1

Тема: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

Доброго вечора! Вирішив написати прості консольні Хрестики-нулики, зіткнувся з проблемою.

вибиває ось цю помилку

http://i.imgur.com/zkf2brz.png

Помилка виникає, коли я намагаюся зациклити функцію, дописавши в кінці - bot();

Ця функція
void bot() {
  int arr02[] = { 8,10,12,22,24,26,36,38,40 }; // Числа в масиві - це індекси чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9 в масиві arr[]
  srand((unsigned)time(NULL));
   int index = rand() % 9; // випадкове число 
   
     if (arr[arr02[index]] != 'X' && 'O') { 
       arr[arr02[index]] = 'O';
     }
     else {
       bot();   
     }
   }

Суть в тому, що бот виставляє "нулики" в випадкову клітинку.
Я роблю, спочатку перевірку, чи клітинка не занята вже "нулем" або "хрестиком", якщо так: то функція повинна виконуватися заново, якщо ні: то в клітинку ставиться нулик .

Весь код програми
#include <iostream>
#include<locale.h> 
#include <time.h>
using namespace std;

// Масив дошки
char arr[] ={
  '-','-','-','-','-','-','-',
  '|','1','|','2','|','3','|',
  '-','-','-','-','-','-','-',
  '|','4','|','5','|','6','|',
  '-','-','-','-','-','-','-',
  '|','7','|','8','|','9','|',
  '-','-','-','-','-','-','-',
};

// Прототипи функцій
void vubir();
void doska();
void bot();

// Виклики всіх функцій
void main() {
  setlocale(LC_ALL, "RUS");

  doska();

  cout << "Ви граэте за хрестики. Нажмiть: 1,2,3,4,5,6,7,8 або 9, " << endl;
  
    
    vubir();
    bot();
    doska();
    //canInput();
    cout << "Нажмiть: 1,2,3,4,5,6,7,8 або 9, " << endl;
    
    vubir();
    bot();
    doska();
    //canInput();
    cout << "Нажмiть: 1,2,3,4,5,6,7,8 або 9, " << endl;
    
    vubir();
    bot();
    doska();
    //canInput();
    cout << "Нажмiть: 1,2,3,4,5,6,7,8 або 9, " << endl;
    
    vubir();
    bot();
    doska();
    //canInput();
    cout << "Нажмiть: 1,2,3,4,5,6,7,8 або 9, " << endl;
    
    vubir();
    bot();
    doska();
    //canInput();
    cout << "Нажмiть: 1,2,3,4,5,6,7,8 або 9, " << endl;
  
    


  system("pause");
  
}

// Малюємо дошку.
void doska() {
  for (int a = 0;a < 7;a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
  for (int a = 7;a < 14;a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
  for (int a = 14; a<21; a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
  for (int a = 21;a<28;a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
  for (int a = 28; a<35; a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
  for (int a = 35;a<42;a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
  for (int a = 42;a<49;a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
}

// Бот - противник.
void bot() {
  int arr02[] = { 8,10,12,22,24,26,36,38,40 }; // Числа в масиві - це індекси чисел 1,2,3,4,5,6,7,8,9 в масиві arr[]
  srand((unsigned)time(NULL));
   int index = rand() % 9; // випадкове число 
   
     if (arr[arr02[index]] != 'X' && 'O') {
       arr[arr02[index]] = 'O';
     }
     else {
       bot();   
     }
   }

// Вибір гравцем де поставити хрестик.
void vubir() {
  int step;

  cin >> step;
  switch (step) {
  case 1:
    arr[8] = char('X');
    doska();
    break;
  case 2:
    arr[10] = char('X');
    doska();
    break;
  case 3:
    arr[12] = char('X');
    doska();
    break;
  case 4:
    arr[22] = char('X');
    doska();
    break;
  case 5:
    arr[24] = char('X');
    doska();
    break;
  case 6:
    arr[26] = char('X');
    doska();
    break;
  case 7:
    arr[36] = char('X');
    doska();
    break;
  case 8:
    arr[38] = char('X');
    doska();
    break;
  case 9:
    arr[40] = char('X');
    doska();
    break;
  }
}

2

Re: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

Навіть не знаю, з чого починати, тут прекрасно все...
Конкретно ця помилка виникає від того, що раніше запущена програма не була завершена (перезапустіть Visual Studio і припиніть свою програму в диспетчері задач, якщо ще лишилася).
Але це не причина. Причина в тому, що у вас нескінчений цикл. Якби VS був трохи тупішим, то програма б валилася одразу після запуску із криком про переповнення стеку, але він розумний, і цю абсолютно непотрібну, навіть шкідливу рекурсію перетворює на цикл.
А цикл нескінчений, бо весь час перевіряє одну й ту саму умову. Ви не вмієте складати логічні вирази, через це друга половина складного виразу в рядку 99 фактично ігнорується, але справа навіть не у цьому. Можливо, справа у тому, що srand виставляє значення випадкової величини на свій параметр - у вашому випадку значення секунди. А воно не змінюється від переходу на наступну ітерацію.

