1

Тема: Не виводить обхід бінарного дерева

Програма запитує користувача, скількі потрібно вводить елементів бінарного дерева. Після запису, программа повинна показати результати обходу дерева та ф-ю мінімального елемента. В VS немаэ помилки... Що не так?

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct TreeNode {
  int value;
  struct TreeNode* left;
  struct TreeNode* right;
};

void *insert(struct TreeNode* , int );
void inOrder(struct TreeNode *);
void preOrder(struct TreeNode *);
void postOrder(struct TreeNode *);
int minimal(struct TreeNode *);

int main()
{
  struct TreeNode *root = NULL;

  int number, value;

  printf("How many data's do you want to insert: ");
  scanf_s("%d", &number);

  for (int i = 0; i < number; i++) {
    printf("Data %d: ", i + 1);
    scanf_s("%d", &value);
    root = insert(root, value);
  }

  printf("\n");

  printf("Inorder Traversal: ");
  inOrder(root);
  printf("\n");

  printf("Preorder Traversal: ");
  preOrder(root);
  printf("\n");

  printf("Postorder Traversal: ");
  postOrder(root);
  printf("\n");

  printf("\n");

  printf("The minimal element of the tree - %d", minimal(root));

  return 0;
}

void *insert(struct TreeNode* rootPtr, int data) {
  if (rootPtr == NULL)
  {
    struct TreeNode *rootPtr = malloc(sizeof(struct TreeNode));
    rootPtr->value = data;
    rootPtr->left = NULL;
    rootPtr->right = NULL;
  }
  else if (data < rootPtr->value) {
    rootPtr->left = insert(rootPtr->left, data);
  }
  else {
    rootPtr->right = insert(rootPtr->right, data);
  }
  return rootPtr;

}

void inOrder(struct TreeNode* rootPtr)
{
  if (rootPtr != NULL) {
    inOrder(rootPtr->left);
    printf("%d ", rootPtr->value);
    inOrder(rootPtr->right);
  }
}

void preOrder(struct TreeNode* rootPtr)
{
  if (rootPtr != NULL) {
    printf("%d ", rootPtr->value);
    preOrder(rootPtr->left);
    preOrder(rootPtr->right);
  }
}

void postOrder(struct TreeNode* rootPtr)
{
  if (rootPtr != NULL) {
    postOrder(rootPtr->left);
    postOrder(rootPtr->right);
    printf("%d ", rootPtr->value);

  }
}

int minimal(struct TreeNode *rootPtr) {
  if (rootPtr->left != NULL) {
    return minimal(rootPtr->left);
  }
  else {
    return rootPtr->value;
  }
}

2

Re: Не виводить обхід бінарного дерева

а що таке бінарне дерево, і обхід бінарного дерева?

3

Re: Не виводить обхід бінарного дерева

void *insert(struct TreeNode* rootPtr, int data)//у функції 2 параметри - rootPtr і data {
  if (rootPtr == NULL)
  {
    struct TreeNode *rootPtr = malloc(sizeof(struct TreeNode));//проголошуємо нову змінну rootPtr
    rootPtr->value = data;
    rootPtr->left = NULL;
    rootPtr->right = NULL;
  }//тут закінчується область видимості нашої змінної rootPtr
...
  return rootPtr;//повертаємо те, що прийняли параметром
Подякували: 0xDADA11C7, laketych, LoganRoss3