1

Тема: Пов`язанні комбобокси на формі.

Добрий день.
На формі розмістив  2 комбобокси та два текстбокса.
В першому обираємо (Виконавця) ,а в іншому комбобокс  (Транспорт) повинна  відобразитися  інформація про обраний транспорт в залежності від обраного значення в іншому Combobox
Наприклад : обираємо Виконавця Петренко (combobox1),то в іншому Транспорт (combobox2) повинно відобразитися :Mercedes ВН 678-09АВ,MAN 45-89 АВ і потім в залежності від обраного Транспорту в TextBox відображалась інформація (водій,посвідчення). Прошу Вашої допомоги у вирішенні питання.
Проект виконано на Visual Basic 2010 Express.
База даних :Access.

Post's attachments

Повязані CombTextBox.7z 69.32 kb, 292 downloads since 2017-04-09 

2

Re: Пов`язанні комбобокси на формі.

up

3

Re: Пов`язанні комбобокси на формі.

А в чому проблема? Де ваші спроби зробити це?

4

Re: Пов`язанні комбобокси на формі.

Добрий день. Трохи скоректував файл. Зробив варіант для прикладу  без комбобоксу(Транспорт) . Але цей варіант  не є коректний,тому що є Виконавці у котрих декілька машин от і їх треба відобразити  в комбобоксі Транспорт. Як це зробити не знаю. Прошу  допомоги фахівців.

Post's attachments

Приклад.zip 99.84 kb, 259 downloads since 2017-04-12 

5

Re: Пов`язанні комбобокси на формі.

Вам би спочатку базу даних переробити щоб вона мала 2 таблички виконавці і машини які би були зєднані між собою. А так можна пробувати робити якось так.

Прихований текст
Public Class Form1
  Public DataSource As List(Of DbModel) = New List(Of DbModel)()
  Sub fillcombo()
    Dim bs As New BindingSource()
    ComboBox1.DataSource = DataSource
    ComboBox1.DisplayMember = "Executant"
    ComboBox2.DataSource = DataSource
    ComboBox2.DisplayMember = "Vehicle"

  End Sub

  Private Sub SelectionChanged(ByVal sender As Object,
    ByVal e As EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedValueChanged
    Dim selectedModel = TryCast(ComboBox1.SelectedItem, DbModel)
    ComboBox2.SelectedItem = selectedModel
    TextBox1.Text = selectedModel.Driver
    TextBox2.Text = selectedModel.DrivingLicense
  End Sub

  Sub LoadDataFromDb()
    Dim command As New OleDb.OleDbCommand("select * from Таблица1", acsconn)
    Dim reader = command.ExecuteReader
    While (reader.Read)
      DataSource.Add(New DbModel(reader("Код"), reader("Виконавці"), reader("Транспорт"), reader("Водій"), reader("Посвідчення водія")))
    End While
    command.Dispose()
    reader.Close()
  End Sub

  Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
    Text = "Пов'язані комбобокси на формі " & "(" & Format(Now, "dd.mm.yyyy") & ")" ' призначаємо заголовок форми

    'Создание всплывающей подсказки 
    Dim toolTip1 As New ToolTip()

    'Настройка задержек для подсказке.
    toolTip1.AutoPopDelay = 5000
    toolTip1.InitialDelay = 1000
    toolTip1.ReshowDelay = 500

    ' Настройка текста подсказки
    toolTip1.ToolTipIcon = Windows.Forms.ToolTipIcon.Info
    toolTip1.ToolTipTitle = "Підсказка"

    toolTip1.BackColor = Color.Blue 'цвет фона подсказки
    toolTip1.ForeColor = Color.Orange 'цвет текста подсказки
    toolTip1.SetToolTip(Me.ComboBox1, "Вибір Виконавця. Відображаються уникальні значення з бази данних Access")
    toolTip1.SetToolTip(Me.ComboBox2, "Вибір Транспорта в залежності від обраного Виконавця ")
    toolTip1.SetToolTip(Me.Button1, "Закриття форми")

    Module1.connect()
    LoadDataFromDb()
    Me.fillcombo()

  End Sub

  Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
    Me.Close()
  End Sub
End Class

Public Class DbModel
  Public Property Id() As Integer
    Get
      Return m_Id
    End Get
    Set
      m_Id = Value
    End Set
  End Property
  Private m_Id As Integer
  Public Property Executant() As String
    Get
      Return m_Executant
    End Get
    Set
      m_Executant = Value
    End Set
  End Property
  Private m_Executant As String
  Public Property Vehicle() As String
    Get
      Return m_Vehicle
    End Get
    Set
      m_Vehicle = Value
    End Set
  End Property
  Private m_Vehicle As String
  Public Property Driver() As String
    Get
      Return m_Driver
    End Get
    Set
      m_Driver = Value
    End Set
  End Property
  Private m_Driver As String
  Public Property DrivingLicense() As String
    Get
      Return m_DrivingLicense
    End Get
    Set
      m_DrivingLicense = Value
    End Set
  End Property
  Private m_DrivingLicense As String
  Public Sub New(pId As Integer, pExecutant As String, pVehicle As String, pDriver As String, pDrivingLicense As String)
    Id = pId
    Executant = pExecutant
    Vehicle = pVehicle
    Driver = pDriver
    DrivingLicense = pDrivingLicense
  End Sub
End Class

6

Re: Пов`язанні комбобокси на формі.

Ну як-як... запитати базу і обробити відповідь. Ви, власне, це робите в кількох процедурах, і я ніяк не можу зрозуміти, що саме заважає вам написати аналогічну процедуру для вашого питання. Ви не знаєте, як робити запит по двох таблицях, чи як записувати результати в циклі з відповіді у цей ваш ComboBox?

заради цікавості

Чому VB і Access? Якщо чесно, Turbo Pascal із FoxPro не так страшно виглядають.