1

Тема: Калькулятор

Допоможіть розібратися з ошибками в даному алгоритмі..

#include "stdafx.h"
#include "stdio.h"
#include "conio.h"
#include <stdlib.h>  /* для atof() */
 
 #define MAXOP  100  /* максимальний розмір операнда або оператора */
 #define NUMBER '0'  /* сигналізувати, що номер знайдено */
 
 int getop(char []);
 void push(double);
 double pop(void);
main()
{
  int type;
   double op2;
   char s[MAXOP];
 
   while ((type = getop(s)) != EOF) {
     switch (type) {
     case NUMBER:
       push(atof(s));
       break;
     case '+':
       push(pop() + pop());
       break;
     case '*':
       push(pop() * pop());
       break;
     case '-':
       op2 = pop();
       push(pop() - op2);
       break;
     case '/':
       op2 = pop();
       if (op2 != 0.0)
         push(pop() / op2);
       else
         printf("error: zero divisor\n");
       break;
     case '\n':
       printf("\t%.8g\n", pop());
       break;
     default:
       printf("error: unknown command %s\n", s);
       break;
     }
   }
   getch();
  return 0;
}

2 Востаннє редагувалося User 298 (20.01.2013 15:11:31)

Re: Калькулятор

А які проблеми?

З.І: алгоритм варто би винести в окрему функцію, щоб у випадках ділення на нуль чи некоректного оператора зробити return або throw.

З.З.І: і масив s не зайве ініціалізувати нулями на початку.

3

Re: Калькулятор

Для того щоб навчитись користуватись цим калькулятором, необхідно прочитати розділи 4.1 - 4.4 книги КіР і просто весь код, що в них приводиться кинути в один файл. Ті функції, що ви описували в темі в прикладі і так передбачені, якщо буде необхідно розпізнавати знак мінус - напишете в нову тему, але якщо ви не прочитаєте оці розділи - то не зможете захистити курсовий проект, оскільки не будете знати як алгоритм працює.

4 Востаннє редагувалося LeoDevel (21.01.2013 13:55:51)

Re: Калькулятор

Форумчани прошу вашої допомоги..Як я вже писав передімною стояло завдання розробка програми у вигляді калькулятора інтерпритатор арефметичних вмразів заданого формату. В чому полягає моя проблема в мене  16 лютого весілля що потрибує реальної підготовки, а 4 лютого захист курсового по цій темі. Дійсно нема часу розбиратися функції, стеками. і т.п. В мене є алгоритм ну я неможу його завершети...Будь=ласка....
Алгоритм...

#include "stdafx.h"
#include "streal.h" // Інтерфейс"стек"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
 
 
//Прототип функції, реалізуючий команди калькулятора:
// Арефметичні операції
static void onAdd();
static void onSub();
static void onMul();
static void onDiv();
 
// Добавити число в стек(вх: текстовий запис числа)
static void onPush(const char* line);
 
// Обчислення матиматичних функцій
static void onSin();   // sin
static void onCos();   // cos
static void onExp();   // Экспонента
static void onLog();   // Натуральный логарифм
static void onSqrt();  // Квадратний корень
 
// Другие команды
static void onPop();   // Видалити вершину стеку
static void onClear();  // Очистити стек
static void display();  //Надрукуваим вершину стека
static void onShow();  // Надрукуваим содержимое стека
static void printHelp(); //Надрукуваим подсказку
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  char line[256]; // Буфер для введення строки
  int linelen;  // Довжина строки
 
  st_init(1024); // Стек.почати роботу(1024)
          //  1024 — макс. глубина стека
  printHelp();  // Надрукуваим підсказку
 
  while (true) {     // Цикл до нескінченості
    scanf("%s", line);   // ввести строку
    linelen = strlen(line); // довжина строки
    if (linelen == 0)
      continue;
 
  
    if (strcmp(line, "+") == 0) {
      onAdd();
    } else if (strcmp(line, "-") == 0) {
      onSub();
    } else if (strcmp(line, "*") == 0) {
      onMul();
    } else if (strcmp(line, "/") == 0) {
      onDiv();
    } else if (strcmp(line, "sin") == 0) {
      onSin();
    } else if (strcmp(line, "cos") == 0) {
      onCos();
    } else if (strcmp(line, "exp") == 0) {
      onExp();
    } else if (strcmp(line, "log") == 0) {
      onLog();
    } else if (strcmp(line, "sqrt") == 0) {
      onSqrt();
    } else if (strcmp(line, "=") == 0) {
      display();
    } else if (     // Если это число
      isdigit(line[0]) || (
        linelen > 1 &&
        (line[0] == '-' || line[0] == '+') && isdigit(line[1])
      )
    ) {
      onPush(line);  // Добавить число в стек
    } else if (strcmp(line, "pop") == 0) {
      onPop();
    } else if (strcmp(line, "clear") == 0) {
      onClear();
    } else if (strcmp(line, "show") == 0) {
      onShow();
    } else if (strcmp(line, "quit") == 0) {
      break;    // Закінчити работу
    } else {     // Неправильна команда =>
      printHelp(); //  Надрукувати підсказку
    }
  }
  return 0;
}
 
