Тема: З чого почати вчити assembler

Я маю книги:
1) "Програмування мовою асемблер" ЛНУ імені І.Ф. 2002
2) знайшов https://www.tutorialspoint.com/assembly … /index.htm такий сайт
3) і "ассемблер для windows 4 е издание" - тут більш детальніше розповідається про MASM, як зробити (викликати) консоль, GDI і інше

Я вже прочитав про "визначення даних" і "пересилання даних, стек" (регістри, команди MOV, XCHG) і хочу зробити завдання до підручника першого (там їх аж 24 я поки що і з першим не можу впоратися)

Завдання
Значення регістру DX переписати у два інших регістра.

Я зробив це так

mov ax, dx
mov bx, dx

Хоча сам не дуже розумію що я зробив, регістр DX відноситься до регістрів загального призначення тому, я так зрозумів, він не може бути записаний в якийсь інший тип регістру (наприклад в сегментний регістр), отож я його записав ax і bx
Я спробував зробити програму (шаблон взяв з вікіпедії) на MASM32

.code
main:
 mov ax, dx
 mov bx, dx
exit
end main

і в мене там ціла "дюжина" помилок А2013, А2043 (3 помилки) та інші.

Я також не розумію як відлагоджувати (подивитися чи дійсно dx переписався), в мене є x32dbg і OLLYDBG, я спробував відлагодити таку програму (звичайно я її не робив, бо ще не знаю як)

.386
.MODEL FLAT, STDCALL

WM_DESTROY     equ 2
WM_CREATE      equ 1
WM_LBUTTONDOWN   equ 201h
WM_RBUTTONDOWN   equ 204h
CS_VREDRAW     equ 1h
CS_HREDRAW     equ 2h
CS_GLOBALCLASS   equ 4000h
WS_OVERLAPPEDWINDOW equ 000CF0000h
style equ CS_HREDRAW+CS_VREDRAW+CS_GLOBALCLASS
IDI_APPLICATION   equ 32512
IDC_CROSS      equ 32515
SW_SHOWNORMAL    equ 1

EXTERN MessageBoxA@16:NEAR
EXTERN CreateWindowExA@48:NEAR
EXTERN DefWindowProcA@16:NEAR
EXTERN DispatchMessageA@4:NEAR
EXTERN ExitProcess@4:NEAR
EXTERN GetMessageA@16:NEAR
EXTERN GetModuleHandleA@4:NEAR
EXTERN LoadCursorA@8:NEAR
EXTERN LoadIconA@8:NEAR
EXTERN PostQuitMessage@4:NEAR
EXTERN RegisterClassA@4:NEAR
EXTERN ShowWindow@8:NEAR
EXTERN TranslateMessage@4:NEAR
EXTERN UpdateWindow@4:NEAR

includelib a:\masm32\lib\user32.lib
includelib a:\masm32\lib\kernel32.lib

MSGSTRUCT STRUC
  MSHWND   DD ?
  MSMESSAGE  DD ?
  MSWPARAM  DD ?
  MSLPARAM  DD ?
  MSTIME   DD ?
  MSPT    DD ?
MSGSTRUCT ENDS

WNDCLASS STRUC
  CLSSTYLE  DD ?
  CLWNDPROC  DD ?
  CLSCEXTRA  DD ?
  CLWNDEXTRA DD ?
  CLSHINSTANCE  DD ?
  CLSHICON  DD ?
  CLSHCURSOR DD ?
  CLBKGROUND DD ?
  CLMENUNAME DD ?
  CLNAME   DD ?
WNDCLASS ENDS

_DATA SEGMENT DWORD PUBLIC USE32 'DATA'
  NEWHWND   DD 0
  MSG     MSGSTRUCT <?>
  WC     WNDCLASS <?>
  HINST    DD 0
  TITLENAME  DB 'Simple Application', 0
  CLASSNAME  DB 'CLASS', 0
  CAP     DB 'Message', 0
  MES1    DB 'Your push left button', 0
  MES2    DB 'Exit', 0
  MES3    DB 'E111xit', 0
_DATA ENDS

