1

Тема: Розділити програму на модулі.

Будь ласка, допоможіть мені розділити цю програму на модулі.
Дуже потрібно))

2

Re: Розділити програму на модулі.

Тут програма

Post's attachments

розділити на модулі.cpp 9.08 kb, 267 downloads since 2017-06-06 

3

Re: Розділити програму на модулі.

Дурним студентам, що не читають правила тут не раді

Подякували: LoganRoss, koala, ostap34PHP3

4

Re: Розділити програму на модулі.

А чому не раді в даному випадку? Технічно, власні напрацювання в дівчини є (див. код — хто б іще дав таке ім'я змінній? :) ), тож пункт 3.5 не порушено.

Поділ програми на модулі — питання більш філософське, ніж алгоритмічне. Технічно, звичайно, функції можна порозкидати по модулях як-завгодно (наприклад, усі службові функції — в один модуль, main — у другий, і не забути зробити спільний інклуд-файл з описами типів та заголовками функцій), але чому саме так, а не інакше... По ідеї, в модулі виноситься функціонал, який можна буде використати в іншій програмі (але в якій?).

Подякували: NaharD, /KIT\, ostap34PHP3

5

Re: Розділити програму на модулі.

Просто для мене було легше написати такий код,аніж розділений на модулі. А викладач вимагає розділити.
Чесно, вже передивилась купу відео,перечитала багато літератури. Пробувала розділяти, але вибиває помилку.
Тому прошу у вас допомоги, бо дійсно не знаю як зробити це((

P.Y. написав:

А чому не раді в даному випадку? Технічно, власні напрацювання в дівчини є (див. код — хто б іще дав таке ім'я змінній? :) ), тож пункт 3.5 не порушено.

Поділ програми на модулі — питання більш філософське, ніж алгоритмічне. Технічно, звичайно, функції можна порозкидати по модулях як-завгодно (наприклад, усі службові функції — в один модуль, main — у другий, і не забути зробити спільний інклуд-файл з описами типів та заголовками функцій), але чому саме так, а не інакше... По ідеї, в модулі виноситься функціонал, який можна буде використати в іншій програмі (але в якій?).

6 Востаннє редагувалося /KIT\ (05.07.2021 12:07:44)

Re: Розділити програму на модулі.

del

Подякували: koala1

7

Re: Розділити програму на модулі.

:D З нервів все повидаляла. Зараз тільки ту програму на компі маю і все.

/KIT\ написав:

Покажіть як розділяли

8

Re: Розділити програму на модулі.

В нормі, у вас має бути мінімум три файли: модуль головної програми (назвімо його main.cpp), модуль з функціями (module.cpp) та заголовний файл (module.h). (Назви можуть бути будь-якими іншими).

Що має бути в заголовному файлі: заголовки функцій без тіла і з ключовим словом extern. Наприклад:

extern void write();
extern void read();
// і т.д.

У модулі з функціями (module.cpp) має бути все, крім функції main.

У головній програмі (main.cpp), відповідно, треба не описувати функції, які є в module.cpp, а замість того включити заголовний файл:

#include "module.h"

Також у ньому має бути функція main і всі інклуди, які потрібні для її безпосередньої роботи.

Якщо все зробити правильно, то, по ідеї, має працювати. (Якщо не працюватиме, скидайте результат розділення сюди. І текст помилки не забудьте :) ).

(Хоча, я б сказав, такій програмі в такому вигляді поділ на модулі нічого не дає: і main, і функції взаємодіють з користувачем через консоль, і використати їх в іншій програмі, мабуть, проблематично. А ось, наприклад, якби на main лягала вся взаємодія з користувачем, а дані, отримані від нього, передавались функціям через параметри, й дані, які функції читають з файлу, повертались як їх результат і далі виводились головною програмою, то виділення таких функцій у модуль дозволило б, наприклад, написати потім програму з графічним інтерфейсом, яка використовує цей же модуль з цими ж функціями).

9

Re: Розділити програму на модулі.

