPageDTO classAPageDTO) {
    if (classAPageDTO == null) logger.debug("empty request");
    ClassA classA;
    Integer classAId = classAPageDTO.getclassAId();
    if (classAId !=null)
      classA = classAService.findOneClassAById(classAPageDTO.getClassAId());
    else classA = new ClassA();
    //other
    classA.setEmail(classAPageDTO.getEmail());
    classA.setPhone(classAPageDTO.getPhone());
    classA.setAddress(classAPageDTO.getAddress());
    if (classAId==null) classAService.saveClassA(classA);
    return classA;
  }
}
Подякували: leofun011

4

Re: Питання щодо створення DTO

Якщо я добре зрозумів, то Ви хочете щоб у людини було кілька можливих контактів. Це дуже легко мапається JPA.

Спрочатку створюємо клас, що буде репрезентувати контакт:

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Embeddable;

@Embeddable
public class Contact {

  @Column(name = "email")
  private String email;

  @Column(name = "phone")
  private String phone;

  @Column(name = "address")
  private String address;

  public Contact(String email, String phone, String address) {
    this.email = email;
    this.phone = phone;
    this.address = address;
  }

  public static Contact of(String email, String phone, String address) {
    return new Contact(email, phone, address);
  }
}

А тепер його вбудовуємо у КлассА:

@Entity
public class ClassA {

  @Id
  @Column(name = "classa_id")
  private long classaId;

  @ElementCollection
  @CollectionTable(name = "classa_contacts", joinColumns = @JoinColumn(name = "classa_id")) // контакти будуть у окремій таблиці classa_contacts
  private List<Contact> contacts;

  public List<Contact> contacts() {
    return contacts;
  }
}

DTO:

public class ContactSpecification {
  @NotNull
  @Size(min = 1)
  public String email;

  @NotNull
  @Size(min = 1)
  public String phone;

  @Size(min = 1)
  public String address;
}

Endpoint (вибачаюся, зі спрінговими анотаціями не дуже знайом. Але я думаю буде зрозуміло.):

@Resource
@Path("/v1/classas")
public class ClassAResource {

  private ClassARepository classARepository;

  @Path("/{classaId}/contacts")
  @POST
  public Response addContact(@PathParam("classaId") @NotNull long classaId,
                @Valid ContactSpecification spec) {

    ClassA clz = classARepository.findOne(classaId).orElseThrow(NotFoundException::new);

    clz.contacts().add(Contact.of(spec.email, spec.phone, spec.address));
    
    return Response.ok().build();
  }
}