_TEXT SEGMENT DWORD PUBLIC USE32 'CODE'
  START:
    PUSH 0
    CALL GetModuleHandleA@4
    MOV [HINST], EAX

REG_CLASS:
  MOV [WC.CLSSTYLE], style
  MOV [WC.CLWNDPROC], OFFSET WNDPROC
  MOV [WC.CLSCEXTRA], 0
  MOV [WC.CLWNDEXTRA], 0
  MOV EAX, [HINST]
  MOV [WC.CLSHINSTANCE], EAX
  PUSH IDI_APPLICATION
  PUSH 0
  CALL LoadIconA@8
    MOV [WC.CLSHICON], EAX
    PUSH IDC_CROSS
    PUSH 0
    CALL LoadCursorA@8
  MOV [WC.CLSHCURSOR], EAX
  MOV [WC.CLBKGROUND], 17
  MOV DWORD PTR [WC.CLMENUNAME], 0
  MOV DWORD PTR [WC.CLNAME], OFFSET CLASSNAME
  PUSH OFFSET WC
  CALL RegisterClassA@4
  PUSH 0
  PUSH 0
  PUSH 400
  PUSH 400
  PUSH 100
  PUSH 100
  PUSH WS_OVERLAPPEDWINDOW
  PUSH OFFSET TITLENAME
  PUSH OFFSET CLASSNAME
  PUSH 0
  CALL CreateWindowExA@48
  CMP EAX, 0
  JZ _ERR
  MOV [NEWHWND], EAX
  PUSH SW_SHOWNORMAL
  PUSH [NEWHWND]
  CALL ShowWindow@8
  PUSH [NEWHWND]
  CALL UpdateWindow@4

MSG_LOOP:
  PUSH 0
  PUSH 0
  PUSH 0
  PUSH OFFSET MSG
  CALL GetMessageA@16
  CMP EAX, 0
  JE END_LOOP
  PUSH  OFFSET MSG
  CALL TranslateMessage@4
  PUSH OFFSET MSG
  CALL DispatchMessageA@4
  JMP MSG_LOOP

END_LOOP:
  PUSH [MSG.MSWPARAM]
  CALL ExitProcess@4
_ERR:
  JMP END_LOOP

WNDPROC PROC
  PUSH  EBP
  MOV   EBP, ESP
  PUSH  EBX
  PUSH  ESI
  PUSH  EDI
  CMP DWORD PTR[EBP+0CH], WM_DESTROY
  JE WMDESTROY
  CMP DWORD PTR[EBP+0CH], WM_CREATE
  JE WMCREATE
  CMP DWORD PTR[EBP+0CH], WM_RBUTTONDOWN
  JE LBUTTON
  CMP DWORD PTR[EBP+0CH], WM_LBUTTONDOWN
  JE RBUTTON
  JMP DEFWNDPROC

RBUTTON:
  JMP WMDESTROY

LBUTTON:
  PUSH 0
  PUSH OFFSET CAP
  PUSH OFFSET MES3
CALL MessageBoxA@16;<-
  PUSH 0
  PUSH OFFSET CAP
  PUSH OFFSET MES1
  PUSH DWORD PTR [EBP+08h]
  CALL MessageBoxA@16
  MOV EAX, 0
  JMP FINISH

WMCREATE:
  MOV EAX, 0
  JMP FINISH

DEFWNDPROC:
  PUSH  DWORD PTR[EBP+14H]
  PUSH  DWORD PTR[EBP+10H]
  PUSH  DWORD PTR[EBP+0CH]
  PUSH  DWORD PTR[EBP+08H]
  CALL  DefWindowProcA@16
  JMP FINISH

WMDESTROY:
  PUSH 0
  PUSH OFFSET CAP
  PUSH OFFSET MES2
  PUSH DWORD PTR[EBP+08H]
  CALL MessageBoxA@16
  PUSH  0
  CALL  PostQuitMessage@4
  MOV   EAX, 0

FINISH:
  POP EDI
  POP ESI
  POP EBX
  POP EBP
  RET 16

WNDPROC ENDP
_TEXT ENDS
END START

ну і побачив зовсім іншу картину в x32dbg, я так розумію що MASM це high-level assembler, а те що в x32dbg це звичайній асемблер, чи ні ?

