1 Востаннє редагувалося SnapeEye (07.11.2017 21:45:00)

Тема: DnD: JList(object) -> JPanel

Доброго дня!

Хочу зробити Drag and Drop систему для свого додатку. Треба захватити елемент JList, вкинути в якусь JPanel та на цiй панелi повинна з'явитись JLabel з текстом елементу, який захватували з JList.
Задумка такова:
https://image.prntscr.com/image/SwEtIysQTBqoZET-9C99qg.png

Питання: як написать механiзм для JList щоб передачи цiй панелi та для JPanel, яка буде приймати JLabel з текстом елементу, що був вибран в JList (додати в "drop" точку буде великим плюсом).

В интернетi куча статей з готовим кодом без будь-якого нормального пояснення чи щось примитивне типа текста з одного бокса в iнший... Може хтось поможе реалiзувати чи вкаже на нормальнi ресурси для вивчення?

Ось що намагався робити: drag елементу з JList, однак панель на "drop" не реагувала...
Може щось забув додати для JPanel чи для JList?

DataFlavor для перевiрки з класу Figure:

public static DataFlavor figure_flavor = new DataFlavor(JLabel.class, null);

JPanel:

JPanel panel = new JPanel();
PanelTH th = new PanelTH(panel);
panel.setTransferHandler(th);
PanelDropTarget target = new PanelDropTarget(panel);

private class PanelTH extends TransferHandler
{
  JPanel panel;
  public PanelTH(JPanel panel)
  {
    this.panel = panel;
  }
  public boolean canImport(TransferHandler.TransferSupport info)
  {
      if (!info.isDrop())
      {
        return false;
      }
      // we only import Strings
      if (!info.isDataFlavorSupported(DataFlavor.stringFlavor))
      {
        return false;
      }
      return true;
    }
    public boolean importData(TransferHandler.TransferSupport info)
    {
      // if we can't handle the import, say so
      if (!canImport(info))
      {
        return false;
      }
      // fetch the data and bail if this fails
      JLabel data;
      try
      {
        data = (JLabel) info.getTransferable().getTransferData(Figure.figure_flavor);
      }
      catch (UnsupportedFlavorException e)
      {
        return false;
      }
      catch (IOException e)
      {
        return false;
      }
      panel.add(data);
      panel.validate();
      
      return true;
    }
}
public class PanelDropTarget implements DropTargetListener
{
  protected JPanel pane;
  protected DropTarget dropTarget;
  protected boolean acceptableType; // Indicates whether data is acceptable
  protected DataFlavor targetFlavor; // Flavor to use for transfer
    
  public PanelDropTarget(JPanel pane)
  {
    this.pane = pane;
    // Create the DropTarget and register
    // it with the JPanel.
    dropTarget = new DropTarget(pane, DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE,
        this, true, null);
  }
  // Implementation of the DropTargetListener interface
  public void dragEnter(DropTargetDragEvent dtde)
  {
    // Get the type of object being transferred and determine
    // whether it is appropriate.
    checkTransferType(dtde);
    // Accept or reject the drag.
    acceptOrRejectDrag(dtde);
  }
  public void dragExit(DropTargetEvent dte)
  {}
  public void dragOver(DropTargetDragEvent dtde)
  {
    // Accept or reject the drag
    acceptOrRejectDrag(dtde);
  }
  public void dropActionChanged(DropTargetDragEvent dtde)
  {
    // Accept or reject the drag
    acceptOrRejectDrag(dtde);
  }
  public void drop(DropTargetDropEvent dtde)
  {
    // Check the drop action
    if ((dtde.getDropAction() & DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE) != 0)
    {
      // Accept the drop and get the transfer data
      dtde.acceptDrop(dtde.getDropAction());
      Transferable transferable = dtde.getTransferable();
      try
      {
        boolean result = dropComponent(transferable);
        dtde.dropComplete(result);
      }
      catch (Exception e)
      {
        dtde.dropComplete(false);
      }
    }
    else
    {
      dtde.rejectDrop();
    }
  }
  // Internal methods start here
  protected boolean acceptOrRejectDrag(DropTargetDragEvent dtde)
  {
    int dropAction = dtde.getDropAction();
    int sourceActions = dtde.getSourceActions();
    boolean acceptedDrag = false;
    // Reject if the object being transferred
    // or the operations available are not acceptable.
    if (!acceptableType || (sourceActions & DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE) == 0)
    {
      dtde.rejectDrag();
    }
    else if ((dropAction & DnDConstants.ACTION_COPY_OR_MOVE) == 0)
    {
      // Not offering copy or move - suggest a copy
      dtde.acceptDrag(DnDConstants.ACTION_COPY);
      acceptedDrag = true;
    }
    else
    {
      // Offering an acceptable operation: accept
      dtde.acceptDrag(dropAction);
      acceptedDrag = true;
    }
    return acceptedDrag;
  }
  protected void checkTransferType(DropTargetDragEvent dtde)
  {
    // Only accept a flavor that returns a Component
    acceptableType = false;
    DataFlavor[] fl = dtde.getCurrentDataFlavors();
    for (int i = 0; i < fl.length; i++)
    {
      Class dataClass = fl[i].getRepresentationClass();
      if (Component.class.isAssignableFrom(dataClass))
      {
        // This flavor returns a Component - accept it.
        targetFlavor = fl[i];
        acceptableType = true;
        break;
      }
    }
  }
  protected boolean dropComponent(Transferable transferable) throws IOException, UnsupportedFlavorException
  {
    Object o = transferable.getTransferData(targetFlavor);
    if (o instanceof Component)
    {
      pane.add((Component) o);
      pane.validate();
      return true;
    }
    return false;
  }
}

JList:

JList list = new JList(listModel);
list.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION); // Selection mode
list.setDragEnabled(true);
list.setTransferHandler(new ListTH());

private static class ListTH extends TransferHandler
{
  @Override
  public int getSourceActions(JComponent c)
  {
    return TransferHandler.COPY_OR_MOVE;
  }
    
  @Override
  protected Transferable createTransferable(JComponent source)
  {
    JList sourceList = (JList) source;
    Figure figure = (Figure) sourceList.getSelectedValue();
    Transferable t = new Transferable()
    {
      @Override
      public boolean isDataFlavorSupported(DataFlavor df)
      {
        for (DataFlavor current : getTransferDataFlavors())
          if (current.equals(df))
            return true;
        return false;
      }
      @Override
      public DataFlavor[] getTransferDataFlavors()
      {
        return new DataFlavor[]{Figure.figure_flavor};
      }
      @Override
      public Object getTransferData(DataFlavor df) throws UnsupportedFlavorException, IOException
      {
        return new JLabel(figure.getFigureName());
      }
    } ;
    return t;
  }
}

Розраховую на Ваш свiжий погляд! Буду радий будь-якiй допомозi в вирiшеннi цього питання!

P.S. завантажую також проект.
JList - пакет commands - класс PluginController - метод getPluginList().
JPanel - пакет workspace, класс Workspace, конструктор

Post's attachments

PainterBlock.rar 420.83 kb, 301 downloads since 2017-11-07 

Подякували: 0xDADA11C7, /KIT\2