1

Тема: Накладання графіків JavaFX

Доброї години дня, шановні. При використанні графіків JavaFX, а саме LineChart - зіткнувся з проблемою. При додаванні двох серій на граф - серії не накладаються, а робляться так, як показано на скріні. Графіки - це розв'язки диференційних рівнянь різними методами, які повертають не цілі значення. Перевіряв, вводячи цілочисельні дані до серій - графіки накладались.

http://replace.org.ua/extensions/om_images/img/58c08b7c295ad/89355290_5246e2ba5bec48cce2adafe96f0d2cb6_800.png

обробник події, яким я виводжу передаю графіки на граф

 public void ok(){
    EulerMethod EM = new EulerMethod();
    RungeKuttaMethod RM = new RungeKuttaMethod();

    graf.getData().clear();
    graf.setTitle("Порівняння методів");
    graf.getData().addAll(EM.calc(), RM.calc());
    graf.setCreateSymbols(false);
  }

частина коду першого методу

public XYChart.Series calc(){
    XYChart.Series series = new XYChart.Series();
    series.setName("Метод Ейлера");
    while (x <= 3) {
      y = y + f(x, y) * h;
      x = x + h;
      String X = Double.toString(x);
      series.getData().addAll(new XYChart.Data<>(X, y));
    }
    return series;
  }

частина коду другого методу

public XYChart.Series calc() {
    XYChart.Series series1 = new XYChart.Series();
    series1.setName("Метод Рунге - Кутта");

    for (x = x0; x <= x1; ) {
      dy1_dx = f(x, y);
      k1 = dx * dy1_dx;
      x = x + dx / 2;
      y1d = y + k1 / 2;
      dy2_dx = f(x, y1d);
      k2 = dx * dy2_dx;
      y2d = y + k2 / 2;
      dy3_dx = f(x, y2d);
      k3 = dx * dy3_dx;
      y3d = y + k3;
      x = x + dx / 2;
      dy4_dx = f(x, y3d);
      k4 = dx * dy4_dx;
      y = y + (1.0 / 6) * (k1 + 2 * k2 + 2 * k3 + k4);
      String X = Double.toString(x);
      series1.getData().addAll(new XYChart.Data<>(X, y));
    }
    return series1;
  }
Подякували: Zolin_7771