Я не знаю з чого почати, якщо я не знаю дизасемблера (x32dbg) - то я не можу бачити що робить моя програма, якщо я не знаю синтаксису - я взагалі не можу писати програми, так з чого ж почати вивчення ?

Подякували: Monolith1

2

Re: З чого почати вчити assembler

Вивчая ассемблер не хапайся відразу за Window Application.
Пиши консольні програми, та трассуй їх.
Щодо дебагеру рекомендую Олю, сам на неї працюю довго.

Подякували: ostap34PHP, varkon, Betterthanyou3

3

Re: З чого почати вчити assembler

Любите ускладнювати собі життя? :)
Асемблер така штука, що ніби вчиш, знаєш, а тут хоба! і не знаєш що робиться. Вчив раніше асемблер, зараз забув трохи, так як ніде не використовую. Але для розминки мізків і кращого розуміння архітектури, структури комп'ютера, а також комп'ютерної логіки, можна трохи позайматися цим мазохізмом. Не великий спеціаліст асм (взагалі маленький), але мені здається ви вибрали трохи складну літературу. У свій час вчив по цих книгах, тому можу вам порекомендувати. На російській правда, у той час на англійській не міг читати, але якщо хочете, можете пошукати в неті англійські версії.Читається норм:
Peter Abel. Assembler and programming for the IBM PC.pdf
Rudolf Marek Assembler for Example.pdf
Писати програми можна за допомогою системи Turbo Assembler TASM.rar (скачати) і відлагоджувати Turbo Debug (TD.exe в архіві). (і якщо у вас Windows 10 то можуть виникнути проблеми з запуском)
Трохи інструкції:
• Для того, щоб скомпілювати програму виконайте наступні команди в cmd:

tasm fіlename.asm <Enter>

• Результат - файл fіlename.obj. Необов'язкові параметри /l або /la призводять до додаткової генерації файлу fіlename.lst, що містить лістинг асемблювання програми.

tlіnk fіlename.obj <Enter>

• Результат - файл fіlename.exe, що вже можна запускати.
• Відлагодження - покроково виконати в Turbo Debug створений вище .exe файл

Ну і краще читати поступово подані вище книги, спочатку Абеля, а потім Марека.

Because tomorrow may be gone.

4

Re: З чого почати вчити assembler

Починайте кодити в ДОС'і, розберіться з режимами роботи процесорів інтель, читайте довідники від інтеля, а "українців" не читайте. Ваш перший підручник пише про DOS в 16-бітному(реальному) режимі, тому у вас в голові мішанка і нічого не виходить.

Говорила баба діду: «Я поїду к Білодіду, Ізучу двомовну мову І вернусь обратно знову». А дід бабі: «Не *изди, К Білодіду нєт їзди, — Туди не ходять поїзди»
Подякували: reverse2500, Betterthanyou, ostap34PHP3

5

Re: З чого почати вчити assembler

для мене ассемблер розділений на декілька частин:
1. Архітектура, бо не просто пишеться .386 , .486 ...
2. ОС, кожен код і можливості завязані під ОС,
3. Сам компілятор ассемблер, NASM, YASM, FASM, MASM32 синтаксис і можливості свої

- Поганому трояну фаєрвол заважає
- Ніколи не програмуйте та не пийте пиво
Якщо ви з першого разу написали програму, в якій немає жодної помилки, повідомте про це системного програмісту: він виправить помилки в компіляторі
Подякували: Betterthanyou, ostap34PHP2

6

Re: З чого почати вчити assembler

Знайшов такий емулятор emu8086
він зразу з відладчиком, думаю для початку вивчення асемблера він мені підійде
http://d2.alternativeto.net/dist/s/8282e273-de31-e011-a433-0200d897d049_4_full.gif?format=jpg&amp;width=1600&amp;height=1600&amp;mode=min&amp;upscale=false

Подякували: 0xDADA11C7, ostap34PHP, /KIT\3