Отже, перенесіть srand в main і викликайте його там рівно один раз, на початку роботи програми. І зробіть цикл циклом(for або while), а не "зациклюванням". Втім, не факт, що програма запрацює - я навіть дивитися на ваші масиви не хочу.

Подякували: Valsoray, leofun012

3

Re: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

koala написав:

Втім, не факт, що програма запрацює - я навіть дивитися на ваші масиви не хочу.

Не всі можуть зразу почати писати програми правильно і зрозуміло, мабуть. Це по факту, моя перша спроба, щось більш менш толкове написати самому.
Дякую за допомогу.

4

Re: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

Дам вам ще пару порад:
- DRY - don't repeat yourself. Не повторюйтесь. Наприклад, у doska() можна додати ще один зовнішній цикл і зібрати все до купи:

for(int j=0;j<7;++j) {
  for (int a = j*7;a < (j+1)*7;a++)
    cout << arr[a];
  cout << endl;
}

Втім, конкретно тут це не має значення, бо
- відділяйте суть від представлення. По суті у вас поле 3х3, а в 7х7 воно перетворюється лише для виводу в функції doska - то проголошуйте його масивом масивів [3][3], а в doska вже виводьте всі ці ваші рисочки. Так, воно може видатися не дуже очевидним - зате воно буде таким в одному місці, а не в десятьох по всій програмі. Зокрема, стане очевидним, що не потрібен switch/case у vubir() - хоча він, насправді, і так не потрібен.

Подякували: Valsoray, leofun012

5

Re: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

Теж колись робив цю гру в процедурній парадигмі.

/*
 * Tic-Tac-Toe
 * This is simple console game Tic-Tac-Toe
 *
 * Author: 
 */
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>
#include <algorithm>
#include <Windows.h>

using namespace std;

const char X = 'X';
const char O = 'O';
const char EMPTY = ' ';
const char TIE = 'T';
const char NO_ONE = 'N';

void instructions();//displays the rules
char askYesNo(string question);//Takes question and return answer "yes" or "no"
int askNumber(string question, int hight, int low = 0);//asks a number of ranges and returns the number of ranges of low-hight
char humanPiece();//determine which figures will play user
char opponent(char piece); //knowing what figures will play the user and determines the shape computer figure
void displayBoard(const vector<char>& board);//displays field
char winner(const vector<char>& board);//determine who is winner, returns O, X, T (no winner) or N (two players have a chance to win)
bool isLegal(int move, const vector<char>& board);//determines whether the move made by the rules
int humanMove(const vector<char>& board, char human);//determine user's move. Takes field and figure of user, returns user's move
int computerMove(vector<char> board, char computer);//determine computer's move. Takes field and figure of computer, returns computer's move
void announceWinner(char winner, char computer, char human);//congratulates the winner. Takes winner's side, figure and computer's figure

int main()
{
  char playAgain = 'n';
  do
  {
    int move;
    const int NUM_SQUARES = 9;
    vector<char> board(NUM_SQUARES, EMPTY);
    instructions();
    char human = humanPiece();
    char computer = opponent(human);
    char turn = X;
    displayBoard(board);
    while (winner(board) == NO_ONE)
    {
      if (turn == human)
      {
        move = humanMove(board, human);
        board[move] = human;
      }
      else
      {
        move = computerMove(board, computer);
        board[move] = computer;
      }
      displayBoard(board);
      turn = opponent(turn);
    }
    announceWinner(winner(board), computer, human);
    //play again
    cout << "Play again? (y/n) - ";
    cin >> playAgain;
    if (playAgain == 'y')
    {
      system("cls");
    }
    else
      break;
  } while (playAgain == 'y');
  if (playAgain == 'n')
  {
    cout << "Goodbye, craven human." << endl;
    return 0;
  }
}

void instructions()
{
  cout << "\t\tWelcome to Tic-Tac-Toe Console Game" << endl;
  cout << "...and you will lose here" << endl;
  cout << "Make your move known by entering a number 0 - 8. The number corresponds to the desired board position, as illustrated:" << endl;
  cout << "\t\t 0 | 1 | 2 " << endl;
  cout << "\t\t-----------" << endl;
  cout << "\t\t 3 | 4 | 5 " << endl;
  cout << "\t\t-----------" << endl;
  cout << "\t\t 6 | 7 | 8 " << endl;
  cout << "Prepare youself, human. The battle is about to begin.\n" << endl;
}

char askYesNo(string question)
{
  char response;
  do
  {
    cout << question << "(y / n) - ";
    cin >> response;
  } while (response != 'y' && response != 'n');
  return response;
}

int askNumber(string question, int hight, int low)
{
  int number;
  do
  {
    cout << question << "(" << low << "..." << hight << ") - ";
    cin >> number;
  } while (number > hight || number < low);
  return number;
}

char humanPiece()
{
  char goFirst = askYesNo("Do you require the first move? ");
  if (goFirst == 'y')
  {
    cout << "Then take the first move. You will need it." << endl;
    return X;
  }
  else
  {
    cout << "Your bravery will be your undoing. I will go first." << endl;
    Sleep(3000);
    return O;
  }
}

