1 Востаннє редагувалося Romanvolja (26.03.2017 10:56:59)

Тема: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Доброго всім дня.
В мене виникла проблема з мовними вайлами.
Щоби змінювати мовний інтерфайс додатку я написав наступний код:

unit Main;
...

  { Public declarations }
 end;
  TLangList = record
   LangName: string;
   LangFileName: string;
  end;

var
 Main_Fr: TMain_Fr;
 SettIniFile, LangIniFile: TIniFile;
 IniDefLang:integer;
 LangSrcRec: TSearchRec;
 LangList: array of TLangList;
 TimerFunction, TimerExitFunc:byte;

implementation
...

procedure CreateLangMenu;
var
 i: integer;
 NewLangMenu: TMenuItem;
begin
 try
  try
   i:=1;
   if FindFirst(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Lang\*.ini', faAnyFile, LangSrcRec) = 0 then
    begin
     repeat
      LangIniFile:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Lang\'+LangSrcRec.Name);
      SetLength(LangList,i+1);
      LangList[i].LangFileName:=LangSrcRec.Name;
      LangList[i].LangName:=LangIniFile.ReadString('Language Info','LangName','? Language');
      NewLangMenu:=TMenuItem.Create(Main_Fr.English_MIt);
      NewLangMenu.Caption:=LangList[i].LangName;
      NewLangMenu.GroupIndex:=1;
      NewLangMenu.RadioItem:=True;
      NewLangMenu.OnClick:=Main_Fr.LanguagesClick;
      Main_Fr.Languages_MIt.Add(NewLangMenu);
      Inc(i);
     until FindNext(LangSrcRec) <> 0;
    end;
    finally
     FindClose(LangSrcRec);
     LangIniFile.Free;
    end;
 except
  MessageDlg('ERROR! Language *.ini file corrupt',mtError,[mbYes],0);
 end;
end;
...

procedure TMain_Fr.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 SettIniFile:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Sett\Sett.cfg');
 IniDefLang:=SettIniFile.ReadInteger('options','Language',0);
 try
  CreateLangMenu;
  except
  MessageDlg('ERROR! Main config file corrupt!',mtError,[mbYes],0);
 end;
 Main_Fr.LanguagesClick(Main_Fr.Languages_MIt.Items[IniDefLang]);
end;      
...

procedure TMain_Fr.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 try
  SettIniFile.Free;
 except
 end;
end;
...

procedure TMain_Fr.LanguagesClick(Sender: TObject);
begin
 if (Sender is TMenuItem) then
  begin
   (Sender as TMenuItem).Checked:=True;
    try
     try
      LangIniFile:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Lang\'+LangList[Languages_MIt.IndexOf(Sender as TMenuItem)].LangFileName);
      File_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','File','File');
      NewDatabase_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','New Database','New Database');
      OpenDatabase_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','Open Database','Open Database');
      SaveAsDatabase_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','Save As Database','Save As Database');
      Exit_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','Exit','Exit');
...
      RiderBase_Fr.Is_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Is','Is');
      RiderBase_Fr.Fruiting_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Fruiting','Fruiting');
      RiderBase_Fr.Desirable_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form PanelForm','Desirable','Desirable');
      RiderBase_Fr.Cancel_Bt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Cancel','Cancel');
      RiderBase_Fr.Apply_Bt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Apply','Apply');
...
      SettIniFile.WriteInteger('options','Language',(Sender as TMenuItem).MenuIndex);
     finally
      LangIniFile.Free;
     end;
    except
     MessageDlg('ERROR! Lang *.ini file corrupt',mtError,[mbYes],0);
    end;
  end;
end;

Проблема в тому що основну форму перекладає, а інші не хоче.
При запуску додатку випливає наступне вікно з повідомленням:
http://img.hurtom.com/i/2017/03/12cbf89.jpg
Після закриття даного діалогу додаток відкривається де основна фома(Main_Fr) перекладена а інші неперекладені.

Та коли я видаляю з проекту частину коду, що відповідає за переклад інших форм (У даному коді 92-96 рядки) і компілюю проект то після цього при запуску додатку діалогове вікно не зявляєтья.

Чесно сказати, що я зайшов в глухий кут і не можу вирішити цієї помилки тому звертаюся до усіх за допомогою.

2

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Рядки 102-104 змініть на щось таке:

except
on E : Exception do
// ставите breakpoint і дивитесь у чому саме річ
   ShowMessage(E.ClassName+' помилка з повідомленням : '+E.Message);
     MessageDlg('ERROR! Lang *.ini file corrupt',mtError,[mbYes],0);
    end;

Так ви відловите точне повідомлення помилки. Також не забувайте про таку річ як Debug та breakpoints.
Продебажте код, можливо у вас там форма непроініціалізована.

Подякували: Torbins1

3

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

DOP написав:

Продебажте код, можливо у вас там форма непроініціалізована.

Напевно взагалі не створена.

