1 Востаннє редагувалося AndriyVP (24.03.2017 07:55:36)

Тема: Відобразити за допомогою бінарного дерева речення

Доброго дня, суть програми в тому щоб відобразити за допомогою бінарного дерева речення: “Білий сніг покриває чорну землю”. Ключі підібрати самостійно. Вивести результат. Видалити вузол із словом “чорну”.
Я думав зробити програму використовуючи п'ять ключів, відповідно на кожне слово а потім видалити один з них, проблема в тому, що я не знаю як присвоїти ключеві значення слова, адже це по суті стрічка?
І ще питання, як правильно прикріплювати код на даному форумі, прикріпити файл чи написати сам код в описі теми?

#include <iostream>
#include<conio.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
using namespace std;
using std::cin;
using std::endl;
using std::cout;

struct node
{
  char info;
  node *l, *r;
};

node *root=NULL;

char s0[]={"white"};
char s1[]={"snow"};
char s2[]={"cover"};
char s3[]={"black"};
char s4[]={"ground"};
/*//Ф-я запису елемента в дерево*/
void push(char a,node **t)
{
  if ((*t)==NULL) //якщо дерева не існує
  {
    (*t)=new node; //виділяємо пам*ять
    (*t)->info=a; //Кладемо в виділене місце елемент а
    (*t)->l=(*t)->r=NULL; //очищуємо пам*ять для наступного росту
    return; //виходимо
  }
    //дерево є
    if (a>(*t)->info) push(a,&(*t)->r); //якщо елемент більше ніж наступний кладемо його вправо
    else push(a,&(*t)->l); //інакше кладемо вліво
}

/*відображаємо дерево на екрані*/
void print (node *t) 
{  
  if (t) 
  { 
  print(t->l); 
  if (t->info) cout<< t->info<<' '; 
  print(t->r); 
  }
  /* 
  if (t==NULL) return; //якщо пусте Дерево то немає чого відображати
  else //інакше
  print(root->l);
  if(root->info)
  cout<<root->info;
  print(root->r);
  //за допомогою рекурсії ідемо в праве піддерево
  */
}
void Delete (node **d, int k) 
{ 
  node *q; 
  if (*d == NULL) cout<< "No such key\n"; 
  else 
  if (k<(**d).info) Delete(&((**d).l), k); 
  else 
  if (k>(**d).info) Delete(&((**d).r), k); 
  else { 
  q = *d; 
  if ((*q).r == NULL) { *d = (*q).l; delete q; } //якщо правий нуль видалити лівий
  else 
  if ((*q).l == NULL) { *d = (*q).r; delete q; } //і навпаки
  } 
}
int main ()
{  
   int A[]={53,50,51,52,49};
   cout<<"Our digits:\n";
  for (int i=0;i<5;++i)
  {
  cout<<A[i]; //виводимомо елемент за елементом
  push(A[i],&root); //кожний елемент кладемо в дерево
  }
  cout<<" Our tree:\n";
  print(root);
  Delete(&root,52); 
  cout << '\n'; 
  cout << "tree 2\n"; 
  print(root); 
  getch();    
}
Post's attachments

laba5.cpp 1.76 kb, 321 downloads since 2017-03-23 

2

Re: Відобразити за допомогою бінарного дерева речення

Сам код у тексті повідомлення, обрамлений тегом code.