1

Тема: Робота з структурою С++

Доброго дня! Підкажіть як зробити так, щоб можна було вводити дані(на початок/в кінець) і видаляти записи з структури декілька разів... ніяк це не получається *WALL*  *WALL*  *WALL* 

#include<locale.h>
#include<stdio.h>
#include<conio.h>
#include<fstream>
#include <memory.h> 
#include<iostream>
#include<string.h>
#include<windows.h>
#define r 100
#define STUD struct Zodiak
#define SSTUD sizeof(struct Zodiak)
struct Zodiak
{
  char lastname[15];
  char firstname[15];
  int date[3];
  char znak[10];
  char stat[8];
  char adresa[30];
};
Zodiak rt[r];

//Function;
void print(int i);
void fprint(int i,FILE *fo);
void fscan(int i,FILE *fo);
void print1(int i);

int main(void){
  SetConsoleCP(1251);
  SetConsoleOutputCP(1251);
  FILE *fo;
  int i,j,start=0,end=0,basic=0,count=0,tmp;
  char str[15];
  setlocale(0,"");
  char eoj;
  for(eoj=0;!eoj;)
  {
  printf("1 – Створити БД 'New Base' і додати записи\n"); 
  printf("2 – Відкрити існуючу БД\n"); 
  printf("3 – Добавити записи(початок, кінець) \n");   
  printf("4 – Показати все\n");   
  printf("5 – Видалення\n");  
  printf("6 – Сортування по даті народження\n");
  printf("7– Жінки водолії\n");
  printf("8– Список знаків зодіаку стихії Земля(Telez,Diva,Kozerig)\n");
  printf("9– Список адрес, де проживають чоловіки народжені у травні\n");
  printf("0 – Вихiд\n");   
    int choose;
  printf("Введiть > ");   
  scanf("%d",&choose);
  switch(choose) { 
  case 1:system("cls");
     printf("Скiльки записiв ви бажаєте добавити?->");
     scanf("%d",&basic);
     for(i=0;i<basic;i++)
    {
      print(i);system("cls");
    }
     fo=fopen("Database.txt","w");
     for(i=0;i<basic;i++){
       fprint(i,fo);
      }
      fclose(fo);
      count=basic+start+end;
     break;
   case 2:system("cls");
     number1:printf("Скільки записів ви хочете використати?->");
     scanf("%d",&basic);
    fo=fopen("Base.txt","r");
    for(i=0;i<basic;i++)
    { fscan(i,fo); }
    fclose(fo);
    fo=fopen("Database.txt","w");
    for(i=0;i<basic;i++)
    {fprint(i,fo);}
    fclose(fo);
    if(basic>27){printf("\nПомилка! У базі даних тільки 27 записів.\n");
    goto number1;}
    else {printf("\nЗчитано %d записів\n",basic); count=basic+start+end;}
    system("pause");
    system("cls");
     break;
   case 3:system("cls");
     for(;;)
      {
        printf("\n1.Початок \n2.Кiнець\n0.Exit\n");
        int c;
        scanf("%d",&c);
        switch (c)
        {
        case 1:
      printf("Скiльки записiв ви бажаєте добавити?->");
      scanf("%d",&start);
      fo=fopen("Add.txt","w");
      for(i=0;i<start;i++){
        print(i);
        fprint(i,fo);}
      fclose(fo);
      fo=fopen("Database.txt","r");
      for(i=0;i<basic+end;i++)
  {
    fscan(i,fo);
      }
      fclose(fo);
      fo=fopen("Add.txt","a");
      for(i=0;i<basic+end;i++){
        fprint(i,fo);
        }
    fclose(fo);
    count=basic+start+end;
    remove("Database.txt"); rename("Add.txt","Database.txt");
    system("cls");
    break;
    case 2:
    printf("Скiльки записiв ви бажаєте добавити?->");
    scanf("%d",&end);
      for(int i=0;i<end;i++)
      {
        print(i);
      }
      fo=fopen("Database.txt","a");
      for(i=0;i<end;i++){
        fprint(i,fo);
  }
      fclose(fo);
      count=basic+start+end;
      break;
        default:printf("!ooooooooog!");
        break;
        }
    if(c==0) break;
  }system("cls");
    break;
   case 4:
    fo=fopen("Database.txt","r");
    for(i=0;i<count;i++)
    {
      fscan(i,fo);
    }
      fclose(fo);
    for(i=0;i<count;i++)
    {
      print1(i);
  }
    fo=fopen("Rezultat.txt","a");
    fprintf(fo,"\nВсі записи\n");
    for(i=0;i<count;i++)
      {
        fprint(i,fo);
      }
      fclose(fo);
      system("pause");
      system("cls");
     break;
   case 5:printf("Введiть прiзвище потрiбної людини: "); scanf("%s",&str);
    fo=fopen("Database.txt","r");
