1

Тема: C++ Класи. Допоможіть знайти де я виходжу за межі масиву

Друзі, допоможіть. Створив клас Поштова скринька в яку я додаю повідомлення, виводжу їх на екран і видаляю.
Помітив наступну помилку: якщо додати 3 повідомлення (S1R1M1, S2R2M2, S3R3M3), потім видалити третє (2 по індексу), знову його додати, потім видалити перше (0 по індексу) і спробувати вивести повідомлення з індексом 1, то програма завершується з помилкою. Я так розумію, що щось десь виходить за межі масиву, але не розумію де.
Допоможіть розібратися. Усі маніпуляції проводив з Завданням 2! Ось код:

/*Розробіть клас Message, який моделює повідомлення електронної пошти.
Повідомлення містить одержувача, відправника, текст повідомлення, час створення.

Необхідні наступні функції-члени:
• конструктор, який приймає відправника і одержувача і встановлює часову відмітку (time stamp)
• Функція-член append, яка додає рядок тексту в тіло повідомлення
• Функція-член to_string, яка перетворює повідомлення в один довгий рядок, напр.: "From:

Harry Hacker\nTo: Rudolf Reindeer\n ..."
• Функція-член print, яка друкує текст повідомлення. Порада: Використовуйте to_string.

Для створення time stamp використайте функції і типи, визначені у ctime.h

Другий етап

Розробіть клас MessageBox, котрий моделює поштову скриньку.
Він повинен зберігати повідомлення у масиві (визначтеся, це має бути масив об'єктів, чи масив вказівників на об'єкти)

Реалізуйте наступні функції-члени:
Додавання нового повідомлення (void MessageBox::add_message(Message m);)
Повернути повідомлення по індексу (Message MessageBox::get_message(int i) const;)
Видалити повідомлення по індексу (void MessageBox::remove_message(int i);)
*/

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS
#include<iostream>
#include<ctime>
#include <string>
using namespace std;

#pragma region Task_1
class Message
{
  string sender;
  string receiver;
  time_t curr_time;
  string message_body;

public:
  Message()
  {

  }
  Message(const Message &obj)
  {
    sender = obj.sender;
    receiver = obj.receiver;
    curr_time = obj.curr_time;
    message_body = obj.message_body;
  }
  void add_message()
  {
    cout << "Enter e-mail of a sender : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, sender);
    cout << "Enter e-mail of a receiver : ";
    getline(cin, receiver);
    append();
    curr_time = time(0);
  }

  //Функція-член append, яка додає рядок тексту в тіло повідомлення
  void append()
  {
    cout << "Type your message : " << endl;
    getline(cin, message_body);
  }

  //Функція-член to_string, яка перетворює повідомлення в один довгий рядок, напр.: "From: Harry Hacker\nTo: Rudolf Reindeer\n ..."

  string to_string()
  {

    string full = "From: " + sender + "\nTo: " + receiver + "\nMessage: " + message_body + "\nTime: " + ctime(&curr_time);
    return full;
  }

  //Функція-член print, яка друкує текст повідомлення. Порада: Використовуйте   to_string
  void print()
  {
    cout << to_string();
  }
};

void task1()
{
  Message *My = new Message();
  My->add_message();
  My->print();
  system("pause");
}
#pragma endregion

#pragma region Task_2

/*Другий етап

Розробіть клас MessageBox, котрий моделює поштову скриньку.
Він повинен зберігати повідомлення у масиві (визначтеся, це має бути масив об'єктів, чи масив вказівників на об'єкти)

Реалізуйте наступні функції-члени:
Додавання нового повідомлення (void MessageBox::add_message(Message m);)
Повернути повідомлення по індексу (Message MessageBox::get_message(int i) const;)
Видалити повідомлення по індексу (void MessageBox::remove_message(int i);)*/

class MessageBox
{
private:
  int size;
  Message *All;
public:

  MessageBox(int size)
  {
    size = 0;
    All = new Message[size];
  }

  //Додавання нового повідомлення (void MessageBox::add_message(Message m);)
#pragma region Add_Message
private:
  //void get_message_from_user(Message &single)
  //{
  //  single.add_message();
  //}

  void move_class(Message *dst)
  {
    for (Message *src_ptr = All, *dst_ptr = dst; src_ptr < All + size; ++dst_ptr, ++src_ptr)
    {
      *dst_ptr = *src_ptr;
    }
  }

  Message* AddClass()
  {
    int newSize = size + 1;
    Message *new_box = new Message[newSize];
    move_class(new_box);
    (new_box + newSize - 1)->add_message();
    //get_message_from_user(*(new_box + newSize - 1));

    size = newSize;
    delete[] All;
    All = NULL;
    return new_box;
  }

public:
  void add_message()
  {
    char YesOrNot;
    do
    {
      All = AddClass();
      cout << "Object added" << endl;
      do
      {
        cout << "Add another object? (y/n): ";
        cin >> YesOrNot;
      } while (YesOrNot != 'y' && YesOrNot != 'n');
    } while (YesOrNot != 'n');
  }
#pragma endregion

