1

Тема: C++ Перевірка дужок. Стек

Привіт. В задачі потрібно перевірити чи співпадають відкриваючі та закриваючі дужки. Реалізацію задумав наступну: 1. вводимо строку; 2. проходимось циклом по кожному елементу строки 3. якщо знаходимо відкриваючу дужку - кладемо її в стек на початок 4. якщо дужка закриваюча - звіряємо її з тією, що у верхівці стеку; 5. якщо співпало - продовжуємо, ні - виходимо з циклу
Біда в тому, що у мене програма не кладе дужки в стек
В чому проблема?

#include<iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Bracket
{
  struct Node
  {
    char bracket;
    Node *pNext;
  };
  int count;
  Node *pHead;
  Node *pTail;

public:
  Bracket()
  {
    pHead = pTail = nullptr;
    count = 0;
  }

  Bracket(char obj)
  {
    Node *pCur = new Node;
    pCur->bracket = obj;
  }

  bool addBracket(char obj)
  {

    Node *pNew = new Node;
    if (pNew)
    {
      if (count == 0)
      {
        pHead = pTail = nullptr;
      }
      pNew->bracket = obj;
      pNew->pNext = nullptr;
      if (pTail = nullptr)
      {
        pHead = pTail = pNew;
      }
      else if (pHead == pTail)
      {
        pHead->pNext = pNew;
        pTail = pNew;
      }
      else
      {
        pTail->pNext = pNew;
        pTail = pNew;
      }
      count++;
      return true;
    }
    return false;
  }

  bool checkBrakets(char example)
  {
    if (count == 0 || pHead->bracket != example)
    {
      return false;
    }
    Node *pDel = new Node;
    pDel = pHead;
    pHead = pHead->pNext;
    delete pDel;
    pDel = nullptr;
    count--;
    return true;
  }
};

void main()
{
  string some_text;
  cout << "Enter your brackets : ";
  getline(cin, some_text);
  Bracket obj;
  for (int i = 0; i < sizeof(some_text); ++i)
  {
    if (some_text[i] == '(' || some_text[i] == '[' || some_text[i] == '{')
    {
      obj.addBracket(some_text[i]);
    }
    if (some_text[i] == ')' || some_text[i] == ']' || some_text[i] == '}')
    {
      if (obj.checkBrakets(some_text[i]))
      {
        continue;;
      }
      else
      {
        cout << "Brackets do not meet each other!" << endl;
        break;
      }
    }
    cout << "Brackets confirmed" << endl;
  }
  system("pause");
}

2

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

Коли щось складеться до стеку, ви використовуєте new. Логічним видається, що під час діставання щось має виділятися, правда?

3

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

так от же ж:

bool checkBrakets(char example)
  {
    if (count == 0 || pHead->bracket != example)
    {
      return false;
    }
    Node *pDel = new Node;
    pDel = pHead;
    pHead = pHead->pNext;
    delete pDel;
    pDel = nullptr;
    count--;
    return true;
  }

але проблема в тому, що не кладеться

4

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

Дивіться уважніше: в addBracket є один new (довжина стеку зростає), в checkBrakets - один new і один delete (довжина стеку не змінюється).

5

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

чому ж не змінюється: 1. ноді pDel ми присвоюємо ноду pHead 2. pHead->pNext стає у вершину стеку 3. Видаляємо pDel і зменшуємо count. Оскільки працюємо з вказівниками, то разом з pDel видаляємо і колишню pHead.

Проблема в тому, що при створенні самого першого елементу стеку програма пропускає перевірку
if (pTail = nullptr)
            {
                pHead = pTail = pNew;
            }
і переходить. Блін, олень я. Треба робити перерви, бо сидіння за ПК цілими днями нідо чого хорошого не приводить, а лише до таких тупих помилок
+ деякі перевірки некоректні
важко

6

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

Працюючий код:

#include<iostream>
#include <string>

using namespace std;

class Bracket
{
  struct Node
  {
    char bracket;
    Node *pNext;
  };
  int count;
  Node *pHead;

public:
  Bracket()
  {
    pHead = nullptr;
    count = 0;
  }

  Bracket(char obj)
  {
    Node *pCur = new Node;
    pCur->bracket = obj;
  }

  bool addBracket(char obj)
  {

    Node *pNew = new Node;
    if (pNew)
    {
      if (count == 0)
      {
        pHead = nullptr;
      }
      pNew->bracket = obj;
      pNew->pNext = pHead;
      pHead = pNew;
      count++;
      return true;
    }
    return false;
  }

  bool checkBrakets(char example)
  {
    if (count == 0 || pHead->bracket != example)
    {
      return false;
    }
    Node *pDel = new Node;
    pDel = pHead;
    pHead = pHead->pNext;
    delete pDel;
    pDel = nullptr;
    count--;
    return true;
  }
};

void main()
{
  string some_text;
  cout << "Enter your brackets : ";
  getline(cin, some_text);
  Bracket obj;
  for (int i = 0; i < some_text.length(); ++i)
  {
    if (some_text[i] == '(' || some_text[i] == '[' || some_text[i] == '{')
    {
      obj.addBracket(some_text[i]);
    }
    if (some_text[i] == ')' || some_text[i] == ']' || some_text[i] == '}')
    {
      char tmp;
      some_text[i] == ')' ? tmp = '(' : some_text[i] == ']' ? tmp = '[' : tmp = '{';
      if (obj.checkBrakets(tmp))
      {
        cout << "Brackets confirmed" << endl;
      }
      else
      {
        cout << "Brackets do not meet each other!" << endl;
        break;
      }
    }
  }
  system("pause");
}
Подякували: koala1

7

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

Рядки 54-55 замініть на

Node *pDel = pHead;

інакше у вас пам'ять тече.
Крім того, в сучасних компіляторах C++ оператор new при помилці кидає виняток, а не повертає 0 (варіант із нулем теж передбачений -

#include <new>
...
x=new(std::nothrow) Node;
Подякували: boshik19831

8

Re: C++ Перевірка дужок. Стек

за пам'ять дякую, а обробку помилок ми ще будемо вчити. Сподіваюсь нам там все детальніше пояснять.