    for(i=0;i<count;i++)
  {
    fscan(i,fo);
    if(_stricmp(str,rt[i].lastname)>0||_stricmp(str,rt[i].lastname)<0){
        print1(i);}
    }
      fclose(fo);
    fo=fopen("Delete.txt","w");
    for(i=0;i<count;i++){
    if(_stricmp(str,rt[i].lastname)>0||_stricmp(str,rt[i].lastname)<0){
      fprint(i,fo);
    }
    }
    count=count-1;
    fclose(fo);
    remove("Database.txt"); rename("Delete.txt","Database.txt");
    fo=fopen("Rezultat.txt","a");
    fprintf(fo,"\nЗаписи після видалення\n");
    for(i=0;i<count;i++){
    if(_stricmp(str,rt[i].lastname)>0||_stricmp(str,rt[i].lastname)<0){
      fprint(i,fo);
    }}
    fclose(fo);
    system("pause");
    system("cls");
    break;
   case 6:system("cls");
     fo=fopen("Database.txt","r");
      for(i=0;i<count;i++)
  {
    fscan(i,fo);
    }
      fclose(fo);
    for(tmp=0;tmp<count-1;tmp++)
      for(i=0;i<count-1-tmp;i++)
    {
        if(rt[i].date[2]<rt[i+1].date[2])
        {
          rt[count]=rt[i];
          rt[i]=rt[i+1];
          rt[i+1]=rt[count];
        }
        if(rt[i].date[2]==rt[i+1].date[2])
        {if(rt[i].date[1]<rt[i+1].date[1])
        {
          rt[count]=rt[i];
          rt[i]=rt[i+1];
          rt[i+1]=rt[count];
        }
        if(rt[i].date[1]==rt[i+1].date[1])
          if(rt[i].date[0]<rt[i+1].date[0]){
            rt[count]=rt[i];
            rt[i]=rt[i+1];
            rt[i+1]=rt[count];}
        }
        }
      printf("\nСортування завершено успішно!\n");
      fo=fopen("Rezultat.txt","a");
      fprintf(fo,"\nЗаписи після сортування\n");
      for(i=0;i<count;i++)
      {
        fprint(i,fo);
      }
      fclose(fo);
      printf("\nЗаписи після сортування\n");
      for(int i=0;i<count;i++)
    { print1(i);}
      system("pause");
      system("cls");
     break;
   case 7:system("cls");
     fo=fopen("Database.txt","r");
      for(i=0;i<count;i++)
      {
        fscan(i,fo);
      }
      fclose(fo);
      printf("\nЖінки Водолії\n");
      for(int i=0;i<count;i++)
      {
        if((_stricmp("Водолій",rt[i].znak)==0)&&(_stricmp("Ж",rt[i].stat)==0)){
          print1(i);}
      }
      fo=fopen("Rezultat.txt","a");
      fprintf(fo,"\nЖінки-водолії\n");
      for(int i=0;i<count;i++)
      {
      if((_stricmp("Водолій",rt[i].znak)==0)&&(_stricmp("Ж",rt[i].stat)==0)){
        fprint(i,fo);
      }}
      fclose(fo);
      system("pause");
      system("cls");
     break;
   case 8:system("cls");
     fo=fopen("Database.txt","r");
      for(i=0;i<count;i++)
  {
    fscan(i,fo);
    }
      fclose(fo);
      printf("\nЗнаки зодіаку стихії Земля\n");
    for(int i=0;i<count;i++){
    if((_stricmp("Козеріг",rt[i].znak)==0)||(_stricmp("Телець",rt[i].znak)==0)||(_stricmp("Діва",rt[i].znak)==0)){
      print1(i);}
    }
    fo=fopen("Rezultat.txt","a");
    fprintf(fo,"\nЗнаки зодіаку стихії Земля\n");
      for(int i=0;i<count;i++)
      {
      if((_stricmp("Козеріг",rt[i].znak)==0)||(_stricmp("Телець",rt[i].znak)==0)||(_stricmp("Діва",rt[i].znak)==0)){
        fprint(i,fo);
      }}
      fclose(fo);
      system("pause");
      system("cls");
     break;
   case 9:system("cls");
     fo=fopen("Database.txt","r");
      for(i=0;i<count;i++)
  {
    fscan(i,fo);
    }
    fclose(fo); 
    printf("\nЧоловіки, народжені у травні\n");
    for(int i=0;i<count;i++){
    if((_stricmp("Ч",rt[i].stat)==0)&&(rt[i].date[1]==5)){
    printf("|%10s |",rt[i].lastname);
    printf("%10s |",rt[i].firstname);
    printf("%10s |\n",rt[i].adresa);}
    }
    fo=fopen("Rezultat.txt","a");
    fprintf(fo,"\nЧоловіки, народжені у травні\n");
    for(int i=0;i<count;i++){
    if((_stricmp("Ч",rt[i].stat)==0)&&(rt[i].date[1]==5)){
      fprint(i,fo);
      }}
      fclose(fo);
      system("pause");
      system("cls");
     break;
default: printf("\nПомилка!! Зробіть правильний вибір(1-9)\n"); 
         break; 
  }
  if (choose) {    
    getch();}
  if(choose==0)break;
}
return 0; }