  //Повернути повідомлення по індексу (Message MessageBox::get_message(int i) const;)
#pragma region Show_message
private:
  bool check_index(const int index)
  {
    bool is_in = false;
    if (index >= 0 && index < size)
    {
      is_in = true;
    }
    return is_in;
  }
public:
  void show_message()
  {
    int index;
    char YesOrNo;
    do
    {
      cout << "Enter the index of a message to show : ";
      cin >> index;
      if (check_index(index))
      {
        (All + index)->print();
      }
      else
      {
        cout << endl << "***** Invalid index! *****" << endl << endl;
      }
      do
      {
        cout << "Show another message? (y/n): ";
        cin >> YesOrNo;
      } while (YesOrNo != 'y' && YesOrNo != 'n');
    } while (YesOrNo != 'n');
  }
#pragma endregion

  //Видалити повідомлення по індексу (void MessageBox::remove_message(int i);)
#pragma region Delete_message
private:
  Message *delete_1_message(const int index)
  {
    int new_size = size - 1;
    Message *new_All = new Message[new_size];
    for (Message *ptr = All, *dst = new_All; ptr < All + (size - 1); ++dst, ++ptr)
    {
      if (ptr == All + index)
      {
        ++ptr;
      }
      *dst = *ptr;
    }

    size = new_size;
    if (All != nullptr)
    {
      delete[] All;
      All = NULL;
    }
    return new_All;
  }
public:
  void delete_messages()
  {
    int index;
    char YesOrNo;
    do
    {
      cout << "Enter the index of a message to delete : ";
      cin >> index;
      if (check_index(index))
      {
        All = delete_1_message(index);
        cout << endl << "***** Message deleted *****" << endl << endl;
      }
      else
      {
        cout << endl << "***** Invalid index! *****" << endl << endl;
      }
      do
      {
        cout << "Delete another message? (y/n): ";
        cin >> YesOrNo;
      } while (YesOrNo != 'y' && YesOrNo != 'n');
    } while (YesOrNo != 'n');
  }
#pragma endregion
};

void task2()
{
  int size = 0;
  MessageBox box = MessageBox(size);
  enum Menu
  {
    exit, add, show, remove
  };
  int choice = 0;
  do
  {
    do
    {
      cout << "Choose action :" << endl
        << Menu::add << ". Add message to the box" << endl
        << Menu::show << ". Show message by index" << endl
        << Menu::remove << ". Delete message by index" << endl
        << Menu::exit << ". Exit" << endl << endl
        << "Make a choice : ";
      cin >> choice;
    } while (choice < Menu::exit && choice > Menu::remove);
    switch (choice)
    {
    case Menu::add: box.add_message();
      break;
    case Menu::show: box.show_message();
      break;
    case Menu::remove: box.delete_messages();
      break;
    case Menu::exit: cout << "Good bye!" << endl;
    default:
      break;
    }
  } while (choice != Menu::exit);
}
#pragma endregion 

void main()
{
  enum Menu
  {
    exit, t1, t2
  };
  int choice = 0;
  do
  {
    do
    {
      cout << "Choose action :" << endl
        << Menu::t1 << ". Task 1. Message" << endl
        << Menu::t2 << ". Task 2. Message box" << endl
        << Menu::exit << ". Exit" << endl << endl
        << "Make a choice : ";
      cin >> choice;
    } while (choice < Menu::exit && choice > Menu::t2);
    switch (choice)
    {
    case Menu::t1: task1();
      break;
    case Menu::t2: task2();
      break;
    case Menu::exit: cout << "Good bye!" << endl;
      break;
    default:
      break;
    }
  } while (choice != Menu::exit);
  system("pause");
}

2

Re: C++ Класи. Допоможіть знайти де я виходжу за межі масиву

Щоб це могло бути?

  MessageBox(int size)
  {
    size = 0;
    All = new Message[size];
  }

3

Re: C++ Класи. Допоможіть знайти де я виходжу за межі масиву

Щоб це могло бути?

ахаха. Це моя перша програма з класами і це мали бути 2 конструктори, а вийшов 2 в 1. ахаха.

П.С. я Знайшов в чому помилка, але не можу зрозуміти чому так відбувається. Поясніть, будь ласка.
Проблема полягала у наступному:
У мене був код для видалення повідомлення ось такий :

for (Message *ptr = All, *dst = new_All; ptr < All + (size - 1); ++dst, ++ptr) 
{ 
if (ptr == All + index) 
{ 
++ptr; 
} 
*dst = *ptr; 

}
а треба було записати:

for (Message *ptr = All, *dst = new_All; ptr < All + (size - 1); ++dst, ++ptr) 
{ 
if (dst == All + index) 
{ 
++ptr; 
} 
*dst = *ptr; 
}

Зміна тут:
if (PTR == All + index) —-------------— if (DST== All + index)

Те саме відбувається і коли працювати з індексами:

for(int i = 0, j = 0, i < size - 1, ==i, ==j)
{
if(i == index) // умова починає працювати, якщо j == index
{
i++; // ++i однаково не працює
}
dst[j] = src[i]
}

Хтось розуміє, різницю логіки виконання цих кодів?