1 Востаннє редагувалося ivannamukolaivna3 (09.05.2017 22:15:37)

Тема: Початківець пишу на мові сі, завдання на списки

Створений список повинен підтримувати такі можливості.
Додавання нових елементів шляхом введення з клавіатури.
Відображення всього писку на екрані консолі.
Збереження списку в файл (двійковий режим)
Читання всього списку із файлу (текстовий і двійковий режими).
Читання запису файлу з довільним номером.
Пошук інформації у списку деякого текстового і числового поля
(поля вибираються самостійно і реалізуються два окремих методу).
Програму реалізувати у вигляді кількох файлів.
Знаю жахливо написано і помилок уйма, чи не будете ви люб'язні пояснити мені і виправити помилки

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <locale.h>


typedef struct student
{

 char name[64];
  char the student ticket[40];
  char faculty[40];
  char grupa[40];
  char date[40];
} SStudent;


/**
*Структура для збереження елемента списку персон
* @var person - структура зберігає дані персони
* @var Next - вказівник на наступний елемент списку
*/
typedef struct studentlistitem
{
  SStudent student;
  struct studentlistitem*Next;
}SStudentListItem;

typedef struct studentlist
{
 SStudentListItem*First;
 SStudentListItem*Last;
 unsigned long long listSize;
}SStudentList;

void RemoveNewLineSybol(char *str);
int GetStudent(SStudent *p, FILE*f);
int GetStudent(SStudent *p,int N, FILE*f);
void ShowStudent(SStudent *p, FILE*f);
int ShowStudent(SStudent *p, int N, FILE*f);
int FindStudentInArray(char fname[], SStudent p[],int N);
int SStudentListReadBin(SStudentList *list, const char *FileName);
int SStudentListWriteBin(SStudentList *list, const char *FileName);
void SStudentListRemoveElements(SStudentList *list);

int main()
{
  setlocale( LC_CTYPE, ".1251" );
  SStudent p[4];
  FILE *InStream=fopen("student.txt","r");
  FILE *OutStream=fopen("student.bin","wb");
  if(GetStudent(p, 3, InStream))
  ShowStudent(p, 3, stdout);
  FindStudentInArray("ant", p,3);

  fwrite9(p, sizeof(SStudent),3,OutStream);

  SStudentList*SearchResult= FindStudentInArrayList("ant", p,3);
  SStudentListShow(SearchResult,stdout);
  SSlements(SearchResult);
  SStudentListShow(SearchResult,stdout);

  return 1 ;
}
 void RemoveNewLineSybol,(char *str)
 {
   while(*str)
   {
     if('\n'==*str)
     {
       *str=0;
      return;
     }
   ++str;
   }

 }

 int GetStudent(SStudent*p, FILE*f)
 {
   char buff[5];
   if(!fgets(p-> Алина Романова,64,f))
    return 0;
   RemoveNewLineSybol(p->Алина Романова);
     if(!fgets(D, 40, f))
      return 0;
   RemoveNewLineSybol(p->D);
   if(!fgets(p->68827637, 40,f))
    return 0;
     RemoveNewLineSybol(p->68827637);
     if(!fgets(педагогический, 40, f));
     return 0;
     RemoveNewLineSybol(p->педагогический);
 }
  if(!fgets(p->07.07.1988,64,f))
    return 0;
    p->date=atoi(buff);
   return 1;/**
*Дана функція зчитує дані про одну персону.
*@param p - вказівник на структуру, куди будуть записуватися дані
*@param f - вказівник на файловий потік звідки будуть зчитуватися дані
*@return 0 - якщо читання не вдалося і 1 -якщо читання даних пройшло вдало
*int GetSStudent(SStudent *p,int N,FILE *f)
{
  for(int i=0;i<N;i++)
    GetStudent(&p[i],f);
  return 1;
}

/**
*Данная функция выводит данные об одной персоне.
*@param p - указатель на структуру, откуда будут считываться данные
*@param f - указатель на файловый поток куда будут записываться данные
*@return void
*/
void ShowStudent(SStudent *p,FILE *f)
{
  printf("\n%s\t%s\t\%s\t%d",p->name,p->student ticket ,p->faculty, p->grupa, p->date);
}

/**
*Ця функція виводить дані про кількох персон.
*@param p - вказівник на масив структур, звідки будуть зчитуватися дані
*@param f - вказівник на файловий потік куди будуть записуватися дані
*@return void
*/
int ShowStudent(SStudent *p,int N,FILE *f)
{
  for(int i=0;i<N;i++)
    ShowStudent(&p[i],f);
}

/**
*Ця функція шукає персону в масиві по імені.
*@param fname - прізвище яка буде шукатися
*@param p - вказівник на масив структур, де буде осущесвляться пошук
*@param N - кількість елементів у масиві
*@return індекс першої знайдені персони або -1, якщо нічого не знайдено
*/
int FindStudentInArray(char name[],SStudent p[],int N)
{
  printf("\n\n\nBegin Find");
  for(int i=0;i<N;i++)
   if(0==strcmp(name,p[i].name))
    {
     ShowStudent(&p[i],stdout);
     return i;
    }
  return -1;
}

/**
*Дана функція ініціалізує список персон.
*@param list - вказівник на список персон
*@return void
*/
void SStudentListInit(SStudentList *list)
{
  list->First=list->Last=NULL;
  list->listSize=0;
}