По вашому питанню напрацювань таки немає. Вам треба було поділити на модулі, ви цього не зробили (чи принаймні нам не показали).
Що ж до модулів, то особливого сенсу їх виділяти тут дійсно немає; якщо ж викладачеві вже так кортить їх робити, то винесіть все, що стосується вашої структури (фактично - все, крім main) до окремої пари файлів structura.hpp і structura.cpp, і включіть цю structura.hpp в основний файл перед main.
А якщо викладач хоче модулів у множині - то зробіть так само із кожною структурою і функцією, а потім включіть їхні заголовкові файли до structura.hpp; тоді легше робити це в окремій папці, десь так:
structura.hpp:

#ifndef __STRUCTURA_HPP__
#define __STRUCTURA_HPP__

//не містить коду, об'єднує інші модулі
#include<structura/read.hpp>
#include<structura/write.hpp>
...
#endif

structura/read.hpp:

#ifndef __STRUCTURA_READ_HPP__
#define __STRUCTURA_READ_HPP__
#include<struct.hpp>
void read();  //підпрограма яка виводить на екран всі дані
#endif

structura/struct.hpp:

#ifndef __STRUCTURA_STRUCT_HPP__
#define __STRUCTURA_STRUCT_HPP__
struct structura{...};
#endif

і т.д.

10 Востаннє редагувалося LoganRoss (07.06.2017 20:55:26)

Re: Розділити програму на модулі.

Насмілюся припустити, що цей код робили не ви, оскільки там є кілька дрібних помилок і код не компілюється.
Але я сьогодні маю трохи вільного часу, тому...

Structura.h
// Structura.h > struct declaration
#ifndef STRUCTURA_H
#define STRUCTURA_H
#include <iostream>

struct structura
{            
  char namemark[124]; 
  char namephone[124];
  int price;     
};

#endif // !STRUCTURA_H
IO_operation.h
// IO_Operation.h > functions declaration
#ifndef IO_OPERATION_H
#define IO_OPERATION_H
#include <iostream>
#include "Structura.h"

using namespace std;

void write(structura& telephone, char* filename);
void read(structura& telephone, char* filename);
void rewrite(structura& telephone, char* filename);
void searh(structura& telephone, char* filename);
void delet(structura& telephone, char* filename);
void sort(structura& telephone, char* filename);

#endif // !IO_OPERATION_H
IO_Operation.cpp
// IO_Operation.cpp > definition of functions placed in IO_Operation.h
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include "IO_operation.h"

using namespace std;


void write(structura& telephone, char* filename)
{
  int n;
  cout << "Enter quality records : ";  //питаємося скільки телефонів вписати за 1 раз
  cin >> n;               //вписуємо число
  ofstream diana(filename, ios::app | ios::binary); //створюємо об'єкт для запису в файл
  for (int i = 0; i<n; i++) {     //цикл
    cout << "Enter namemark ";    //вписуємо назву марки телефону
    cin >> telephone.namemark;
    cout << "Enter namephone ";    //назву телефону
    cin >> telephone.namephone;
    cout << "Enter price ";   //його ціна
    cin >> telephone.price;
    diana.write((char*)&telephone, sizeof(structura));  //записує дані в кінець файлу як структуру
  }
  diana.close(); //закриває файл
}

void read(structura& telephone, char* filename)
{
  ifstream diana(filename, ios::binary);  //створюємо об'єкт для читання з нього
  int p = 0;
  while (diana.read((char*)&telephone, sizeof(structura))) {    //поки є дані в файлі працює цикл який виводить ці дані
    cout << p + 1 << ") " << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
    p++;
  }
  diana.close(); //закриваємо файл
}

