1 Востаннє редагувалося Fox (23.02.2017 21:18:26)

Тема: BinaryReader не бачить юникод.

Маю BinaryReader який приймає даннi пiсля запиту до сервера.
Сервер вiдповiдає i все норм доки вiн не вiдповiдає на юнiкодi.
Тодi там не букв "Привiт" я якiсь символи.
Може якось можна виставити кодування ?
PS: Маю ще клиент який робить те семе що i я в свому и сервер однаковий...
Але в мене таке:
http://i.imgur.com/trNl3Zp.png?1
А там таке:
http://i.imgur.com/B1zGakl.png?1

На назву не звертайте уваги... Перший попавшийся сервер.
Допоможiть будь ласка.

2

Re: BinaryReader не бачить юникод.

Код би не завадив.

3 Востаннє редагувалося Fox (24.02.2017 12:50:17)

Re: BinaryReader не бачить юникод.

Torbins написав:

Код би не завадив.

Використання

Query sQuery = null;
sQuery = new Query(IP, 7777);
sQuery.Send('i');
int count = sQuery.Receive();
string[] info = sQuery.Store(count);

Клас

class Query
  {
    Socket qSocket;
    IPAddress address;
    int _port = 0;

    string[] results;
    int _count = 0;

    DateTime[] timestamp = new DateTime[2];

    public Query(string IP, int port)
    {
      qSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);

      qSocket.SendTimeout = 5000;
      qSocket.ReceiveTimeout = 1000;

      try
      {
        address = Dns.GetHostAddresses(IP)[0];
      }

      catch
      {

      }

      _port = port;
    }

    public bool Send(char opcode)
    {
      try
      {
        EndPoint endpoint = new IPEndPoint(address, _port);

        using (MemoryStream stream = new MemoryStream())
        {
          using (BinaryWriter writer = new BinaryWriter(stream))
          {
            writer.Write("SAMP".ToCharArray());

            string[] SplitIP = address.ToString().Split('.');

            writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[0])));
            writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[1])));
            writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[2])));
            writer.Write(Convert.ToByte(Convert.ToInt32(SplitIP[3])));

            writer.Write((ushort)_port);

            writer.Write(opcode);

            if (opcode == 'p')
              writer.Write("8493".ToCharArray());

            timestamp[0] = DateTime.Now;
          }

          if (qSocket.SendTo(stream.ToArray(), endpoint) > 0)
            return true;
        }
      }

      catch
      {
        return false;
      }

      return false;
    }

    public int Receive()
    {
      try
      {
        _count = 0;

        EndPoint endpoint = new IPEndPoint(address, _port);

        byte[] rBuffer = new byte[3402];
        qSocket.ReceiveFrom(rBuffer, ref endpoint);

        timestamp[1] = DateTime.Now;

        using (MemoryStream stream = new MemoryStream(rBuffer))
        {
          using (BinaryReader reader = new BinaryReader(stream))
          {
            if (stream.Length <= 10)
              return _count;

            reader.ReadBytes(10);

            switch (reader.ReadChar())
            {
              case 'i': // Information
                {
                  results = new string[6];

                  results[_count++] = Convert.ToString(reader.ReadByte());

                  results[_count++] = Convert.ToString(reader.ReadInt16());

                  results[_count++] = Convert.ToString(reader.ReadInt16());

                  int hostnamelen = reader.ReadInt32();
                  results[_count++] = new string(reader.ReadChars(hostnamelen));

                  int gamemodelen = reader.ReadInt32();
                  results[_count++] = new string(reader.ReadChars(gamemodelen));

                  int mapnamelen = reader.ReadInt32();
                  results[_count++] = new string(reader.ReadChars(mapnamelen));

                  return _count;
                }
              default:
                return _count;
            }
          }
        }
      }

      catch
      {
        return _count;
      }
    }

4

Re: BinaryReader не бачить юникод.

vtorgashov
У конструктора BinaryReader є декілька віріантів. Один з них дозволяє вказати потрібний Encoding. Якщо використати конструктор з одним параметром (як у вас), то буде UTF-8.

5

Re: BinaryReader не бачить юникод.

Torbins написав:

vtorgashov
У конструктора BinaryReader є декілька віріантів. Один з них дозволяє вказати потрібний Encoding. Якщо використати конструктор з одним параметром (як у вас), то буде UTF-8.

Перепробував всi кодування якi там є....
Все одно чорнi ромби з бiлим знаком питання всерединi

6

Re: BinaryReader не бачить юникод.

Такий ромб (чи квадрат) зазвичай означає, що в шрифті немає відповідного символа. Який у вас шрифт?

7 Востаннє редагувалося P.Y. (24.02.2017 15:15:56)

Re: BinaryReader не бачить юникод.

Судячи з форми кракозябликів, у вас там, імовірно, вхідні дані не в utf-8, а в чомусь восьмибітному, а програма намагається прочитати це як utf-8. Варіант: програма намагається прочитати текст як чисте ascii, де символів з кодами вище 127 не передбачено (не знаю, наскільки це властиво саме C#).

Ромб — це ромб, а квадрат — це квадрат. Ромб зі знаком питання зазвичай з'являється, коли вхідні байти неможливо розкодувати в символи, а квадрат — коли справді символа немає в шрифті. Ще буває просто знак питання — коли відповідного символа нема в тому кодуванні, в яке намагаються закодувати рядок (напр., на місці літери ґ при кодуванні в ДОС-кирилицю).

8

Re: BinaryReader не бачить юникод.

koala написав:

Такий ромб (чи квадрат) зазвичай означає, що в шрифті немає відповідного символа. Який у вас шрифт?

Microsoft Sans Serif; 8,25pt

9 Востаннє редагувалося P.Y. (24.02.2017 17:35:01)

Re: BinaryReader не бачить юникод.

Ще раз кажу, проблема не в шрифті, проблема в кодуванні. А судячи з того, що кількість ромбів точно відповідає кількості кириличних літер, вхідні дані збережено в чомусь восьмибітному (ймовірно, cp1251).