1 Востаннє редагувалося Betterthanyou (18.03.2018 22:17:40)

Тема: Не можу відкрити sound recorder

Windows 8 (не 8.1)
Visual Studio 15
Якщо зайти в "Run" (win + r) і ввести команду "soundrecorder", то sound recorder відкривається. (тобто програма є)
GetLastError повертає 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND)

Ось код, якщо замінити sound recorder на calc або notepad то код працює, якщо замінити на soundrecorder - ні. Не розумію в чому проблема

  LPCTSTR lpApplicationName = "c:\\windows\\system32\\soundrecorder.exe";
  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;

  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcess(
    lpApplicationName,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );

  if (wasCreatedProcess)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      "OK",
      "Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  else
  {
    #define lastErrBuffer 128
    char *lastErr;
    FormatMessage(
      FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
      NULL,
      GetLastError(),
      MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
      (LPTSTR)&lastErr,
      lastErrBuffer,
      NULL
    );
    MessageBox(
      NULL,
      lastErr,
      "Message Box",
      MB_OK
    );
    LocalFree(lastErr);
    #undef lastErrBuffer
  }

  Sleep(10000);

Чому не можу відкрити "sound recorder" ? Як це виправити ?

Подякували: leofun011

2

Re: Не можу відкрити sound recorder

Я віндою не користуюся а запускати виртуалку лінь  -за вказаним шляхом - c:\\windows\\system32\\soundrecorder.exe файл існує? Скористайтися пошуком, можливо він знаходиться у другому місті - наприклад Program Files\WindowsNT

3 Востаннє редагувалося Betterthanyou (18.03.2018 23:30:03)

Re: Не можу відкрити sound recorder

Так, існує. Якщо ввести c:\windows\system32\soundrecorder.exe у File Explorer, то відкривається програма. Якщо знайти програму в c:\windows\system32\ і подивитися Location: C:\Windows\System32
Пробував з врахуванням регістру і без, завжди помилка "2"

(Як я і казав calc i notepad відкривається, тому це якось дивно...)

та ж ситуація з другим параметром lpCommandLine, якщо ввести calc (не шлях, а просто calc) - працює, a soundrecorder - ні.

Пробував system("soundrecorder"); - не працює...

4

Re: Не можу відкрити sound recorder

  LPCTSTR lpApplicationName = "soundrecorder";
  LPCTSTR lpApplicationCommandLine = "c:\\windows\\system32\\soundrecorder.exe";

  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
 
  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcess(
    lpApplicationName,
    lpApplicatonCommandLine,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );
 

перший параметр можна взагалі не задавати.

5

Re: Не можу відкрити sound recorder

А в C:\Windows\SysWOW64 заглядали?

6 Востаннє редагувалося Betterthanyou (19.03.2018 13:20:52)

Re: Не можу відкрити sound recorder

В "C:\Windows\SysWOW64" немає такої програми, я також щойно спробував програмно дізнатися директорію за допомогою "GetSystemDirectory" - також не допомогло.

#define sysDirBuffer 256

BOOL wasGotSystemDirectory;
  LPTSTR lpBuffer = new TCHAR[sysDirBuffer];
  UINT uSize(sysDirBuffer);
  wasGotSystemDirectory = GetSystemDirectory(lpBuffer, uSize);
  if (!wasGotSystemDirectory)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      "Fail",
      "Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  
  strcat_s(lpBuffer, sysDirBuffer, "\\SoundRecorder.exe");

  LPCTSTR lpApplicationName = lpBuffer;

Зробив release build і запустив із правами адміністратора, і це не допомогло

Оскільки програма sound recorder не багато займає місця, скопіював її у директорію з моєю програмою та змінив шлях до виконуваного файлу, тепер запускається.

До речі C# запускає з c:\windows\system32

static void Main(string[] args)
    {
      Process.Start("soundrecorder");
    }

Проблема частково вирішена, але якщо хтось знає чому C++ відмовляється знаходити цю програму - пишіть

Це версія програми до коду з шляхом c:\windows\system32\SoundRecorder.exe
https://drive.google.com/open?id=1Ix0-a … jEeKHIPWSo - exe
Я не закривав процес! тому якщо раптом запуститься, прийдеться закривати task менеджером

7

Re: Не можу відкрити sound recorder

Спробуйте змінити "\\" на /.

8

Re: Не можу відкрити sound recorder

Betterthanyou написав:

Проблема частково вирішена, але якщо хтось знає чому C++ відмовляється знаходити цю програму - пишіть

Ви спробували запустити мій варіант?