void rewrite(structura& telephone, char* filename)
{
  int n = 0;
  int change;
  structura buff;
  ifstream diana(filename, ios::binary); //з нашого файлу ми будем зчитувати дані 
  ofstream dianaNew("prom.txt", ios::binary | ios::app); //і створюємо новий файл куди перепишемо всі дані з першого, але з відредагуванням
  cout << "Vvedit nomer dlya zminu : ";
  cin >> change;
  while (diana.read((char*)&telephone, sizeof(structura))) {   //то саме шо і в підпрограмі для запису телефону, просто заново вводимо дані
    if (change - 1 == n) {
      cout << "New namemark : ";
      cin >> buff.namemark;
      cout << "New namephone : ";
      cin >> buff.namephone;
      cout << "New price : ";
      cin >> buff.price;
      dianaNew.write((char*)&buff, sizeof(structura));
      n++;
    }
    else {
      dianaNew.write((char*)&telephone, sizeof(structura));
      n++;
    }
  }
  diana.close();    //закриваємо наші файли
  dianaNew.close();
  std::remove(filename);  //старий видаляємо
  std::rename("prom.txt", filename);  //новий переіменовуємо як старий
}

void searh(structura& telephone, char* filename)
{
  char enternamemark[124];
  char enternamephone[124];
  int number;
  int enterprice;
  cout << "On what criteria you want to search\n\t1. namemark\n\t2. namephone\n\t3. price\n\t\tEnter number : ";
  cin >> number;  //вибираємо по чому ми хочемо шукати
  switch (number) {  //далі вводимо те що вибрали
  case 1: {
    cout << "Enter namemark : ";
    cin >> enternamemark;
    break;
  }
  case 2: {
    cout << "Enter namephone : ";
    cin >> enternamephone;
    break;
  }
  case 3: {
    cout << "Enter price : ";
    cin >> enterprice;
    break;
  }
  default: {   //якщо ми щось погано ввели то вибиває - помилка
    cout << "Error enter !!!";
    break;
  }
  }
  ifstream diana(filename, ios::binary);
  while (diana.read((char *)&telephone, sizeof(telephone))) { //відкриваємо файл і проводимо пошук
    switch (number) {
    case 1: {
      if (strcmp(enternamemark, telephone.namemark) == 0) { //якщо є співпадіння то виводимо на екран
        cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      }
      break;
    }
    case 2: {
      if (strcmp(enternamephone, telephone.namephone) == 0) {
        cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      }
      break;
    }
    case 3: {
      if (enterprice == telephone.price) {
        cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      }
      break;
    }
    default: {
      cout << "Error !!!" << endl;
      break;
    }
    }
  }
  diana.close();
}

void delet(structura& telephone, char* filename)
{
  int n = 0;  //працює так само як і редагування тільки записує в новий файл всі дані крім видаленого елементу
  int change;
  ifstream diana(filename, ios::binary);
  ofstream dianaNew("prom.txt", ios::binary | ios::app);
  cout << "Vvedit nomer dlya zminu : ";
  cin >> change;
  while (diana.read((char*)&telephone, sizeof(structura))) {
    if (change - 1 == n) {
      cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      n++;
    }
    else {
      dianaNew.write((char*)&telephone, sizeof(structura));
      n++;
    }
  }
  diana.close();
  dianaNew.close();
  std::remove(filename);
  std::rename("prom.txt", filename);
}

