1

Тема: Чому це лайно не працює??

Прів. Є текстурка на весь екран, котра оброблюється скриптом RawImage.
В цього RawImage є uvRect, і якщо змінювати uvRect.y - то текстурка типу зрушується, такий собі offset.
Ну і так, як текстурка повторюється, то за допомогою зміни uvRect.y і за умови, що це текстурка землі, чи травички, створюється уявлення, що це камера рухається вздовж землі.
Тут ще така фігня, що uvRect містить ще змінні height і width. Якщо збільшити height, то текстурка зтискається в стільки-то разів. Якщо height = 1, то для того, аби зсунути текстурку на одне "коло", потрібно змінити uvRect.y з 0 до 1. А якщо height = 8, то для одного циклічного зсуву треба змінювати uvRect.y з 0 до 8.

І от помістив я об'єкта над цією текстуркою, об'єкт - пташка. І потрібно мені, аби ця пташка могла какулькати. Ну і я зробив от так - під дупою пташки з'являється какулька, після чого вона зменшується в 2 рази за 0.5 секунди, а потім вона падає на землю. Ну і зрозуміло, що якщо земля рухається кудись там, то й какулька, що впала на землю, повинна рухатись разом з землею. Але от в чому фігня, какулька - це об'єкт, і в нього своя система координат.

Але я це вирішив дуже просто. Висота екрана == 600. І тут є проста залежність, якщо верх в координатах текстури - це 0, а низ - 8, то в координатах екрана верх - це 0, а низ - це 600. Тобто якщо розділимо 600 на 8, то отримаємо 1 в координатах текстури. Ну і потім можна просто взяти швидкість "руху" текстури і помножити на 600/8, тобто на 75, і отримаємо ту ж саму швидкість, але вже в координатах екрану.
Я так і зробив, і воно працює гарно.

Але потім я захтів зробити приціл. І цей приціл повинен вказувати місце на текстурці, куди впаде какулька.
Для цього мені потрібно з'ясувати, яку відстань пролітає какулька за 0.5 секунди.
І тут я думаю...
Якщо кожен кадр, що продовжується Time.deltaTime, я зсуваю текстуру на speed*Time.deltaTime, то для того, аби порахувати довжину, на котру я зрушую текстурку за 0.5 секунди, потрібно зробити
(0.5/Time.deltatime)*(speed*Time.deltaTime)
тобто спочатку рахуємо кількість кадрів за 0.5 секунди, а потім просто множу speed*Time.deltaTime на це число.
Вірно ж?
І якщо це довжина в координатах текстури, то мені потрібно помножити її на 75, і тоді я переведу її в координати екрану. Ага?

І тоді виходе така формула (0.5*speed*75), тому що Time.deltaTime скорочується.

Але воно шось не працює.... Працює лише от така формула speed*75. Без 0.5.
Чому воно таке?

скрін, якщо тре

Прихований текст

http://не-дійсний-домен/qCsMP/df07aabf39.png

От вам всі скрипти, що я юзаю

Оце головний, тут я створюю какульки і позиціоную приціл в методі SetAimPos

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using System.Collections;

public class MovementController : MonoBehaviour {

  public RectTransform trans;
  public float speed, speedRot;
  public Transform ass, aim;

  private Canvas canvas;
  private float canvasHeight, canvasWidth;

  private Vector2 neededPosition;
  private Quaternion neededRotation;
  private GameObject poopPref;
  private Vector2 birdsDirection;
  private Vector2 assDirection;
  private Vector3 oldPosition;

  // Use this for initialization
  void Start () {
    canvas = FindObjectOfType<Canvas>();
    poopPref = Resources.Load("Poop") as GameObject;
    canvasHeight = (canvas.transform as RectTransform).rect.height/2f;
    canvasWidth = (canvas.transform as RectTransform).rect.width/2f;

    neededPosition = trans.localPosition;
    neededRotation = trans.rotation;

    if (speed == 0)
      speed = 1;
    if (speedRot == 0)
      speedRot = 1;

    SetAimPos();
  }
  
  // Update is called once per frame
  void Update () {
    if (Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
      RectTransformUtility.ScreenPointToLocalPointInRectangle(canvas.transform as RectTransform, Input.mousePosition, Camera.main, out neededPosition);
      //neededPosition = canvas.transform.TransformPoint(pos);
      Debug.Log("needed pos: " + neededPosition);
      if (neededPosition == (Vector2)oldPosition)
        return;