9 Востаннє редагувалося Betterthanyou (19.03.2018 16:09:59)

Re: Не можу відкрити sound recorder

varkon так, пробував, не працює
LoganRoss і це не допомагає
Завжди помилка "2"

Також щойно спробував змінити компілятори (пробував MiniGW, Embarcadero Technologies Builder C++)

Змінив щойно кодування символів "Debug" -> "Properties" -> "Character Set" -> "Use Unicode ..."
І в коді

#include <Windows.h>
#include <cstring>
#define sysDirBuffer 256

void showError()
{
  #define lastErrBuffer 128
  wchar_t *lastErr;
  FormatMessage(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
    NULL,
    GetLastError(),
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    (LPTSTR)&lastErr,
    lastErrBuffer,
    NULL
  );
  MessageBox(
    NULL,
    lastErr,
    L"Error Box",
    MB_OK
  );
  LocalFree(lastErr);
  #undef lastErrBuffer
}

int CALLBACK WinMain(
  _In_ HINSTANCE hInstance,
  _In_ HINSTANCE hPrevInstance,
  _In_ LPSTR   lpCmdLine,
  _In_ int    nCmdShow
)
{
  BOOL wasGotSystemDirectory;
  LPTSTR lpBuffer = new TCHAR[sysDirBuffer];
  UINT uSize(sysDirBuffer);
  wasGotSystemDirectory = GetSystemDirectory(lpBuffer, uSize);
  if (!wasGotSystemDirectory)
  {
    showError();
  }
  
  wcscat_s(lpBuffer, sysDirBuffer, L"\\SoundRecorder.exe");
  
  LPCTSTR lpApplicationName = lpBuffer;
  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
  lpStartupInfo.wShowWindow = SW_SHOW;

  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcessW(
    lpApplicationName,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );

  if (wasCreatedProcess)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      L"Process was opened",
      L"Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  else
  {
    showError();
  }

  Sleep(10000);

  return 0;
}

також не допомогло

Відлагодка
http://replace.org.ua/misc.php?action=pun_attachment&amp;item=1772&amp;download=0

Post's attachments

Untitled.png 31.01 kb, 86 downloads since 2018-03-19 

Подякували: LoganRoss1

10

Re: Не можу відкрити sound recorder

Можливо, для доступу до системних файлів потрібен інший спосіб. Спробуйте функцію SHGetSpecialFolderPath або %windir%\system32

11

Re: Не можу відкрити sound recorder

SHGetSpecialFolderPath is not supported https://msdn.microsoft.com/en-us/librar … S.85).aspx
%windir%\system32 пробував і %systemroot%\system32, не допомагає

А хтось програму запускав ? У вас працює ?

12

Re: Не можу відкрити sound recorder

Betterthanyou написав:

А хтось програму запускав ? У вас працює ?

До речі про "хтось запускав". Незнаю як тут, але загалом на нормальних прогерських форумах, якщо користувач без особливого прохання викладає екзешнік, то він отримує попередження як мінімум.
Хочите щоб вам допомагали  - викладайте проєкт, хто захоче той збере сам.

Подякували: ReAl1

13 Востаннє редагувалося Betterthanyou (19.03.2018 22:42:19)

Re: Не можу відкрити sound recorder

Так я вже показав проект(один файл).

#include <Windows.h>
#include <cstring>
#define sysDirBuffer 256
 
void showError()
{
  #define lastErrBuffer 128
  wchar_t *lastErr;
  FormatMessage(
    FORMAT_MESSAGE_ALLOCATE_BUFFER | FORMAT_MESSAGE_FROM_SYSTEM,
    NULL,
    GetLastError(),
    MAKELANGID(LANG_NEUTRAL, SUBLANG_DEFAULT),
    (LPTSTR)&lastErr,
    lastErrBuffer,
    NULL
  );
  MessageBox(
    NULL,
    lastErr,
    L"Error Box",
    MB_OK
  );
  LocalFree(lastErr);
  #undef lastErrBuffer
}
 
int CALLBACK WinMain(
  _In_ HINSTANCE hInstance,
  _In_ HINSTANCE hPrevInstance,
  _In_ LPSTR   lpCmdLine,
  _In_ int    nCmdShow
)
{
  BOOL wasGotSystemDirectory;
  LPTSTR lpBuffer = new TCHAR[sysDirBuffer];
  UINT uSize(sysDirBuffer);
  wasGotSystemDirectory = GetSystemDirectory(lpBuffer, uSize);
  if (!wasGotSystemDirectory)
  {
    showError();
  }
  
  wcscat_s(lpBuffer, sysDirBuffer, L"\\SoundRecorder.exe");
  
  LPCTSTR lpApplicationName = lpBuffer;
  PROCESS_INFORMATION lpProcessInformation;
  STARTUPINFO lpStartupInfo;
  ZeroMemory(&lpProcessInformation, sizeof(lpProcessInformation));
  ZeroMemory(&lpStartupInfo, sizeof(lpStartupInfo));
  lpStartupInfo.cb = sizeof(lpStartupInfo);
  lpStartupInfo.dwFlags = STARTF_USESHOWWINDOW;
  lpStartupInfo.wShowWindow = SW_SHOW;
 
  BOOL wasCreatedProcess = CreateProcessW(
    lpApplicationName,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    TRUE,
    NULL,
    NULL,
    NULL,
    &lpStartupInfo,
    &lpProcessInformation
  );
 
  if (wasCreatedProcess)
  {
    MessageBox(
      NULL,
      L"Process was opened",
      L"Message Box",
      MB_OK
    );
  }
  else
  {
    showError();
  }
 
  Sleep(10000);
 
  return 0;
}