void sort(structura& telephone, char* filename)
{
  int choice;
  int n = 0;
  structura peo[124];
  cout << "Sort : \n\t1. namemark\n\t2. namephone\n\t3. price\n\t\tEnter choice : ";
  cin >> choice;  //вибираємо по чому сортуємо
  ifstream diana(filename, ios::binary);
  ofstream dianaNew("prom.txt", ios::binary | ios::app);
  while (diana.read((char*)&peo[n], sizeof(structura))) {
    n++;
  }
  switch (choice) {  //в залежності що вибрали по тому і сортуємо
  case 1: for (int i = 0; i<n; i++) {  //тут марка
    for (int j = 0; j<n - 1; j++) {
      if (strcmp(peo[j].namemark, peo[j + 1].namemark) >0) { //strcmp порівнює числові коди строк
        telephone = peo[j + 1];                 //класичне сортування методом бульбашки
        peo[j + 1] = peo[j];
        peo[j] = telephone;
      }
    }
  }
      for (int i = 0; i<n; i++) {
        dianaNew.write((char*)&peo[i], sizeof(structura));
      }
      break;
  case 2: for (int i = 0; i<n; i++) {      //тут то саме для назви телефону
    for (int j = 0; j<n - 1; j++) {
      if (strcmp(peo[j].namephone, peo[j + 1].namephone) >0) {
        telephone = peo[j + 1];
        peo[j + 1] = peo[j];
        peo[j] = telephone;
      }
    }
  }
      for (int i = 0; i<n; i++) {
        dianaNew.write((char*)&peo[i], sizeof(structura));
      }
      break;
  case 3:
    for (int i = 0; i<n; i++) {      //а тут для його ціни
      for (int j = 0; j<n - 1; j++) {
        if (peo[j].price > peo[j + 1].price) {
          telephone = peo[j + 1];
          peo[j + 1] = peo[j];
          peo[j] = telephone;
        }
      }
    }
    for (int i = 0; i<n; i++) {
      dianaNew.write((char*)&peo[i], sizeof(structura));
    }
    break;
  default: cout << "Error !!!";
  }
  diana.close();
  dianaNew.close();
  std::remove(filename);
  std::rename("prom.txt", filename);
}
main
#include <iostream>
#include "IO_operation.h"

using namespace std;int main() {
  int choice;
  structura telephone;
  char* filename = new char[25];
  cout << "Enter the name of file to work: ";
  cin >> filename;
  while (true) {
    cout << "1. Write\n2. Read\n3. Rewrite\n4. Search\n5. Delete record\n6. Sort file\n\tEnter your choice : "; //наше меню
    cin >> choice;            //тут ми вводим з клавіатури номер який хочемо
    switch (choice) {
    case 1:  write(telephone, filename);            break;  //тут перечисляються можливі варіанти
    case 2:  read(telephone, filename);             break;
    case 3:  rewrite(telephone, filename);           break;
    case 4:  searh(telephone, filename);            break;
    case 5:  delet(telephone, filename);            break;
    case 6:  sort(telephone, filename);             break;
    default:  cout << "Error !!! " << endl;  break;
    }
  }
  delete[] filename;
  filename = 0;
  return 0;
}

11

Re: Розділити програму на модулі.

Що може означати ця помилка?)

LoganRoss написав:

Насмілюся припустити, що цей код робили не ви, оскільки там є кілька дрібних помилок і код не компілюється.
Але я сьогодні маю трохи вільного часу, тому...

Structura.h
// Structura.h > struct declaration
#ifndef STRUCTURA_H
#define STRUCTURA_H
#include <iostream>

struct structura
{            
  char namemark[124]; 
  char namephone[124];
  int price;     
};

#endif // !STRUCTURA_H
IO_operation.h
// IO_Operation.h > functions declaration
#ifndef IO_OPERATION_H
#define IO_OPERATION_H
#include <iostream>
#include "Structura.h"

using namespace std;

void write(structura& telephone, char* filename);
void read(structura& telephone, char* filename);
void rewrite(structura& telephone, char* filename);
void searh(structura& telephone, char* filename);
void delet(structura& telephone, char* filename);
void sort(structura& telephone, char* filename);

#endif // !IO_OPERATION_H
IO_Operation.cpp
// IO_Operation.cpp > definition of functions placed in IO_Operation.h
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <iomanip>
#include <cstring>
#include "IO_operation.h"

using namespace std;


void write(structura& telephone, char* filename)
{
  int n;
  cout << "Enter quality records : ";  //питаємося скільки телефонів вписати за 1 раз
  cin >> n;               //вписуємо число
  ofstream diana(filename, ios::app | ios::binary); //створюємо об'єкт для запису в файл
  for (int i = 0; i<n; i++) {     //цикл
    cout << "Enter namemark ";    //вписуємо назву марки телефону
    cin >> telephone.namemark;
    cout << "Enter namephone ";    //назву телефону
    cin >> telephone.namephone;
    cout << "Enter price ";   //його ціна
    cin >> telephone.price;
    diana.write((char*)&telephone, sizeof(structura));  //записує дані в кінець файлу як структуру
  }
  diana.close(); //закриває файл
}