void print(int i)
{
  printf("Прiзвище: "); scanf("%s",rt[i].lastname);
  printf("Iм`я: ");scanf("%s",rt[i].firstname); 
  door:printf("Введiть дату народження(ДД ММ РРРР): ");
  for(int j=0;j<3;j++){
  scanf("%d",&(rt[i].date[j]));}
  if((rt[i].date[0]>31)||(rt[i].date[0]<1)||(rt[i].date[1]>12)||(rt[i].date[1]<1)||(rt[i].date[2]>2016)||(rt[i].date[2]<1945)){
  printf("Некоректно введена дата!!!\n");
  goto door;}
  printf("Знак зодiаку: "); scanf("%s",rt[i].znak);
  printf("Стать(Ч,Ж): "); scanf("%s",rt[i].stat);
  printf("Адреса: "); scanf("%s",rt[i].adresa);
}

void fprint(int i,FILE *fo)
{
  fprintf(fo,"%s ",rt[i].lastname);
  fprintf(fo,"%s ",rt[i].firstname);
  for(int j=0;j<3;j++){
  fprintf(fo,"%d ",rt[i].date[j]);}
  fprintf(fo,"%s ",rt[i].znak);
  fprintf(fo,"%s ",rt[i].stat);
  fprintf(fo,"%s \n",rt[i].adresa);
}

void fscan(int i,FILE *fo)
{
  fscanf(fo,"%s ",rt[i].lastname);
  fscanf(fo,"%s ",rt[i].firstname); 
  for(int j=0;j<3;j++){
  fscanf(fo,"%d ",&(rt[i].date[j]));}
  fscanf(fo,"%s ",rt[i].znak);
  fscanf(fo,"%s ",rt[i].stat);
  fscanf(fo,"%s ",rt[i].adresa);
}

void print1(int i)
{
  printf("|%10s |",rt[i].lastname);
  printf("%10s |",rt[i].firstname);
  for(int j=0;j<3;j++){
  printf("%1d  ",rt[i].date[j]);}
  printf("|%9s |",rt[i].znak);
  printf("%6s |",rt[i].stat);
  printf("%10s |\n",rt[i].adresa);
}

