1

Тема: Потрібна допомога по Delphi

Створення на мові Delphi програм, що шукає заданий текстовий фрагмент, та виводить речення в яких він зустічається.

2

Re: Потрібна допомога по Delphi

Ніяк не виходить вивести речення. Зробив що шукає слово і робить його курсивом, а речення я не знаю як вивести. Допоможіть будь ласка!!!!

3

Re: Потрібна допомога по Delphi

Щоб знайти речення, треба знайти один з цих знаків: ".", "?" чи "!".
Покажіть код, яким ви шукаєте слово, тоді можна буде щось конкретніше підказати.

Подякували: Саня1

4

Re: Потрібна допомога по Delphi

procedure TForm1.btn5Click(Sender: TObject);
 var
 i:integer;
 find_text:string;

begin

  find_text:=edt1.Text;
 // find_text:='слово';
  i:=Pos(find_text, redt1.Text)-1;


  while (i<=Length(redt1.Text)) do
  begin
   redt1.HideSelection:=False;
   redt1.SelStart:=PosEx(find_text, redt1.Text,i)-1;
   redt1.SelLength:=length(find_text);
   redt1.SelAttributes.Style := [fsItalic];
   Application.ProcessMessages;
   i:=i+length(find_text);
  end;


end;

Chemist-i:Використовуйте теґ code

5

Re: Потрібна допомога по Delphi

Окрім "i" заведіть собі іще одну змінну, і шукайте крапку перед позицією, яка записана в "i". А потім другу після "i". Усе, що між ними - це і є речення. Вирізати його можна функцією Copy.

Подякували: Саня1