void read(structura& telephone, char* filename)
{
  ifstream diana(filename, ios::binary);  //створюємо об'єкт для читання з нього
  int p = 0;
  while (diana.read((char*)&telephone, sizeof(structura))) {    //поки є дані в файлі працює цикл який виводить ці дані
    cout << p + 1 << ") " << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
    p++;
  }
  diana.close(); //закриваємо файл
}

void rewrite(structura& telephone, char* filename)
{
  int n = 0;
  int change;
  structura buff;
  ifstream diana(filename, ios::binary); //з нашого файлу ми будем зчитувати дані 
  ofstream dianaNew("prom.txt", ios::binary | ios::app); //і створюємо новий файл куди перепишемо всі дані з першого, але з відредагуванням
  cout << "Vvedit nomer dlya zminu : ";
  cin >> change;
  while (diana.read((char*)&telephone, sizeof(structura))) {   //то саме шо і в підпрограмі для запису телефону, просто заново вводимо дані
    if (change - 1 == n) {
      cout << "New namemark : ";
      cin >> buff.namemark;
      cout << "New namephone : ";
      cin >> buff.namephone;
      cout << "New price : ";
      cin >> buff.price;
      dianaNew.write((char*)&buff, sizeof(structura));
      n++;
    }
    else {
      dianaNew.write((char*)&telephone, sizeof(structura));
      n++;
    }
  }
  diana.close();    //закриваємо наші файли
  dianaNew.close();
  std::remove(filename);  //старий видаляємо
  std::rename("prom.txt", filename);  //новий переіменовуємо як старий
}

void searh(structura& telephone, char* filename)
{
  char enternamemark[124];
  char enternamephone[124];
  int number;
  int enterprice;
  cout << "On what criteria you want to search\n\t1. namemark\n\t2. namephone\n\t3. price\n\t\tEnter number : ";
  cin >> number;  //вибираємо по чому ми хочемо шукати
  switch (number) {  //далі вводимо те що вибрали
  case 1: {
    cout << "Enter namemark : ";
    cin >> enternamemark;
    break;
  }
  case 2: {
    cout << "Enter namephone : ";
    cin >> enternamephone;
    break;
  }
  case 3: {
    cout << "Enter price : ";
    cin >> enterprice;
    break;
  }
  default: {   //якщо ми щось погано ввели то вибиває - помилка
    cout << "Error enter !!!";
    break;
  }
  }
  ifstream diana(filename, ios::binary);
  while (diana.read((char *)&telephone, sizeof(telephone))) { //відкриваємо файл і проводимо пошук
    switch (number) {
    case 1: {
      if (strcmp(enternamemark, telephone.namemark) == 0) { //якщо є співпадіння то виводимо на екран
        cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      }
      break;
    }
    case 2: {
      if (strcmp(enternamephone, telephone.namephone) == 0) {
        cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      }
      break;
    }
    case 3: {
      if (enterprice == telephone.price) {
        cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      }
      break;
    }
    default: {
      cout << "Error !!!" << endl;
      break;
    }
    }
  }
  diana.close();
}

void delet(structura& telephone, char* filename)
{
  int n = 0;  //працює так само як і редагування тільки записує в новий файл всі дані крім видаленого елементу
  int change;
  ifstream diana(filename, ios::binary);
  ofstream dianaNew("prom.txt", ios::binary | ios::app);
  cout << "Vvedit nomer dlya zminu : ";
  cin >> change;
  while (diana.read((char*)&telephone, sizeof(structura))) {
    if (change - 1 == n) {
      cout << setiosflags(ios::left) << setw(15) << telephone.namemark << setw(15) << telephone.namephone << setw(15) << telephone.price << endl;
      n++;
    }
    else {
      dianaNew.write((char*)&telephone, sizeof(structura));
      n++;
    }
  }
  diana.close();
  dianaNew.close();
  std::remove(filename);
  std::rename("prom.txt", filename);
}