char opponent(char piece)
{
  if (piece == X)
    return O;
  else
    return X;
}

void displayBoard(const vector<char>& board)
{
  cout << "\t\t" << " " << board[0] << " | " << board[1] << " | " << board[2] << endl;
  cout << "\t\t-----------" << endl;
  cout << "\t\t" << " " << board[3] << " | " << board[4] << " | " << board[5] << endl;
  cout << "\t\t-----------" << endl;
  cout << "\t\t" << " " << board[6] << " | " << board[7] << " | " << board[8] << endl;
}

char winner(const vector<char>& board)
{
  //all possible winning fields
  const int WINNING_ROWS[8][3] = { {0, 1, 2},
  {3, 4, 5},
  {6, 7, 8},
  {0, 3, 6},
  {1, 4, 7},
  {2, 5, 8},
  {0, 4, 8},
  {2, 4, 6} };
  const int TOTAL_ROWS = 8;
  //if here is three equal values in some row (and it not equal EMPTY) the winner is defined
  for (int row = 0; row < TOTAL_ROWS; ++row)
  {
    if ((board[WINNING_ROWS[row][0]] != EMPTY) && (board[WINNING_ROWS[row][0]] == board[WINNING_ROWS[row][1]])
      && (board[WINNING_ROWS[row][1]] == board[WINNING_ROWS[row][2]]))
    {
      return board[WINNING_ROWS[row][0]];
    }
  }
  //if winner is not defined verify whether tie (if empty cells left on field)
  if (count(board.begin(), board.end(), EMPTY) == 0)
    return TIE;
  //if winner is not defined but it is not tie, game continue
  return NO_ONE;
}

inline bool isLegal(int move, const vector<char>& board)
{
  return (board[move] == EMPTY);
}

int humanMove(const vector<char>& board, char human)
{
  int move = askNumber("Where will you move?", (board.size() - 1));
  while (!isLegal(move, board))
  {
    cout << "\nThat square is already occupied, foolish human." << endl;
    move = askNumber("Where will you move?", (board.size() - 1));
  }
  cout << "Fine..." << endl;
  Sleep(1000);
  system("cls");
  return move;
}

//strategy for computer moving operation:
//1. if computer can make winning move - do this move
//2. else if human can win in next move - block this move
//3. else occupy best cell (best - center cell, less the best - corner cells and other is worse)
int computerMove(vector<char> board, char computer)
{
  unsigned int move = 0;
  bool found = false;
  //1. if computer can make winning move - do this move
  while (!found && move < board.size())
  {
    if (isLegal(move, board))
    {
      board[move] = computer;
      found = winner(board) == computer;
      board[move] = EMPTY;
    }
    if (!found)
      ++move;
  }
  //2. else if human can win in next move - block this move
  if (!found)
  {
    move = 0;
    char human = opponent(computer);
    while (!found && move < board.size())
    {
      if (isLegal(move, board))
      {
        board[move] = human;
        found = winner(board) == human;
        board[move] = EMPTY;
      }
      if (!found)
      {
        ++move;
      }
    }
  }
  //3. else occupy best cell (best - center cell, less the best - corner cells and other is worse)
  if (!found)
  {
    move = 0;
    unsigned int i = 0;
    const int BEST_MOVES[] = { 4,0,2,6,8,1,3,5,7 };
    //choose optimal free cell
    while (!found && i < board.size())
    {
      move = BEST_MOVES[i];
      if (isLegal(move, board))
      {
        found = true;
      }
      ++i;
    }
  }
  system("cls");
  cout << "I shall take square number " << move << endl;
  return move;
}

void announceWinner(char winner, char computer, char human)
{
  if (winner == computer)
  {
    cout << winner << "'s won!" << endl;
    cout << "As I predicted, human, I am triumphant once more -- proof that computers are superior to humans in all regards." << endl;
  }
  else if (winner == human)
  {
    cout << winner << "'s won!" << endl;
    cout << "No, no! It cannot be! Somehow you tricked me, human." << endl;
    cout << "But never again! I, the computer, so swear it! Get it, motherf***er?" << endl;
  }
  else
  {
    cout << "It's a tie." << endl;
    cout << "You were most lucky, human, and somehow manage to tie me." << endl;
    cout << "Celebrate for this the best you will ever achieve." << endl;
  }
}

6

Re: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

    cout << "Play again? (y/n) - ";
    cin >> playAgain;
    if (playAgain == 'y')
    {
      system("cls");
    }

Бачу, я тут не єдиний індус, творімо земляцтво чи що  *JOKINGLY*

Подякували: LoganRoss, koala, /KIT\, leofun014

7

Re: Помилка "Читання пам'яті неможливо"

0xDADA11C7 написав:

Бачу, я тут не єдиний індус, творімо земляцтво чи що  *JOKINGLY*

Давайте. Проводимо референдум і називаємо землі Індусанією  *DANCE*

Подякували: 0xDADA11C71