1

Тема: Подвоєння символу в однонаправленому кільцевому списку

Завдання - сформувати однонаправлений кільцевий список і провести подвоєння літери “Т” у ньому. Видрукувати обидва списки. Проблема в тому, що всі символи "Т" подвоюються, окрім першого, перед ним з'являється символ "P".

Прихований текст
#include<iostream>
#include<conio.h>
#include<string.h>
#include<clocale>
#define n 5

using namespace std; 
using std::cout;
using std::endl;
using std::cin;

struct A
{
  char C;
};
struct elem
{
  A data;
  elem *next;
};
void init(elem **first){
  *first=new elem;
  (*first)->next=NULL;
  elem *end=*first;
  A b[n]={'A','T','R','T','T'};
  
  for(int i=0;i<=n;i++)
  {
    end->next=new elem;
    end=end->next;
    end->data=b[i];
    end->next=NULL;
  }
}

void print (elem *b){
  elem *print=b;
  while(print){
    cout<<print->data.C;
    cout<<"-";
    print=print->next;
  }
  cout<<"NULL";
  cout<<"\n";
}

void insert (elem **first,A &C){
  elem * inser=new elem;
  inser->data.C;
  if(*first==NULL){
    inser->next=NULL;
    *first=inser;
    return;
  }
  elem *e=*first;
  if(e->data.C=='T')
  {
    inser->next=e;
    *first=inser;
    return;
  }
  elem *e1=e->next;
  while (e1){
    if(e1->data.C=='T'){
      e->next=inser;
      inser->next=e1;
      inser=new elem;
      inser->data=C;
    }
    e=e1;
    e1=e->next;
  }
}
int main()
{
  elem *first=NULL;
  A data={'T'};
  init(&first);
  print(first);
  insert(&first,data);
  print(first);
  return 0;
}
Post's attachments

Lab4.txt 1.16 kb, 297 downloads since 2017-03-16 

Подякували: t.grusyk1

2

Re: Подвоєння символу в однонаправленому кільцевому списку

Додаю вам код правильно - вперше і востаннє.

3

Re: Подвоєння символу в однонаправленому кільцевому списку

По суті - дуже раджу вам виділити функцію для додавання елементу в список і використовувати її, а не робити це вручну в кожній функції. Дуже легко тут заплутатися.