void sort(structura& telephone, char* filename)
{
  int choice;
  int n = 0;
  structura peo[124];
  cout << "Sort : \n\t1. namemark\n\t2. namephone\n\t3. price\n\t\tEnter choice : ";
  cin >> choice;  //вибираємо по чому сортуємо
  ifstream diana(filename, ios::binary);
  ofstream dianaNew("prom.txt", ios::binary | ios::app);
  while (diana.read((char*)&peo[n], sizeof(structura))) {
    n++;
  }
  switch (choice) {  //в залежності що вибрали по тому і сортуємо
  case 1: for (int i = 0; i<n; i++) {  //тут марка
    for (int j = 0; j<n - 1; j++) {
      if (strcmp(peo[j].namemark, peo[j + 1].namemark) >0) { //strcmp порівнює числові коди строк
        telephone = peo[j + 1];                 //класичне сортування методом бульбашки
        peo[j + 1] = peo[j];
        peo[j] = telephone;
      }
    }
  }
      for (int i = 0; i<n; i++) {
        dianaNew.write((char*)&peo[i], sizeof(structura));
      }
      break;
  case 2: for (int i = 0; i<n; i++) {      //тут то саме для назви телефону
    for (int j = 0; j<n - 1; j++) {
      if (strcmp(peo[j].namephone, peo[j + 1].namephone) >0) {
        telephone = peo[j + 1];
        peo[j + 1] = peo[j];
        peo[j] = telephone;
      }
    }
  }
      for (int i = 0; i<n; i++) {
        dianaNew.write((char*)&peo[i], sizeof(structura));
      }
      break;
  case 3:
    for (int i = 0; i<n; i++) {      //а тут для його ціни
      for (int j = 0; j<n - 1; j++) {
        if (peo[j].price > peo[j + 1].price) {
          telephone = peo[j + 1];
          peo[j + 1] = peo[j];
          peo[j] = telephone;
        }
      }
    }
    for (int i = 0; i<n; i++) {
      dianaNew.write((char*)&peo[i], sizeof(structura));
    }
    break;
  default: cout << "Error !!!";
  }
  diana.close();
  dianaNew.close();
  std::remove(filename);
  std::rename("prom.txt", filename);
}
main
#include <iostream>
#include "IO_operation.h"

using namespace std;int main() {
  int choice;
  structura telephone;
  char* filename = new char[25];
  cout << "Enter the name of file to work: ";
  cin >> filename;
  while (true) {
    cout << "1. Write\n2. Read\n3. Rewrite\n4. Search\n5. Delete record\n6. Sort file\n\tEnter your choice : "; //наше меню
    cin >> choice;            //тут ми вводим з клавіатури номер який хочемо
    switch (choice) {
    case 1:  write(telephone, filename);            break;  //тут перечисляються можливі варіанти
    case 2:  read(telephone, filename);             break;
    case 3:  rewrite(telephone, filename);           break;
    case 4:  searh(telephone, filename);            break;
    case 5:  delet(telephone, filename);            break;
    case 6:  sort(telephone, filename);             break;
    default:  cout << "Error !!! " << endl;  break;
    }
  }
  delete[] filename;
  filename = 0;
  return 0;
}
Post's attachments

помилка.png 64.71 kb, 179 downloads since 2017-06-07 

12

Re: Розділити програму на модулі.

diana.ma3007 написав:

Що може означати ця помилка?)

Ця помилка означає, що ви не вмієте створювати проекти і підключати існуючі файли.

Код правильний

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/06/3b3e96c50067c11307c0094fbfe37d35.png

13

Re: Розділити програму на модулі.

Я зрозуміла в чому діло. Просто я компілювала в Dev C++. А ви в Visual Studio. Тому в мене вибиває помилку. Дуже дякую за допомогу!!!