static void onAdd() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x + y);
  display();
}
 
static void onSub() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x - y);
  display();
}
 
static void onMul() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x * y);
  display();
}
 
static void onDiv() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x / y);
  display();
}
 
static void onPush(const char* line) {
  double x = atof(line);
  st_push(x);
}
 
static void onSin() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(sin(x));
  display();
}
 
static void onCos() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(cos(x));
  display();
}
 
static void onExp() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(exp(x));
  display();
}
 
static void onLog() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(log(x));
  display();
}
 
static void onSqrt() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  if (st_top() < 0.0) {
    printf("Arg. of square root is negative.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(sqrt(x));
  display();
}
 
static void onPop() {
  st_pop();
}
 
static void onClear() {
  st_clear();
}
 
static void display() {
  if (!st_empty()) {
    printf("=%lf", st_top());
  } else {
    printf("stack empty");
  }
}
 
static void onShow() {
  int d = st_size();
  printf("Depth of stack = %d.", d);
  if (d > 0)
    printf(" Stack elements:");
  else
    printf("");
 
  for (int i = 0; i < d; i++) {
    printf(" %lf", st_elementAt(i));
  }
}
 
static void printHelp() {
  printf(
    "Stack Calculator commands:"
    "  <number>  Push а number in stack"
    "  +, -, *, / Ariphmetic operations"
    "  sin, cos,  Calculate a function"
    "  exp, log,  "
    "  sqrt    "
    "  =      Display the stack top"
    "  pop     Remove the stack top"
    "  show    Show the stack"
    "  clear    Clear the stack"
    "  quit    Terminate the program"
  );
  
}
 

5

Re: Калькулятор

LeoDevel написав:

Форумчани прошу вашої допомоги..Як я вже писав передімною стояло завдання розробка програми у вигляді калькулятора інтерпритатор арефметичних вмразів заданого формату. В чому полягає моя проблема в мене  16 лютого весілля що потрибує реальної підготовки, а 4 лютого захист курсового по цій темі. Дійсно нема часу розбиратися функції, стеками. і т.п. В мене є алгоритм ну я неможу його завершети...Будь=ласка....
Алгоритм...

#include "stdafx.h"
#include "streal.h" // Інтерфейс"стек"
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
 
 
//Прототип функції, реалізуючий команди калькулятора:
// Арефметичні операції
static void onAdd();
static void onSub();
static void onMul();
static void onDiv();
 
// Добавити число в стек(вх: текстовий запис числа)
static void onPush(const char* line);
 
// Обчислення матиматичних функцій
static void onSin();   // sin
static void onCos();   // cos
static void onExp();   // Экспонента
static void onLog();   // Натуральный логарифм
static void onSqrt();  // Квадратний корень
 
// Другие команды
static void onPop();   // Видалити вершину стеку
static void onClear();  // Очистити стек
static void display();  //Надрукуваим вершину стека
static void onShow();  // Надрукуваим содержимое стека
static void printHelp(); //Надрукуваим подсказку
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
{
  char line[256]; // Буфер для введення строки
  int linelen;  // Довжина строки
 
  st_init(1024); // Стек.почати роботу(1024)
          //  1024 — макс. глубина стека
  printHelp();  // Надрукуваим підсказку
 
  while (true) {     // Цикл до нескінченості
    scanf("%s", line);   // ввести строку
    linelen = strlen(line); // довжина строки
    if (linelen == 0)
      continue;
 
  
    if (strcmp(line, "+") == 0) {
      onAdd();
    } else if (strcmp(line, "-") == 0) {
      onSub();
    } else if (strcmp(line, "*") == 0) {
      onMul();
    } else if (strcmp(line, "/") == 0) {
      onDiv();
    } else if (strcmp(line, "sin") == 0) {
      onSin();
    } else if (strcmp(line, "cos") == 0) {
      onCos();
    } else if (strcmp(line, "exp") == 0) {
      onExp();
    } else if (strcmp(line, "log") == 0) {
      onLog();
    } else if (strcmp(line, "sqrt") == 0) {
      onSqrt();
    } else if (strcmp(line, "=") == 0) {
      display();
    } else if (     // Если это число
      isdigit(line[0]) || (
        linelen > 1 &&
        (line[0] == '-' || line[0] == '+') && isdigit(line[1])
      )
    ) {
      onPush(line);  // Добавить число в стек
    } else if (strcmp(line, "pop") == 0) {
      onPop();
    } else if (strcmp(line, "clear") == 0) {
      onClear();
    } else if (strcmp(line, "show") == 0) {
      onShow();
    } else if (strcmp(line, "quit") == 0) {
      break;    // Закінчити работу
    } else {     // Неправильна команда =>
      printHelp(); //  Надрукувати підсказку
    }
  }
  return 0;
}
 
