1 Востаннє редагувалося sandy21 (21.02.2018 00:31:14)

Тема: Числа

Дано чотиризначне число. Необхідно:

Визначити, чи входять у його десятковий запис цифри 5 і 6

Вивести найбільшу цифру, яка у той запис входить

Наприклад:
Дано число 2946.
Цифри 5 і 6 не входять у запис цього числа одночасно.
Найбільшою цифрою числа 2946 є 9.

У минулій темі не побачив що код не вставив

#include "stdafx.h"
#include<conio.h>
#include<iostream>

int main()
{
  int *ch;

  int const n = 4;
  ch = new int[n];

  int k = 0;
  int temp;

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    //std::cout << "Write your 4th number:";
    std::cin >> ch[i];
  }
  int max = ch[0];
  for (int k = 0; k < n; k++)
  {
    if (ch[k] > max)
    {
      max=ch[k];
    }
  }
  int const ch13 = 5;
  int const ch23 = 6;
  for (int g = 0; g < n; g++)
  {
    if (ch[g] = ch13 && ch[g] = ch23)
    {
      std::cout << " | " << ch[g];
    }
  }
  std::cout << "NAibolshee: " << max;
  _getch();
  return 0;
}

2 Востаннє редагувалося Betterthanyou (21.02.2018 07:05:16)

Re: Числа

1) int temp - змінна, яку ви ніде не використовуєте
Її можна використати, наприклад, для підрахунку 6 і 5 цифр 
2) ch[g] = ch13 && ch[g] = ch23
знаки "=" і "==", відрізняться, 1 - присвоєння 2 - порівнняння
3) ch = new int[n]; - це масив, чотири окремі числа, вам це потрібно чи все таки число в яке входить чотири цифри ?

#include<iostream>
 
int main()
{
  int *ch;
 
  int const n = 4;
  ch = new int[n];
 
  int k = 0;
  int temp(0);
 
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    //std::cout << "Write your 4th number:";
    std::cin >> ch[i];
  }
  int max = ch[0];
  for (int k = 0; k < n; k++)
  {
    if (ch[k] > max)
    {
      max=ch[k];
    }
  }
  int const ch13 = 5;
  int const ch23 = 6;
  for (int g = 0; g < n; g++)
  {
    if (ch[g] == ch13 || ch[g] == ch23)
    {
      temp|=ch[g];
    }
  }
  std::cout << "NAibolshee: " << max <<" | temp:"<< (temp==7?"found":"not found");
  return 0;
}
)

Жарт..., думав що ви код не скинете...

#include <iostream>
#include <bitset>
#include <cstring>
int main()
{
  unsigned short a= 2946;
  unsigned char maxNum = 0;
  unsigned char found = 0;
  __asm 
  {
    mov EAX, DWORD PTR a
    mov EDX, 0    
    mov BX, 10
    mov ECX, 4
    BEGIN_LOOP1 :
    div BX
    push DX
    mov DX, 0
    loop BEGIN_LOOP1
    mov ECX, 4
    mov DX, 0
    mov BH, 1
    mov BL, 0
    BEGIN_LOOP2 :
    pop AX
    cmp AX, DX
    ja POINT1
    POINT1GOBACK:
    cmp AX, 5
    je POINT2
    cmp AX, 6
    je POINT2
    POINT2GOBACK:
    loop BEGIN_LOOP2
    jmp AVOID
    POINT1 :
    mov DX, AX
    jmp near POINT1GOBACK
    POINT2:
    OR BL, AL
    jmp near POINT2GOBACK
    AVOID:
    mov WORD PTR maxNum, DX
    mov BYTE PTR found, BL
  }
  std::cout << "Max number = " <<(int)maxNum << " | " 
    << (found == 7 ? "Number six and five found" : "Number six and five not found" );
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}