1

Тема: Допоможіть вирішити задачу

1) При одноразовому перегляді целочисленного масиву X знайти два максимальних числа Xmax1 і Xmax2 відповідно серед парних і непарних за значенням елементів масиву,
2) після чого переставити в зворотному порядку елементи подмассіва, розташованого між
цими числами, включаючи елементи Xmax1 і Xmax2.
3) Всі парні числа в целочисленном масиві X = (x1, x2, ..., xn) переставити в зворотному порядку, не змінюючи положення інших чисел
код до 1 завданя

#include "stdafx.h"
#include <iostream>
#include <array>
#include <iterator>
#include <algorithm>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
  const size_t size = 10;
  array<int, size> array;
  srand(time(NULL));
  generate(array.begin(), array.end(), []()
  {
    return rand() % 20;
  });
  copy(array.begin(), array.end(), ostream_iterator<int>(cout, " "));
  cout << endl;
  sort(array.rbegin(), array.rend());
  cout <<"1 Max = "<< array[0] << ", 2 Max = " << array[1] << endl;
  system("pause");
  return 0;
}

2

Re: Допоможіть вирішити задачу

Може викладача б ви ще надурили що то код до першого завдання, але ми бачимо, що і прохід там не один, і розділеня для парних/непраних не видно
Можу я припустити, що то не ви писали цей код і ви мало що в ньому розумієте?

Подякували: koala, 0xDADA11C7, leofun013