static void onAdd() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x + y);
  display();
}
 
static void onSub() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x - y);
  display();
}
 
static void onMul() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x * y);
  display();
}
 
static void onDiv() {
  double y, x;
  if (st_size() < 2) {
    printf("Stack depth < 2.");
    return;
  }
  y = st_pop();
  x = st_pop();
  st_push(x / y);
  display();
}
 
static void onPush(const char* line) {
  double x = atof(line);
  st_push(x);
}
 
static void onSin() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(sin(x));
  display();
}
 
static void onCos() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(cos(x));
  display();
}
 
static void onExp() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(exp(x));
  display();
}
 
static void onLog() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(log(x));
  display();
}
 
static void onSqrt() {
  double x;
  if (st_empty()) {
    printf("Stack empty.");
    return;
  }
  if (st_top() < 0.0) {
    printf("Arg. of square root is negative.");
    return;
  }
  x = st_pop();
  st_push(sqrt(x));
  display();
}
 
static void onPop() {
  st_pop();
}
 
static void onClear() {
  st_clear();
}
 
static void display() {
  if (!st_empty()) {
    printf("=%lf", st_top());
  } else {
    printf("stack empty");
  }
}
 
static void onShow() {
  int d = st_size();
  printf("Depth of stack = %d.", d);
  if (d > 0)
    printf(" Stack elements:");
  else
    printf("");
 
  for (int i = 0; i < d; i++) {
    printf(" %lf", st_elementAt(i));
  }
}
 
static void printHelp() {
  printf(
    "Stack Calculator commands:"
    "  <number>  Push а number in stack"
    "  +, -, *, / Ariphmetic operations"
    "  sin, cos,  Calculate a function"
    "  exp, log,  "
    "  sqrt    "
    "  =      Display the stack top"
    "  pop     Remove the stack top"
    "  show    Show the stack"
    "  clear    Clear the stack"
    "  quit    Terminate the program"
  );
  
}
 

Вибиває помилку звязаної з бібліотекою #include "streal.h" // Інтерфейс"стек"

6

Re: Калькулятор

Помилка очевидна: такий файл не лежить у папці з файлом коду, який ви наводите.

7

Re: Калькулятор

Bartash написав:

Помилка очевидна: такий файл не лежить у папці з файлом коду, який ви наводите.

Можна конкретніше...

8

Re: Калькулятор

Ви написали у коді

#include "streal.h"

.

Це означає для компілятора, що під час збирання проекту та компіляції коду необхідно підключити файл з іменем streal.h, який знаходиться у тій же директорії, що і файл з кодом, де streal.h підключаєте.

Наскільки розумію, цей файл не є стандартним, а створений вами.

9

Re: Калькулятор

Bartash написав:

Ви написали у коді

#include "streal.h"

.

Це означає для компілятора, що під час збирання проекту та компіляції коду необхідно підключити файл з іменем streal.h, який знаходиться у тій же директорії, що і файл з кодом, де streal.h підключаєте.

Наскільки розумію, цей файл не є стандартним, а створений вами.

Все правильно ви сказали, тепер з тим немає проблем. Виникли проблеми з ідентифікаторами...

10

Re: Калькулятор

LeoDevel написав:

Виникли проблеми з ідентифікаторами...

Тобто?
Якщо маєте помилки компіляції - запостіть текст помилки, виданої компілятором. Якщо щось інше - поясніть.

11

Re: Калькулятор

Bartash написав:
LeoDevel написав:

Виникли проблеми з ідентифікаторами...

Тобто?
Якщо маєте помилки компіляції - запостіть текст помилки, виданої компілятором. Якщо щось інше - поясніть.

Ошибка    1    error C2601: sum: недопустимые локальные определения функций

12

Re: Калькулятор

LeoDevel написав:

Ошибка    1    error C2601: sum: недопустимые локальные определения функций

Синім полум'ям горіла б русифікована студія...
Компілятор чимось незадоволений щодо функції sum().

З.І: Скиньте мені сам проект - може, швидше співпраця піде. :)