/**
*Ця функція додає дані про одну персону в список.
*@param list - вказівник на список ерсон, в який додаються дані
*@param data - вказівник на файловий потік звідки будуть зчитуватися дані
*@return 0 - якщо додавання не вдалося і 1 якщо додавання пройшло вдало
*/
int SStudentListAddStudent(SStudentList *list,SStudent *data)
{
  if(!list)
    return 0;
  if(!data)
    return 0;
  if(!list->First)
  {
    list->First=calloc(sizeof(SStudentListItem),1);
    list->Last=list->First;
  }
  else
  {
    list->Last->Next=calloc(sizeof(SStudentListItem),1);
    list->Last=list->Last->Next;
  }
  list->Last->Next=NULL;
  list->Last->student=*data;
  return 1;
}

/**
*Дана функція відображає спиок персон.
*@param list - вказівник на список персон
*@param f - вказівник на файловий потік куди будуть виводитися дані
*@return void
*/
void SStudentListShow(SStudentList *list,FILE *f)
{
  if(!list)
    return;
  if(!f)
    return;
  SStudentListItem *current=list->First;
  fprintf(f,"\n========================BEGIN LIST=========================================");
  while(current)
  {
    ShowStudent(&(current->student),f);
    current=current->Next;
  }
  fprintf(f,"\n========================END  LIST=========================================");
}

/**
*Ця функція шукає персону в масиві по імені.
*@param name - прізвище яка буде шукатися
*@param p - вказівник на масив структур, де буде здійснюватися пошук
*@param N - кількість елементів у масиві
*@return вказівник на список знайдених персон
*/
SStudentList* FindStudentInArrayList(char fname[],SStudent p[],int N)
{
  printf("\n\n\nBegin Find");
  SStudentList *list=calloc(sizeof(SStudentList),1);
  for(int i=0;i<N;i++)
   if(0==strcmp(name,p[i].name))
     SStudentListAddStudent(list,&p[i]);
  return list;
}


/**
*Дана функція читає список персон з бінарного файлу.
*@param list - вказівник на списк персон в який будуть додаватися елементи
*@param FileName - ім'я файлу, з якого буде проводиться читання
*@return 0 - операція успішна, інакше повертається код помилки
*/
int SStudentListReadBin(SStudentList *list, const char *FileName)
{
  if(!list)
    return 1;
  if(!FileName)
    return 2;
  FILE *stream=fopen(FileName,"rb");
  if(!stream)
    return 3;
  SPerson tempStudent;
  while(!feof(stream))
  {
    if(0==fread(&tempStudent,sizeof(tempStudent),1,stream))
      return 4;
    if(!SPersonListAddStudent(list,&tempStudent))
      return 5;
  }
  return 0;
}

/**
*Ця функція записує список персон в бінарний файл.
*@param list - вказівник на списк персон який буде записыватся в файл
*@param FileName - ім'я файлу, в який буде проводиться запис
*@return 0 - операція успішна, інакше повертається код помилки
*/
int SStudentListWriteBin(SStudentList * list, const char *FileName)
{
  if(!list)
    return 1;
  if(!FileName)
    return 2;
  FILE *stream=fopen(FileName,"wb");
  if(!stream)
    return 3;
  SStudent tempStudent;
  while(!feof(stream))
  {
    if(0==fread(&tempStudent,sizeof(tempStudent),1,stream))
      return 4;
    if(!SStudentListAddStudent(list,&tempStudent))
      return 5;
  }
  return 0;
}

/**
*Дана функція очищає список персон і звільнює пам'ять, виділену для його елементів.
*@param list - вказівник на список персон
*@return void
*/
void SStudentListRemoveElements(SStudentList * list)
{
  if(!list)
    return;
  SStudentListItem *current=list->First, *toRemove;
  while(current)
  {
    printf("\nPtr before=%p",current);
    toRemove=current;
    list->First=list->First->Next;
    current=list->First;
    free(toRemove);
    printf("\nPtr after=%p",current);
  }
  list->Last=NULL;
}

2 Востаннє редагувалося LoganRoss (09.05.2017 22:02:31)

Re: Початківець пишу на мові сі, завдання на списки

ivannamukolaivna3 написав:

До захисту роботи підготувати звіт і архів з файлами коду.

Ви пропонуєте ще звіт до лаб вам робити?

ivannamukolaivna3 написав:

Знаю жахливо написано і помилок уйма, чи не будете ви люб'язні пояснити мені і виправити помилки

Було б добре, якби ви вказали ці помилки.

Прихований текст

Чомусь мені здається що ви цей код десь здерли і хочете, щоб хтось його переробив.

P.S. Хм, цікаво, чому тут помилка?

char the student ticket[40];

В цілому код правильний, але так як ви його навіть не дивилися, то, звісно, не могли помітити що десь завалялася кома або збилося форматування коду, а деякі функції взагалі не реалізовані.

3

Re: Початківець пишу на мові сі, завдання на списки

це просто жах читати код і російською коментарі

Подякували: koala1

4

Re: Початківець пишу на мові сі, завдання на списки

ну одна з помилок: конфліктні типи 'GetStudent, як її виправити?

5

Re: Початківець пишу на мові сі, завдання на списки

ivannamukolaivna3 написав:

ну одна з помилок: конфліктні типи 'GetStudent, як її виправити?

Тут ви викликали функцію

GetStudent(p, 3, InStream)

Перегружені дві функції:

int GetStudent(SStudent *p, FILE*f);
int GetStudent(SStudent *p,int N, FILE*f);

Очевидно, що викликатися має друга, визначення якої у вас закоментовано.

Подякували: ivannamukolaivna31

6

Re: Початківець пишу на мові сі, завдання на списки

SStudentList*SearchResult= FindStudentInArrayList("ant", p,3);

   і ще одна помилка: 'FindStudentInArrayList' не був оголошений в цій області, теж не розумію як її виправити