Тема: Як позбутися глюку КeyListener-а?

Добрий день, виникла така проблема:
клас відповідає за створення каталогу, в який далі будуть розміщуватися відповідні файли проекту. При введені імені проекту, перевіряється наявність відповідного. якщо такий проект вже існує виводиться відповідне повідомлення, а при подальшому введені, або зміні назви, повідомлення повине зникати

/*
 * To change this template, choose Tools | Templates
 * and open the template in the editor.
 */
package g.dialogWindows;

import g.gui.GuiComp;
import g.gui.RGB;
import g.gui.Windows;
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.Color;
import java.awt.Dimension;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.KeyAdapter;
import java.awt.event.KeyEvent;
import java.awt.event.KeyListener;
import java.io.File;
import javax.swing.Box;
import javax.swing.JButton;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JLabel;
import javax.swing.JPanel;
import javax.swing.JTextField;
import vs.VS;

/**
 *
 * @author andry
 */
public class NewProect extends VS{
  private static JFrame wnp;
  public static Color c = RGB.getColor("D0F1CC");//rфоновий колір
  private static Box x;
  private static boolean finale = false;
  private static boolean isDir = false;//чи істує каталог
  private static JTextField tf;//каталог
  public static String newDir = startDir;//шлях до катлогу
  private static String sn = "";
  private static JTextField tfn;//проект назва

  public static void is() {
    wnp = Windows.winUndecoration(new Dimension(550, 400), c);
      wnp.addKeyListener(new DirKeyListener());//слухач клави
      x = Box.createVerticalBox();
        JPanel p2 = proectDir();//блок вибору каталогу
      x.add(p2);
        JPanel p3 = newProectNamePanel();//блок введеня імені проекту (каталог проекту отримає це ім'я)
      x.add(p3);
        //далі мае бути ще ненаписаний блок вибору налаштувань проекту
        JPanel p1 = GuiComp.panel(c);//створення або відміна
          JButton b = GuiComp.textButton(RGB.getColor("D38561"), Color.BLACK, "Відмінити", 16);
            b.addActionListener(new ActionListener() {
              @Override
              public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
                wnp.setVisible(false);
              }
            });
          JButton b1 = GuiComp.textButton(RGB.getColor("A9A9A9"), Color.BLACK, "Створити", 16);
        p1.add(b);
        p1.add(b1);
      x.add(p1, BorderLayout.SOUTH);
    wnp.getContentPane().add(x, BorderLayout.WEST);
  }

  public static void revalidate() {
    if(x != null){
      wnp.getContentPane().removeAll();
    }
      wnp.addKeyListener(new DirKeyListener());//слухач клави
      x = Box.createVerticalBox();
        JPanel p2 = proectDir();//блок вибору каталогу
      x.add(p2);
        JPanel p3 = newProectNamePanel();//блок введеня імені проекту (каталог проекту отримає це ім'я)
      x.add(p3);
        JPanel p1 = GuiComp.panel(c);
          JButton b = GuiComp.textButton(RGB.getColor("D38561"), Color.BLACK, "Відмінити", 16);
            b.addActionListener(new ActionListener() {
              @Override
              public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
                wnp.setVisible(false);
              }
            });
          JButton b1 = GuiComp.textButton(RGB.getColor("D38561"), Color.BLACK, "Створити", 16);
          //
          JLabel l = GuiComp.RGBPlain(Color.red, 14, "Такий проект вже існує!!!");//власне повідомлення про те, шо такий проект існує
        p1.add(b);
        p1.add(b1);
        if(isDir){
          p1.add(l);
        }
      x.add(p1, BorderLayout.SOUTH);
    wnp.getContentPane().add(x, BorderLayout.WEST);
    wnp.validate();
  }

  private static JPanel proectDir() {
    JPanel p = GuiComp.panel(c);
      tf = new JTextField(newDir, 25);//шлях до створюваного каталога
      JButton b = GuiComp.textButton(RGB.getColor("A9A9A9"), Color.BLACK, "Обрати...(Сtrl + D)", 16);
        b.addActionListener(new ActionListener() {
          @Override
          public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
            sys.Load.dir();//вибір нової теки
          }
        });
    p.add(tf);
    p.add(b);
    return p;
  }

  private static JPanel newProectNamePanel() {
    JPanel p = GuiComp.panel(c);
      tfn = new JTextField(sn, 25);//поле для введення назви проекту
      tfn.addKeyListener(new KeyAdapter() {
      @Override
      public void keyPressed(KeyEvent ke) {
        sn = tfn.getText();//записуємо назву в зміну
        File f = new File(newDir);
        if(isDir){
          isDir = false;//Якщо в нас вже було введене ім'я існуючого каталогу змінюємо isDir на фалс ы обновляємо вікно
          revalidate();
        }
        //перевіряємо, чи введене ім'я відповідає вже існуючим іменам
        for(File item1 : f.listFiles()){
          if(sn.equals(item1.getName())){
            isDir = true;
            revalidate();
            break;
          }
        }
      }
    });
      JLabel l = GuiComp.RGBPlain(Color.BLACK, 14, "Назва проекту");
    p.add(tfn);
    p.add(l);
    return p;
  }

  private static class DirKeyListener implements KeyListener {

    @Override
    public void keyTyped(KeyEvent ke) {}

    @Override
    public void keyPressed(KeyEvent ke) {
      if(ke.isControlDown() && ke.getKeyCode() == KeyEvent.VK_D){
        sys.Load.dir();
      }
    }

    @Override
    public void keyReleased(KeyEvent ke) {}
  }
  
}

Для перевірки створив каталог red, і спробував ввести таке саме ім'я. виникли такі баги:
- повідомлення про наявність такого каталогу вивело не після введення red, а після натискання будь якої іншої кнопки з клавфіатури (наприклад 1)
- Після цього в полі вводу залишилося лише red, а не red1, як мало б бути по логіці.
- Подальше введення та редагування поля вводу стало неможливим.

Якщо хтось може допомогти, дякую...