1

Тема: Вирішення задачі комівояджера мурашиним алгоритмом

Доброго вечора. Намагався переписати код з С++ в джаву. В силу своїх поки, що малих знань, я не впевнений що все зробив правильно. Прошу вашої допомоги вказати на допущені помилки. На момент написання видимою є помилка java.lang.NullPointerException яку я ще не виправив. Лог помилки:
Exception in thread "main" java.lang.NullPointerException
    at ACO.AntColonyOptimization(ACO.java:21)
    at ALG.main(ALG.java:30)

Буду щиро вдячний за допомогу.
Програма складається з чотирьох класів:

клас №1 - константи

/* @author kotaine*/
public class Constanta {
  int N_MIN = 3;
  int N_MAX = 30;
  int ALPHA = 1;
  int BETTA = 3;
  int T_MAX = 100;
  int M = 20;
  int Q = 100;
  double RHO = 0.5;
}

клас №2 - визначає ймовірність переходу мурахи ant до вершини to

/*@author kotaine*/
public class Way_type {
  int itabu;
  int length;
  int tabu;
  double probability ( int to, Way_type W, double pheromone[][], double distance[][], int vertex) {
    Constanta CT = new Constanta();
    int T = W.tabu;
    int arr [] = new int [vertex];
    arr [vertex] = T;
    
    for (int m = 0; m < W.itabu; m++) { 
      if (to == arr[m]) {
        return 0;
      }
    }
           double sum = 0.0;
  int from = arr [W.itabu - 1];
  for (int j = 0; j < vertex; j++) {
    boolean flag = true;
    for (int c = 0; c < W.itabu; ++c) 
                    if (j ==arr [c]) 
                     flag = false;
    if (flag) sum += Math.pow (pheromone[from][j], CT.ALPHA) * Math.pow (distance[from][j], CT.BETTA);
  }
  return Math.pow (pheromone[from][to], CT.ALPHA) * Math.pow (distance[from][to], CT.BETTA) / sum;
  }
}

клас №3 - алгоритм обчислення

/*@author kotaine*/
public class ACO {
  Way_type AntColonyOptimization (double distance0[][], int vertex, int start, int finish) {
  Way_type Way = new Way_type();
  Way.itabu = 0;
  Way.length = -1;
         double distance[][] = new double [vertex][vertex];
         double pheromone[][] = new double [vertex][vertex];
         //double distance0 [][] = new double [vertex][vertex];
              for (int z = 0; z < vertex; ++z) {
                  for (int j=0; j<vertex; ++j) {
                           distance[z][j] = vertex;
      pheromone[z][j] = 1.0 / vertex;
      if (z != j) 
              distance[z][j] = 1.0 / distance0[z][j];
    }
  }
         Constanta CT = new Constanta();
         Way_type ants[] = new Way_type [CT.M];
           for (int k = 0; k < CT.M; k++) {
    ants[k].itabu = 0;
    ants[k].length = 0;
                  int AR = ants[k].tabu;
                  int ar[] = new int [vertex];
                  AR = ar[vertex];
                  ar[ants[k].itabu++] = start;
  }
         Way_type way = new Way_type();
           for (int m = 0; m < CT.T_MAX; m ++) {
    for (int k = 0; k < CT.M; k++) {
                    int AR = ants[k].tabu;
                    int ar[] = new int [vertex];
                    AR = ar[vertex];
      do {
        int j_max = -1;
        double p_max = 0.0;
        for (int j = 0; j < vertex; ++j) {
          if (ar[ants[k].itabu - 1] != j) {
            double p = Way.probability(j, way, pheromone, distance, vertex);
            if (p >= p_max) {
              p_max = p;
              j_max = j;
            }
          }
        }
        ants[k].length += distance0[ar[ants[k].itabu-1]][j_max];
        ar[ants[k].itabu++] = j_max;
      } while (ar[ants[k].itabu-1] != finish);
      for (int y = 0; y < ants[k].itabu - 1; y++) {
        int from = ar[y % ants[k].itabu];
        int to = ar[(y + 1) % ants[k].itabu];
        pheromone[from][to] += CT.Q / ants[k].length;
        pheromone[to][from] = pheromone[from][to];
      }
      if (ants[k].length < way.length || way.length < 0) {
        way.itabu = ants[k].itabu;
        way.length = ants[k].length;
        for (int v = 0; v < way.itabu; v++) {
                                    int W = way.tabu;
                                    int w [] = new int [v];
                                    W = w [v];
                                              w[v] = ar[v];
                }
      }
      ants[k].itabu = 1;
      ants[k].length =0;
    }
    for (int p = 0; p < vertex; ++p)
      for (int j = 0; j < vertex; j++)
        if (p != j) pheromone[p][j] *= (1 - CT.RHO);
  }
            return way;
  }
}

клас №4 - запуск програми і введення/виведення даних

/* @author kotaine*/
import java.util.Scanner;

public class ALG {
    public static void main (String[] args) throws java.lang.Exception
  {
         Constanta CT = new Constanta();
         int N = 0, A = 0, B = 0;
  while ( N < CT.N_MIN || N > CT.N_MAX) {
                  Scanner sc = new Scanner (System.in);
                  System.out.println ("Введіть кількість вершин: ");
                  N = sc.nextInt();
                  System.out.println("Введіть матрицю відстаней: ");
                  double D [][] = new double [N][N];
                      for (int i = 0; i < N; i++) {
                      for (int j = 0; j < N; j++) {
              D [i][j] = sc.nextInt();
  }
     }
  while (A < 1 || A > N) {
    System.out.println("Введіть початкову вершину від 1 до " + N + ": ");
                  A = sc.nextInt();
  }
  while (B < 1 || B > N || B == A) {
    System.out.println("Введіть кінцеву вершину від 1 до " + N + " виключаючи " + A + ": ");
                  B = sc.nextInt();
                  }
            ACO aco = new ACO();
            aco.AntColonyOptimization(D, N, A, B);
            Way_type WAY= new Way_type();
            
            System.out.println ("Довжина шляху: " + WAY.length );
            int T = WAY.tabu;
            int t [] = new int [0];
            t [0] = T;
            System.out.println ("Шлях: " + ++t [0]);
  for (int i = 1; i < WAY.itabu; i++) {
            int R = WAY.tabu;
            int ar [] = new int [i];
            ar [i] = R;
            System.out.println (" -> " + ++ar [i]);  
               }
  }
    }
}

2

Re: Вирішення задачі комівояджера мурашиним алгоритмом

Можете відступи поправити? Початок блоку { - плюс 4 пробіли, кінець } - мінус 4.