2

Re: Робота з структурою С++

Для початку - причепуріть код. Повидаляйте те, що ви не використовуйте, поставте нормальні відступи (як ви отаке

  for(int j=0;j<3;j++){
  scanf("%d",&(rt[i].date[j]));}
  if((rt[i].date[0]>31)||(rt[i].date[0]<1)||(rt[i].date[1]>12)||(rt[i].date[1]<1)||(rt[i].date[2]>2016)||(rt[i].date[2]<1945)){
  printf("Некоректно введена дата!!!\n");

взагалі читаєте? Це спеціально, щоб складніше було, типу секс в гамаку?), замініть goto на структурний код. Можливо, об'єднайте кілька printf/fprintf, що йде поспіль, в один вираз, дайте ідентифікаторам людські імена (переважно нормально, але що таке r?).
А що саме "не получається"? Можете конкретніше розписати, що виходить із цим кодом? Бо код зараз читати важко, і без ваших підказок шукати в ньому проблеми зовсім нецікаво.

3 Востаннє редагувалося sn7770666k (06.11.2016 13:56:23)

Re: Робота з структурою С++

Дивіться, коли все роблю по-порядку все працює, але коли я хочу повторно добавити записи, ось фрагмент

 case 3:system("cls");
     for(;;)
      {
        printf("\n1.Початок \n2.Кiнець\n0.Exit\n");
        int c;
        scanf("%d",&c);
        switch (c)
        {
        case 1:
      printf("Скiльки записiв ви бажаєте добавити?->");
      scanf("%d",&start);
      fo=fopen("Add.txt","w");
      for(i=0;i<start;i++){
        print(i);
        fprint(i,fo);}
      fclose(fo);
      fo=fopen("Database.txt","r");
      for(i=0;i<basic+end;i++)
  {
    fscan(i,fo);
      }
      fclose(fo);
      fo=fopen("Add.txt","a");
      for(i=0;i<basic+end;i++){
        fprint(i,fo);
        }
    fclose(fo);
    count=basic+start+end;
    remove("Database.txt"); rename("Add.txt","Database.txt");
    system("cls");
    break;
    case 2:
    printf("Скiльки записiв ви бажаєте добавити?->");
    scanf("%d",&end);
      for(int i=0;i<end;i++)
      {
        print(i);
      }
      fo=fopen("Database.txt","a");
      for(i=0;i<end;i++){
        fprint(i,fo);
  }
      fclose(fo);
      count=basic+start+end;
      break;
        default:printf("!ooooooooog!");
        break;
        }
    if(c==0) break;
  }system("cls");
    break;

або видалити запис

 case 5:printf("Введiть прiзвище потрiбної людини: "); scanf("%s",&str);
    fo=fopen("Database.txt","r");
    for(i=0;i<count;i++)
  {
    fscan(i,fo);
    if(_stricmp(str,rt[i].lastname)>0||_stricmp(str,rt[i].lastname)<0){
        print1(i);}
    }
      fclose(fo);
    fo=fopen("Delete.txt","w");
    for(i=0;i<count;i++){
    if(_stricmp(str,rt[i].lastname)>0||_stricmp(str,rt[i].lastname)<0){
      fprint(i,fo);
    }
    }
    count=count-1;
    fclose(fo);
    remove("Database.txt"); rename("Delete.txt","Database.txt");
    fo=fopen("Rezultat.txt","a");
    fprintf(fo,"\nЗаписи після видалення\n");
    for(i=0;i<count;i++){
    if(_stricmp(str,rt[i].lastname)>0||_stricmp(str,rt[i].lastname)<0){
      fprint(i,fo);
    }}
    fclose(fo);
    system("pause");
    system("cls");
    break;

виконується з помилками.... я розумію що потрібно міняти значення змінних count, start,end i basic, просто не получається це зробити...

4

Re: Робота з структурою С++

Пане, прочитайте ПОВНІСТЮ, що я написав і зробіть це. Ви безглуздо витрачаєте і свій, і мій час.

5

Re: Робота з структурою С++

Я вибачаюсь звичайно, але ви можете елементарно пояснити, або кинути фрагмент коду, що мені зробити щоб видалити запис із файлу декілька разів?

6

Re: Робота з структурою С++

Ні. Бо я не збираюся витрачати свій час на читання поганого коду, якщо його автор не вважає за потрібне його привести у придатний для читання вигляд.

Подякували: Kizyak1