1

Тема: Візуалізація гучності мікрофону.

Доброго дня.
Мені треба зробити візуалізацію перевірки гучності мікрофону.
Суть у тому, що вона має бути схожою на перевірку як у скайпі, або як на цьому сервісі: https://onlinedoctor.ru/test/
Я вже написав код для доступу до мікрофону і щоб він вмикався і зчитував звук:

function() {
    if(navigator.mediaDevices && navigator.mediaDevices.getUserMedia) {
      navigator.mediaDevices.getUserMedia({audio : true}).then (
        function (stream){
          var AudioContext = window.AudioContext || window.webkitAudioContext;
          var ctx = new AudioContext();
          var source = ctx.createMediaStreamSource(stream);
          var analyser = ctx.createAnalyser();
          console.log(analyser);
          var processor = ctx.createScriptProcessor(2048, 1, 1);
          source.connect(analyser);
          source.connect(processor);
          // analyser.connect(ctx.destination); //conect with yuor dinamics
          processor.connect(ctx.destination);


          analyser.fftSize = 128;
          //if you want listen you microphone decoment next code
          // var data = new Uint8Array(analyser.frequencyBinCount);
          // processor.onaudioprocess = function (){
          //   analyser.getByteFrequencyData(data);
          //   console.log(data);
          // }
        }
      );
    }
  }

Як тепер зробити візуалізацію, щоб при зміні гучності мікрофона відповідно замальовувалась риска-індикатор?

Подякували: 221VOLT, P.Y.2

2

Re: Візуалізація гучності мікрофону.

АДмін закривай тему.
Ось вирішене питання: https://github.com/cwilso/volume-meter

Подякували: 0xDADA11C7, NaharD2