Подякували: kisilam1

4

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Romanvolja написав:
 try
  SettIniFile.Free;
 except
 end;

Ай-яй-яй! Порожній except - це як би біатлоніст на змаганні випадково прострелив собі ногу, і замість того, щоб звернутися до лікарів, вколов знеболювального і побіг далі. Скоріше за все, це змагання буде для нього останнім.

Подякували: kisilam, ostap34PHP2

5

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Проблему вирішив за рахунок змінних

unit Main;
...
 
  { Public declarations }
 end;
  TLangList = record
   LangName: string;
   LangFileName: string;
  end;
 
var
 Main_Fr: TMain_Fr;
 SettIniFile, LangIniFile: TIniFile;
 IniDefLang:integer;
 LangSrcRec: TSearchRec;
 LangList: array of TLangList;
 TimerFunction, TimerExitFunc:byte;
//Тут створив змінні
 RiderBase_FrIs_ChBxCaption, RiderBase_FrFruiting_ChBxCaption,
 RiderBase_FrDesirable_ChBxCaption, RiderBase_FrCancel_BtCaption,
 RiderBase_FrApply_BtCaption : String;
 
implementation
...

Дальше їм присвоїв значення з Ini файлу

procedure TMain_Fr.LanguagesClick(Sender: TObject);
begin
 if (Sender is TMenuItem) then
  begin
   (Sender as TMenuItem).Checked:=True;
    try
     try
      LangIniFile:=TIniFile.Create(ExtractFilePath(Application.ExeName)+'Lang\'+LangList[Languages_MIt.IndexOf(Sender as TMenuItem)].LangFileName);
      File_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','File','File');
...
// тут присвоїв ім значення з Ini файлу
      RiderBase_FrIs_ChBxCaption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Is','Is');
      RiderBase_FrFruiting_ChBxCaption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Fruiting','Fruiting');
      RiderBase_Fr.Desirable_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form PanelForm','Desirable','Desirable');
      RiderBase_FrCancel_BtCaption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Cancel','Cancel');
      RiderBase_FrApply_BtCaption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Apply','Apply');
...

Після цього в unit Riderbase Компонентам надав значення змінних

unit Riderbase;

interface

uses
 Windows,
...
procedure TRiderBase_Fr.FormActivate(Sender: TObject);
begin
 RiderBase_Fr.Is_ChBx.Caption:=RiderBase_FrIs_ChBxCaption;
 RiderBase_Fr.Fruiting_ChBx.Caption:=RiderBase_FrFruiting_ChBxCaption;
 RiderBase_Fr.Desirable_ChBx.Caption:=RiderBase_FrDesirable_ChBxCaption;
 RiderBase_Fr.Cancel_Bt.Caption:=RiderBase_FrCancel_BtCaption;
 RiderBase_Fr.Apply_Bt.Caption:=RiderBase_FrApply_BtCaption;
 end;

Правда тут багато писанини, але іншого рішення я не знайшов.
Дякую що відгукнулися

6 Востаннє редагувалося Vi (27.03.2017 21:32:04)

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Я б зробив так:

procedure TMain_Fr.LanguagesClick(Sender: TObject);
var appath,filelang:string;
begin
 appath:=ExtractFilePath(ParamStr(0));
 if (Sender is TMenuItem) then
  begin
   (Sender as TMenuItem).Checked:=True;
   filelang:=appath+'Lang\'+LangList[Languages_MIt.IndexOf(Sender as TMenuItem)].LangFileName;
   if not FileExists(filelang) then begin
    ShowMessage(filelang+' нема.'); exit;
   end;
      LangIniFile:=TIniFile.Create(filelang);
    
      File_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','File','File');
      NewDatabase_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','New Database','New Database');
      OpenDatabase_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','Open Database','Open Database');
      SaveAsDatabase_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','Save As Database','Save As Database');
      Exit_MIt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Main Menu','Exit','Exit');
...
      RiderBase_Fr.Is_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Is','Is');
      RiderBase_Fr.Fruiting_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Fruiting','Fruiting');
      RiderBase_Fr.Desirable_ChBx.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form PanelForm','Desirable','Desirable');
      RiderBase_Fr.Cancel_Bt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Cancel','Cancel');
      RiderBase_Fr.Apply_Bt.Caption:=LangIniFile.ReadString('Rider Form','Apply','Apply');
...
      SettIniFile.WriteInteger('options','Language',(Sender as TMenuItem).MenuIndex);

      LangIniFile.Free;


  end;
end;
Подякували: Romanvolja1

7

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Vi написав:

Я б зробив так:

Щиро вам дякую Ваше рішення набагато краще за моє  *YAHOO*

8

Re: Іні вайл (мовний файл) у Delphi

Якщо в списку Auto Create Forms порожньо, то рядки у будь якому випадку доведеться десь зберігати. Змінні - це нормальне рішення, але красивіше оформити це у рекорди: https://sourceforge.net/p/freelaunch/co … nguage.pas Якщо хочеться зменшити кількість писанини, то є усілякі бібліотеки, які дозволяють обійтися взагалі кількома рядками коду.