1 Востаннє редагувалося gallina287 (06.12.2017 04:35:29)

Тема: Допоможіть написати метод, який буде обчислювати суму в колонці JavaFx

Controller.java

package main;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
//import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

import javafx.collections.FXCollections;
import javafx.collections.ObservableList;
import javafx.event.ActionEvent;
import javafx.fxml.FXML;
import javafx.scene.control.TableView;
import javafx.scene.control.TextField;
import javafx.scene.control.cell.PropertyValueFactory;
import javafx.scene.layout.HBox;
import main.Znach;
import javafx.scene.control.Button;
import javafx.scene.control.Label;
import javafx.scene.control.TableColumn;

public class Controller {

  private ObservableList<Znach> usersData = FXCollections.observableArrayList();

  @FXML
  private TableView<Znach> table;

  @FXML
  private TableColumn<Znach, Integer> firstColumn;

  @FXML
  private TableColumn<Znach, Integer> secondColumn;

  @FXML
  private TextField text_fld1;

  @FXML
  private TextField text_fld2;

  @FXML
  private Button btn_add;

  @FXML
  private Label lbl;
  @FXML
  private HBox box;

  // *********************
  @FXML
  private void initialize() {

    // *******************************
    firstColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Znach, Integer>("columnX"));
    secondColumn.setCellValueFactory(new PropertyValueFactory<Znach, Integer>("columnY"));

    // *******************
    table.setItems(usersData);
  }
  /// *********************************

  public void AddRecord() {
    Znach znach = new Znach();

    znach.setColumnX(Integer.parseInt(text_fld1.getText()));

    znach.setColumnY(Integer.parseInt(text_fld2.getText()));

    usersData.add(znach);

    // text_fld1.clear();
    // text_fld2.clear();
    System.out.println(Integer.parseInt(text_fld1.getText()));
    System.out.println(Integer.parseInt(text_fld2.getText()));

  }

  public void sumNumber(ActionEvent t) {

    int b = Integer.parseInt(text_fld1.getText());
    int n = Integer.parseInt(text_fld2.getText());
    int sum = 0;
    int summs = 0;

    sum = sum + b;
    summs = summs + n;

    // lbl.setText("Сума X "+sum);

    // int[] number = {41, 4, 7, 8};
    // int summ = 0;
    // for(int i = 0; i < number.length; i++){

    // summ = summ+number[i];
    // }

    lbl.setText("Сума X " + sum + "Сума Y " + summs);

  }

  public void sumNumbers(ActionEvent event) {

    // int usersData;
    // int sum=0;
    // for(int i=0; i<usersData.length; i++) {
    // sum=sum+usersData[i];
    ///
    // lbl.setText(Integer.toString(sum));
    // }

    // Random rand = new Random();
    // int myrand = rand.nextInt(50)+1;
    // lbl.setText(Integer.toString(myrand));
    // System.out.println(Integer.toString(myrand));
  }

 

}

Znach.java

package main;

public class Znach {

  private int columnX;
  private int columnY;
  
  
  
  public Znach(int columnX, int columnY) {
    this.columnX = columnX;
    this.columnY = columnY;
  

  }

  public Znach() {
  }

  public int getColumnX() {
    return columnX;
  }

  public void setColumnX(int columnX) {
    this.columnX = columnX;
  }

  public int getColumnY() {
    return columnY;
  }

  public void setColumnY(int columnY) {
    this.columnY = columnY;
  }

  @Override
  public String toString() {
    return "Y=" + getColumnY() + " " + "X=" + getColumnX() + "\n";
  }

}

ще є main.java
і tableview.fxml

2

Re: Допоможіть написати метод, який буде обчислювати суму в колонці JavaFx

Прихований текст

Я не знаю JavaFX

А що відбувається, якщо розкоментувати рядки?

3

Re: Допоможіть написати метод, який буде обчислювати суму в колонці JavaFx

Та це я пробувала, написати той метод щоб рахував, але він або одне число з таблиці виводить тобто, останнє, або їх перемножує,   можливо ті колонки потрібно записати масивом, а потім числа, які я вводжу передадуться в масив і аж тоді метод сумми писати? я тільки почала вивчати java і трохи важко