1

Тема: C ++. Однонапрямлений список. Перевизначення операторів.

Усім привіт.
Прошу Вас допомогти у вирішенні такого завдання :
я створив клас Довге ціле число , для збереження числа використав лінійний однонапрямлений список .

struct Digit {
    short a;
    Digit *next;
};

class LongDigit {
  Digit *head;
  short len;
public:
  LongDigit();
  LongDigit(char*, short);
  LongDigit(const LongDigit&);
  ~LongDigit();
  LongDigit& operator=(const LongDigit&);
  void input ();
  void print();
  inline friend int GetLen(const LongDigit);
  void ifNULL();
  void normalyze();
  friend LongDigit operator+ (const LongDigit, const LongDigit);
  friend LongDigit operator- (const LongDigit, const LongDigit);
};

LongDigit::LongDigit(){
  head = NULL;
  len = 0;
  cout << "\nConstruktor default\n";
}

LongDigit::LongDigit(char *ch, short n){
  len = n;
  head = new Digit;
  if(len) {
    short tmp;
    Digit *end = head;
    for(int i = 0; i < len; i ++) {
      tmp = ch[i] - '0';
      end->a = tmp;
      if(i != len - 1) {
        end->next = new Digit;
        end = end->next;
      }
    }
    end->next = NULL;
  }
  else {
    head->a = 0;
    head->next = NULL;
  }
  cout << "\nConstructor with parameters\n";
}

LongDigit::LongDigit(const LongDigit &ob) {
  len = ob.len;
  if(len) {
    head = new Digit;
    Digit *end = head;
    Digit *tmp = ob.head;
    for(int i = 0; i < len; i ++) {
      end->a = tmp->a;
      if(i != len - 1) {
        end->next = new Digit;
        end = end->next;
      }
      tmp = tmp->next;
    }
    end->next = NULL;
    }
  else
    head = NULL;
  cout << "copy construktor\n";
}

LongDigit::~LongDigit(){
  if(len) {
    Digit *end = head;
    Digit *tmp;
    while(end) {
      tmp = end->next;
      delete end;
      end = tmp;
    }
    delete head;
    len = 0;
    cout << "\nDestruktor worked\n";
  }
}

LongDigit& LongDigit::operator=(const LongDigit &ob) {
  len = ob.len;

  if(len) {
    Digit *end = head;
    Digit *tmp;
    while(end) {
      tmp = end->next;
      delete end;
      end = tmp;
    }
    delete head;
  /* ********************************************** */
    head = new Digit;
    Digit *h = head;
    end = ob.head;
    do {
      h->a = end->a;
      h->next = new Digit;
      h = h->next;
      end = end->next;
    }
    while(end);
    h = NULL;
  }
  return *this;
}

void LongDigit::input() {
  cout << "Введіть кількість цифр у числі\n";
  cin >> len;
  head = new Digit;

  if(len) {
    cout << "Введіть число\n";
    char *ch = new char[len];
    short tmp;
    cin >> ch;
    Digit *end = head;
    for(int i = 0; i < len; i ++){
      tmp = ch[i] - '0';
      end->a = tmp;
      if(i != len - 1) {
        end->next = new Digit;
        end = end->next;
      }
    }
    end->next = NULL;
    delete ch;
  }
  else {
    head->a = 0;
    head->next = NULL;
  }
}

void LongDigit::print(){
  cout << "\n*** Output ***\n";
  if(len){
    Digit *end = head;
    while(end) {
      cout << end->a;
      end = end->next;
    }
    cout << endl;
  }
  else
    cout << "0\n";
}

void LongDigit::ifNULL() {
  cout << "\n*** If NULL ***\n";

  if(head == NULL)
    cout << "Число дорівнює нулю!\n";
  else if(head->a == 0 && head->next == NULL) {
    cout << "Число дорівнює нулю!\n";
  }
  else
    cout << "Число не дорівнює нулю!\n";
}

int GetLen(LongDigit ob) {
  return ob.len;
}

void LongDigit::normalyze() { // відкидання нулів на початку
  if(len == 0 || len == 1)
    return;
  Digit *end = head;
  short flag = 0;
  for(int i = 0; i < len; i ++) {
    if(end->a == 0){
      end = end->next;
    }
    else{
      flag = 1;
      break;
    }
  }
  if(flag == 1) {
      short count = 0; // лічильник для підрахунку видалених елементів
    for(int i = 0; i < len; i ++) {
      if(head->a == 0) {
        end = head->next;
        delete head;
        head = end;
        count ++;
        if(head->a != 0)
          break;
      }
    }
    len -= count; // становлення правильного розміру числа після видалення нулів
  }
  else {
    Digit *tmp;
    end = head->next;
    while (end != NULL){
      tmp = end->next;
      delete end;
      end = tmp;
    }
    head->next = NULL;
    delete tmp;
    len = 1;
  }
}

Тобто число розбите по розрядах.
І тепер мені потрібно перевизначити оператор додавання для цього класу, а як це зробити - важко собі уявляю, тому надіюсь на Вашу допомогу.

2

Re: C ++. Однонапрямлений список. Перевизначення операторів.

Ви вкрай невдало вибрали структуру для збереження інформації.
По суті: вам треба взяти останні елементи двох списків, скласти їхні значення, записати результат (за модулем 10) в останній елемент нового списку. Потім взяти ПЕРЕДостанні елементи... ви вже побачили проблему?

Подякували: leofun011

3

Re: C ++. Однонапрямлений список. Перевизначення операторів.

koala написав:

Ви вкрай невдало вибрали структуру для збереження інформації.
По суті: вам треба взяти останні елементи двох списків, скласти їхні значення, записати результат (за модулем 10) в останній елемент нового списку. Потім взяти ПЕРЕДостанні елементи... ви вже побачили проблему?

А якщо ревеснути список, а новий розряд добавляти в голову?..

4

Re: C ++. Однонапрямлений список. Перевизначення операторів.

Arete написав:
koala написав:

Ви вкрай невдало вибрали структуру для збереження інформації.
По суті: вам треба взяти останні елементи двох списків, скласти їхні значення, записати результат (за модулем 10) в останній елемент нового списку. Потім взяти ПЕРЕДостанні елементи... ви вже побачили проблему?

А якщо ревеснути список, а новий розряд добавляти в голову?..

Тоді матимете головний біль із виведенням.
Втім, здається, (відносно) прийнятний вихід таки є: рекурсивна функція, що приймає чотири параметри: два Digit та дві довжини "хвостів". Ну і п'ятий - результат. Поки хвости не зрівняються - сумується тільки один доданок.

5

Re: C ++. Однонапрямлений список. Перевизначення операторів.

koala написав:

Ви вкрай невдало вибрали структуру для збереження інформації.
По суті: вам треба взяти останні елементи двох списків, скласти їхні значення, записати результат (за модулем 10) в останній елемент нового списку. Потім взяти ПЕРЕДостанні елементи... ви вже побачили проблему?

я дійду до останього елементу у списку, але потім повернутись назад не зможу ж, оскільки в мене однонапрямлений список.

а повернутись назад мені потрібно в будь-якому випадку.
як би це обійти, крім двозв'язного списку?

6

Re: C ++. Однонапрямлений список. Перевизначення операторів.

вже не актуально.
Списки переписав в масиви.
І на масивах реалізував додавання, проходом з кінця на початок.
Усім дякую )