      Vector2 currPosN = Vector2.up;
      Vector2 needPosN = neededPosition - (Vector2)trans.localPosition;
      needPosN.Normalize();
      float dot = Vector2.Dot(currPosN, needPosN);
      if (dot < 0)
        dot *= -1f;
      float z = 90f - (dot * 90f);
      z *= 0.5f;
      if (needPosN.x > 0)
        z *= -1f;
      neededRotation = Quaternion.Euler(0, 0, z);
    }

    if (trans.position != oldPosition)
    {
      SetAimPos();
    }

    if (trans.position!=(Vector3)neededPosition)
    {
      trans.localPosition = Vector3.MoveTowards(trans.localPosition, neededPosition, Time.deltaTime * speed);
      if(trans.localPosition==(Vector3)neededPosition)
      {
        neededRotation = Quaternion.Euler(0, 0, 0);
      }
    }

    if(trans.rotation!=neededRotation)
    {
      trans.rotation = Quaternion.RotateTowards(trans.rotation, neededRotation, Time.deltaTime * speedRot);
    }

    if(Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
    {
      Vector2 globalPosAss;
      Vector2 screenPoint = RectTransformUtility.WorldToScreenPoint(Camera.main, ass.position);
      RectTransformUtility.ScreenPointToLocalPointInRectangle(GroundController.Instance.Ground, screenPoint , Camera.main, out globalPosAss);
      GameObject poop = Instantiate(poopPref, globalPosAss, Quaternion.identity, GroundController.Instance.Ground) as GameObject;
      Transform poopTrans = poop.transform;
      poopTrans.localScale = Vector3.one;
      poopTrans.localPosition = globalPosAss;

      Vector2 globalPosAim;
      Vector2 screenPointAim = RectTransformUtility.WorldToScreenPoint(Camera.main, aim.position);
      RectTransformUtility.ScreenPointToLocalPointInRectangle(GroundController.Instance.Ground, screenPointAim, Camera.main, out globalPosAim);
      PoopController poopController = poop.GetComponent<PoopController>();
      poopController.Empty(globalPosAim);

      GameObject anotherPoop = Instantiate(poopPref, globalPosAim, Quaternion.identity, GroundController.Instance.Ground) as GameObject;
      Transform poopTrans1 = anotherPoop.transform;
      // poopTrans.SetParent(GroundController.Instance.Ground);
      poopTrans1.localScale = Vector3.one;
      poopTrans1.localPosition = globalPosAss;
      PoopController poopController1 = anotherPoop.GetComponent<PoopController>();
      poopController1.SetPos(globalPosAss);
      poopController1.move = true;
      poopController1.GetComponent<Image>().color = Color.red;

      GameObject anotherPoop1 = Instantiate(poopPref, globalPosAim, Quaternion.identity, GroundController.Instance.Ground) as GameObject;
      Transform poopTrans2 = anotherPoop.transform;
      // poopTrans.SetParent(GroundController.Instance.Ground);
      poopTrans2.localScale = Vector3.one;
      poopTrans2.localPosition = globalPosAss;
      PoopController poopController2 = anotherPoop1.GetComponent<PoopController>();
      poopController2.SetPos(globalPosAim);
      poopController2.move = true;
      poopController2.GetComponent<Image>().color = Color.yellow ;
    }
  }

  void SetAimPos()
  {
    Vector2 assScreenPoint = RectTransformUtility.WorldToScreenPoint(Camera.main, ass.position);
    Vector2 assLocalInGround;
    RectTransformUtility.ScreenPointToLocalPointInRectangle(GroundController.Instance.Ground, assScreenPoint, Camera.main, out assLocalInGround);
    Vector2 direction = trans.position - oldPosition;
    Vector2 aimPos = assLocalInGround + (direction.normalized * MultiplyVector2D(MultiplyVector2D(GroundController.Instance.speed,GroundController.Instance.speedOfGround), Vector2.up).y);

    aim.localPosition = aimPos;
    oldPosition = trans.position;
  }

  Vector2 MultiplyVector2D(Vector2 first, Vector2 second)
  {
    return new Vector2(first.x * second.x, first.y * second.y);
  }
}

А тута рухається земля

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System;
using Random = UnityEngine.Random;

