1

Тема: C# сервер та клієнт

Приклад серверу

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using MySql.Data.MySqlClient;
using System.Diagnostics;
using System.IO;
using System.Net.Sockets;
using System.Net;
using System.Threading;
using System.Text.RegularExpressions;


namespace Server
{
 class Client
 {
  public Client(TcpClient Client)
  {                             
   string Request = "null";             
   byte[] Buffer = new byte[1024];              
   int Count;
   while (( Count = Client.GetStream().Read(Buffer, 0, Buffer.Length) ) > 0)
   {
    Request += Encoding.ASCII.GetString(Buffer, 0, Count);
    if (Request.IndexOf("\r\n\r\n") >= 0 || Request.Length > 4096)
    {
     break;
    }
   }
   Client.Close();

   Console.WriteLine("Request: ", Request);
  }
 }

 class Server
 {
  TcpListener Listener; 
  public Server(int Port)
  {
   Listener = new TcpListener(IPAddress.Any, Port);
   Listener.Start();
   Console.WriteLine("Server is working....");
   while (true)
   {  
    TcpClient Client = Listener.AcceptTcpClient();
    Console.WriteLine("New client is connected");
    Thread Thread = new Thread(new ParameterizedThreadStart(ClientThread));
    Thread.Start(Client);
   }
  }

  static void ClientThread(Object StateInfo)
  {
   new Client((TcpClient)StateInfo);
  }

  ~Server()
  {
   if (Listener != null)
   {
    Listener.Stop();
    Console.WriteLine("Server is stoped.");
   }
  }


  static void Main(string[] args)
  {
   new Server(8080);
  }
 }
}

Приклад клієнта

using System;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Threading.Tasks;
using System.Net.Sockets;

namespace HttpClientSample
{
 class Program
 {
  static void Main()
  {
   TcpClient client = new TcpClient();
   client.Connect("127.0.0.1", 8080);
   if (client.Connected == true)
    Console.WriteLine("Client is connected to server");
   else
    Console.WriteLine("Client couldn't connect to server");
   string message = "test";
   Byte[] data = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(message);
   NetworkStream stream = client.GetStream();
   stream.Write(data, 0, data.Length);
   Console.WriteLine("Sent: {0}", message);
   client.Close();
   Console.ReadKey();
  }
 }
}

If показує що клієнт приєднався до сервера.
Не вдається відобразити повідомлення з клієнта на сервері.
Можливо щось роблю не так, прошу допомогти. Не дуже розуміюся в цій темі.