Тема: Рекурсивне завантаження сторінок C#

Привіт!
Моя програма зберігає локально html файл, знаходить в документі url адресу, знаходить ip а потім в файл 1 заносить url з однаковим ip а в 2 різні.
Підкажіть мені, будь ласка, як написати рекурсивну функцію яка б виконувала завантаження сторінок(url з 1 файлу) заповнюючи ті 2 файли. І виконати рекурсію n раз
Код програми:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;
using HtmlAgilityPack;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.IO;


namespace Myrecursion
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e) //дозвояє знати IP адеру по URL
    {
      var url = input.Text;
      Uri myUri = new Uri(url);
      var ip = Dns.GetHostAddresses(myUri.Host)[0];
      label1.Text = ip.ToString();// ip address

    }

    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string path = @"D:\test.html";
      using (WebClient client = new WebClient()) //save page
      {

        WebClient webClient = new WebClient();
        webClient.Encoding = System.Text.Encoding.UTF8;

        webClient.DownloadFile(input.Text, path);
        
      }
//для того, щоб отримати з html сторінки url адресу
      string text = File.ReadAllText(path);
      string patTemp = @"(http|ftp|https):\/\/([\w\-_]+(?:(?:\.[\w\-_]+)+))([\w\-\.,@?^=%&:/~\+#]*[\w\-\@?^=%&/~\+#])?";
      foreach (Match item in Regex.Matches(text, patTemp))
      { /// url->ip
        Uri myUri = new Uri(item.Value);
        var ip = Dns.GetHostAddresses(myUri.Host)[0];
         richTextBox1.Text += item.Value + " IP address: " + ip + "\n";
        string tempIP = ip.ToString();
        if (label1.Text != tempIP)
        {
          richTextBox3.Text += item.Value + "\n";
          // richTextBox3.Text += item.Value + " IP address: " + ip + "\n";
          File.WriteAllText(@"D:\zadanie4_1.txt", richTextBox2.Text);
        }
        else {
          richTextBox2.Text += item.Value + "\n";
          // richTextBox2.Text += item.Value + " IP address: " + ip + "\n";
          File.WriteAllText(@"D:\zadanie4_2.txt", richTextBox3.Text);
        }
      }

    }

    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)// tutaj próbowałam sama pisać, ale się nie udało
    {
      // var ans = 0;
      //  ans = Myfunk();//my func recursion
   

      string mypath = @"D:\zadanie4_1.txt";
      string[] text = File.ReadAllLines(mypath);
      foreach (string value in text)
      {
        //richTextBox4.Text+=value+"\n";
        // string[] text1 = File.ReadAllLines(value);
        Uri myUri = new Uri(value);
        var ip1 = Dns.GetHostAddresses(myUri.Host)[0];
        string path = @"D:\recursion.html";
        WebClient webClient = new WebClient();
        webClient.DownloadFile(value, path);
          // richTextBox4.Text += value + " " + ip1 + "\n";
         // string test = File.ReadAllText(value);
      }

    }


   

    private static void Myfunk()
    {
      //string mypath = @"D:\zadanie4_1.html";
      //string text = File.ReadAllText(mypath);
      //foreach (int myrec in text) {
      //}
    }
  }

}