LoganRoss написав:
diana.ma3007 написав:

Що може означати ця помилка?)

Ця помилка означає, що ви не вмієте створювати проекти і підключати існуючі файли.

Код правильний

https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/06/3b3e96c50067c11307c0094fbfe37d35.png

14

Re: Розділити програму на модулі.

diana.ma3007 написав:

Я зрозуміла в чому діло. Просто я компілювала в Dev C++. А ви в Visual Studio. Тому в мене вибиває помилку. Дуже дякую за допомогу!!!

Нема різниці.

Подякували: koala, 0xDADA11C7, /KIT\, ostap34PHP4

15

Re: Розділити програму на модулі.

LoganRoss написав:

Ця помилка означає, що ви не вмієте створювати проекти і підключати існуючі файли.

До речі, а як це робиться? Просто проблема може виникнути в багатьох новачків, які потім думають, що взагалі ні в чому не шарять, і йдуть на форум з тупими питаннями.

Сам для себе я проектик такої складності скомпілив би через gcc (MinGW) i не морочився:

gcc main.cpp IO_Operation.cpp -o moja_prohrama.exe

Але, по-перше, на C/C++ я практично нічого не пишу і, по-друге, це незовсім мейнстрімно — без IDE через командний рядок, та ще й компілятор незовсім віндузяцький. Як цивілізовані програмісти таке роблять?

16 Востаннє редагувалося LoganRoss (09.06.2017 19:07:09)

Re: Розділити програму на модулі.

P.Y. написав:

До речі, а як це робиться?
...

Варіантів є багато і залежить від середовища. Наведу кілька прикладів на основі популярних IDE:

1. Linux

 • Makefile

Перший варіант, виходячи з вашого прикладу - консоль. І gcc - це для C, для C++ використовуйте g++.
Для того щоби не компілювати окремо кожен виконуваний файл, можна використати Makefile. Для цього в каталозі проекту створюємо документ з назвою Makefile. В даному випадку вмістиме Makefile буде мати вигляд:

Вміст Makefile
all: test

test: main.o IO_Operation.o
  g++ -o test main.o IO_Operation.o

main.o: main.cpp
  g++ -c main.cpp

IO_Operation.o: IO_Operation.cpp
  g++ -c IO_Operation.cpp

clean:
  rm -f *.o test

Потім просто робимо такі дії:
http://savepic.ru/14337772.png
Можна написати, наприклад,  $ make main.o, якщо потрібно обновити чи скомпілювати окремий файл.
Компілятор сам підключить хедери де потрібно. В результаті маємо бінарник test, який можна запускати.
Є навіть програми, які створюють makefile.

 • Code::Blocks

Тут простіше нікуди. Створюємо проект, добавляємо файли і програма сама поділить хедери і виконувані файли, вам хіба треба натиснути кнопочку Run.
http://savepic.ru/14315247.png


2. Windows

 • Visual Studio

В проектах VS автоматично створюються фільтри Header Files, Resources. Source Files. Це зроблено для того, щоби програмістові було зручніше орієнтуватися і ці фільтри є суто абстрактними, не плутайте з каталогами. Фактично, файли *.h і *.cpp можна скинути в один фільтр (до речі, їх можна створювати самому, ті що надає VS - дефолтні). Компілятор і так проводить пошук в проекті в цілому, за умови що ви не вказуєте свій шлях.
http://savepic.ru/14346977.png

 • Qt Creator

Той самий принцип, що і у VS.
*в Linux те саме
(скрін з нету, лінь створювати новий проект)
http://savepic.ru/14315233.png

 • Dev C++

Найпростіше. Тут все підряд:
(скрін з нету)
http://savepic.ru/14293729.png
В Dev C++ також можна робити фільтри, навіть треба. Хоча Dev C++ зараз не "модно".


*При великих проектах варто робити свої фільтри, наприклад:
http://savepic.ru/14339810.png

Подякували: P.Y., ostap34PHP, 0xDADA11C7, 0x9111A4