1

Тема: допоможіть виправити помилку

program Project6;
uses
  SysUtils;
var a: real;
begin
  write('a=');
  readln(a);
  a:=a mod 2;
  if a=0 then write('parne')
         else write('ne parne');
  readln;
end.

коли міняю команду "mod" на команду "/" то все працює. в чому проблема? підкажіть навачку, будь ласка.

2

Re: допоможіть виправити помилку

Ви оголосили змінну як дійсне число (real), а mod працює лише з цілими (integer), тому має виникнути помилка.

Якщо ж замінити mod на / (що вміє працювати з дійсними числами), програма якось працює, але виводить не те, що треба.

3

Re: допоможіть виправити помилку

Дуже дякую за пояснення