[Serializable]
public class Path
{
  public Vector2 point;
  public bool isFilled;
}

public class GroundController : MonoBehaviour {

  public RawImage ground;
  public Vector2 speed;
  public Vector2 speedOfGround;
  public float height, width;
  public List<Path> humanPaths;

  private Rect rect;
  private GameObject humanPref;
  private RectTransform rootGround;
  private float humanWidth, humanHeigth;
  private float groundWidth;
  private Vector2 oldSpeed;

  private static GroundController instance;

  public static GroundController Instance
  {
    get
    {
      return instance;
    }
  }

  public RectTransform Ground
  {
    get
    {
      return rootGround;
    }
  }

  void Awake()
  {
    if (instance == null)
      instance = this;
  }

  // Use this for initialization
  void Start () {
    rect = ground.uvRect;
    rootGround = ground.rectTransform;
    humanPref = Resources.Load("Human") as GameObject;
    height = rootGround.rect.height;
    width = rootGround.rect.width;
    CalculateSpeedOfGround();
    groundWidth = rootGround.rect.width;

    GameObject tempPref = Instantiate(humanPref);
    humanWidth = (tempPref.transform as RectTransform).rect.width;
    humanHeigth = (tempPref.transform as RectTransform).rect.height;
    Destroy(tempPref);

    float pathWidthF = groundWidth / humanWidth;
    int pathsCount = (int)Mathf.Floor(pathWidthF);
    float rest = groundWidth - pathsCount*humanWidth;

    float newHumanWidth = groundWidth / pathsCount;

    // Debug.Log("newHumanWidth: " + newHumanWidth);

    // Debug.Log("pathWidthF: " + pathWidthF + " pathsCount: " + pathsCount + " rest: " + rest);

    rest = rest / pathsCount;

    //Debug.Log("rest: " + rest);

    humanPaths = new List<Path>();

    for(int i =0; i<pathsCount; i++)
    {
      Path path = new Path();
      path.point = new Vector2((newHumanWidth / 2f)+(i*(newHumanWidth)) +(-(groundWidth/2f)), (height / 2f) + (humanHeigth / 2f));
      path.isFilled = false;

      humanPaths.Add(path);
    }

    oldSpeed = speed;
  }
  
  void CalculateSpeedOfGround()
  {
    speedOfGround.y = (height / ground.uvRect.height);
    speedOfGround.x = (width / ground.uvRect.width);
  }

  // Update is called once per frame
  void Update () {
     rect.position += (speed * Time.deltaTime);
     ground.uvRect = rect;

    if(oldSpeed!=speed)
    {
      CalculateSpeedOfGround();
    }

    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.P))
    {
      var paths = humanPaths.FindAll((v)=> { return v.isFilled == false; });

      if (paths.Count==0)
        return;

      GameObject newHuman = Instantiate(humanPref);
      var hc = newHuman.GetComponent<HumanController>();

      var nhTrans = newHuman.transform as RectTransform;
      nhTrans.SetParent(rootGround);

      var path = paths[Random.Range(0, paths.Count)];
      path.isFilled = true;

      hc.Path = path;

      nhTrans.localPosition = path.point;
      nhTrans.localScale = Vector3.one;
    }
  }
}

А оце скрипт, що висить на какульці

using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;
using System.Collections;
using DG.Tweening;

public class PoopController : MonoBehaviour {

  public float timeInAir = 1f;
  public bool move;
  private Transform trans;
  private Vector2 position;
  private float destroyHeight;

  void Start()
  {
    trans = transform;
    destroyHeight = -(GroundController.Instance.height / 2f) - ((transform as RectTransform).rect.height / 2f);
  }

  public void SetPos(Vector2 pos)
  {
    position = pos;
  }

  public void Empty(Vector3 destination)
  {
    //transform.DOLocalMove(destination, timeInAir).SetEase(Ease.Linear);
    transform.DOScale(0.5f, timeInAir).SetEase(Ease.Linear).OnComplete(()=> {
      position = trans.localPosition;
      move = true;
    });
  }

  void Update()
  {
    if(move)
    {
      position.y -= (GroundController.Instance.speedOfGround.y* GroundController.Instance.speed.y * Time.deltaTime);
      trans.localPosition = position;

      if (position.y <= destroyHeight)
      {
        DestroyImmediate(gameObject);
      }
    }
  }
}

2

Re: Чому це лайно не працює??

Можливо підхід до вирішення задачі не вірний.Тому спочатку потрібно чітко сформулювати задачу.

3

Re: Чому це лайно не працює??

лайно не працює, тому що воно лайно?

Подякували: 221VOLT, c3c, ostap34PHP3

4

Re: Чому це лайно не працює??

можливо, тому що... краще б ви взагалі нічо не писали!!!