1

Тема: Малювання label вліво-вверх

Необхідно малювати label від місця, де натискається ЛКМ, і до моменту відпускання. Коли я протягую мишу в право-вниз, то все працює. Але я вирішила ускладнити задачу і додати можливість малювати у протилежному напрямку, тобто вліво-вверх, і вже при протягуванні label не зʼявляється. Виводила значення width, height (у іншу label), то вони нульові (коли протягувати вліво-вверх), але коли потім мишку знову тягнути вниз-вправо, то малюється, але координати початку зміщені до тої точки, де була мишка востаннє під час руху вверх-вліво.
В чому  може бути проблема?

Прихований текст
public partial class Form4 : Form
{
  int start_x;
  int start_y;
  int end_x;
  int end_y;
  Label label;
  bool draw = false;

  public Form4()
  {
    InitializeComponent();
    start_x = 0;
    start_y = 0;
    end_x = 0;
    end_y = 0;
  }

  private Label CreateLabel(int s_x, int s_y, int e_x, int e_y)
  {
    Label label = new Label();

    if (s_x < e_x && s_y < e_y)
    {
      label.Location = new Point(s_x, s_y);
      label.Width = e_x - s_x;
      label.Height = e_y - s_y;
    }
    else if(s_x > e_x && s_y > e_y)
    {
      label.Location = new Point(e_x, e_y);
      label.Width = s_x - e_x;
      label.Height = s_y - e_y;
    }
    
    Random rand = new Random();
    label.BackColor = Color.FromArgb(rand.Next(255), rand.Next(255), rand.Next(255));

    return label;
  }

  private void Form4_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    start_x = e.X;
    start_y = e.Y;
    label = CreateLabel(start_x, start_y, start_x, start_y);
    draw = true;
    this.Controls.Add(label);
  }

  private void Form4_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    if (draw)
    {
      // calculate new location and size
      int new_start_x=start_x, new_start_y=start_y;
      int width, height;
      end_x = e.X;
      end_y = e.Y;
      if (end_x < start_x)
      {
        new_start_x = end_x;
      }
      if (end_y < start_y)
      {
        new_start_y = end_y;
      }
      
      width = Math.Abs(start_x - end_x);
      height = Math.Abs(start_y - end_y);
      
      start_x = new_start_x;
      start_y = new_start_y;

      // draw resized label
      label.Location = new Point(start_x, start_y);
      label.Width = width;
      label.Height = height;
    }
  }

  private void Form4_MouseUp(object sender, MouseEventArgs e)
  {
    draw = false;
  }
}