1 Востаннє редагувалося ZakyskA1 (28.03.2018 19:42:46)

Тема: Як вивести дані з одної таблиці в іншу в форму на jsp сторінці

Як мені вивести дані з однієї таблиці в іншу в еклипсе. БД MySQL

У мене є кілька таблиць, але мені потрібно для початку зрозуміти, як зробити хоча б з двома.
Таблиці пов'язані типом даних "ManyToOne" прописував в Еклипс.
Є таблиця "Guest"  в яку я хочу вивести дані з 2-ї таблиці type_of_room.
Є поля в Двох таблицях "Тип номера"
Мені треба з 2-ї таблиці вивести дані в 1-у таблицю по цьому полю.
Тобто в мене є jsp сторінка і там форма створена на основі таблиці "Guest". Щоб я кожен раз не прописав тип номера я хочу вивести дані з таблиці type_of_room в цю форму щоб просто в тому полі зі списку вибрати конкретний тип.

Якщо хтось таке робив(сподіваюся робили) поясніть новачкові що до чого буду вдячний. Можу скинути сюди код що є може так буде легше щоб я зрозумів що треба дописати, додати. Дякую що вислухали.

App Contoller

package com.honchar.springmvc.controller;
 
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import javax.validation.Valid;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.context.MessageSource;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.ui.ModelMap;
import org.springframework.validation.BindingResult;
import org.springframework.validation.FieldError;
import org.springframework.web.bind.annotation.PathVariable;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod;
 
 
import com.honchar.springmvc.model.Guests;
import com.honchar.springmvc.service.GuestsService1;
 
@Controller
@RequestMapping("/")
public class AppController {
  
  @Autowired
  GuestsService1 service;
  
  @Autowired
  MessageSource messageSource;
  
  @RequestMapping(value = { "/", "/list" }, method = RequestMethod.GET)
  public String listGuests(ModelMap model) {
    
    List<Guests> guests = service.findAllGuests();
    model.addAttribute("guests", guests);
    return "allguestss";
  }
  
  @RequestMapping(value = {"/new" }, method = RequestMethod.GET)
  public String newGuests(ModelMap model) {
    Guests guests = new Guests();
    model.addAttribute("guests", guests);
    model.addAttribute("edit", false);
    return "registration";
  }
  
  @RequestMapping(value = { "/new" }, method = RequestMethod.POST)
  public String saveGuests(@Valid Guests guests, BindingResult result,
      ModelMap model) {
 
    if (result.hasErrors()) {
      return "registration";
    }
    
    if(!service.isGuestsIdUinque(guests.getId())) {
      FieldError idError = new FieldError("guests","id", messageSource.getMessage("non.uique.id", new Integer[] {guests.getId()}, Locale.getDefault()));
      result.addError(idError);
      return "registration";
    }
    
    service.saveGuests(guests);
    model.addAttribute("success", "Guests " + guests.getName() + " registered successfully");
    return "success";
    
  }
  
  @RequestMapping(value = { "/edit-{id}-guests" }, method = RequestMethod.GET)
  public String editGuests(@PathVariable int id, ModelMap model) {
    Guests guests = service.findGuestsById(id);
    model.addAttribute("guests", guests);
    model.addAttribute("edit", true);
    return "registration";
  }
  
  @RequestMapping(value = { "/edit-{id}-guests" }, method = RequestMethod.POST)
  public String updateGuests(@Valid Guests guests, BindingResult result,
      ModelMap model, @PathVariable int id) {
    
    if (result.hasErrors()) {
      return "registration";
    }
    
    if(!service.isGuestsIdUinque(guests.getId())) {
      FieldError idError = new FieldError("guests","id", messageSource.getMessage("non.uique.id", new Integer[] {guests.getId()}, Locale.getDefault()));
      result.addError(idError);
      return "registration";
    }
    
    service.updateGuests(guests);
    
    model.addAttribute("success", "Guests " + guests.getName() + " update successfully");
    return "success";
 
  }
  
  @RequestMapping(value = { "/delete-{id}-guests"}, method = RequestMethod.GET)
  public String deleteGuests(@PathVariable int id) {
    service.deleteGuestsById(id);
    return "redirect:/list";
  }
  
  
  
}

AbstractDao

package com.honchar.springmvc.dao;
 
import java.io.Serializable;
import java.lang.reflect.ParameterizedType;
import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
 
public abstract class AbstractDao<PK extends Serializable, T> {
  
  private final Class<T> persistentClass;
  
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public AbstractDao(){
    this.persistentClass =(Class<T>) ((ParameterizedType) this.getClass().getGenericSuperclass()).getActualTypeArguments()[1];
  }
  
  @Autowired
  private SessionFactory sessionFactory;
 
  protected Session getSession(){
    return sessionFactory.getCurrentSession();
  }
 
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public T getByKey(PK key) {
    return (T) getSession().get(persistentClass, key);
  }
 
  public void persist(T entity) {
    getSession().persist(entity);
  }
 
  public void delete(T entity) {
    getSession().delete(entity);
  }
  
  protected Criteria createEntityCriteria(){
    return getSession().createCriteria(persistentClass);
  }
 
}

GuestsDao1

package com.honchar.springmvc.dao;
 
import java.util.List;
import com.honchar.springmvc.model.Guests;
 
public interface GuestsDao1 {
  Guests findById (int id);
  void saveGuests(Guests guests);
  void deleteGuestsById(int id);
  List<Guests> findAllGuests();
  Guests findGuestsById(int id);
  
}

GuestsDaoImpl

package com.honchar.springmvc.dao;
 
import java.util.List;
 
import org.hibernate.Criteria;
import org.hibernate.Query;
import org.hibernate.criterion.Restrictions;
import org.springframework.stereotype.Repository;
import com.honchar.springmvc.model.*;
 
@Repository("guestsDao1")
public class GuestsDaoImpl1 extends AbstractDao<Integer, Guests> implements GuestsDao1 {
  public Guests findById (int id) {
    return getByKey(id);
  }
  public void saveGuests(Guests guests) {
    persist(guests);
  }
  public void deleteGuestsById(int id) {
    Query query = getSession().createSQLQuery("delete from Guests where id = :id");
    query.setInteger("id", id);
    query.executeUpdate();
  }
  @SuppressWarnings("unchecked")
  public List<Guests> findAllGuests() {
    Criteria criteria = createEntityCriteria();
    return (List<Guests>) criteria.list();
  }
  
  public Guests findGuestsById(int id) {
    Criteria criteria = createEntityCriteria();
    criteria.add(Restrictions.eq("id", id));
    return (Guests) criteria.uniqueResult();
  }
}

Таблица Guests в яку я хочу внести дані

package com.honchar.springmvc.model;
 
import java.io.Serializable;
import java.math.BigDecimal;
import java.util.Date;
import java.util.List;
import javax.persistence.*;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.JoinColumn;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.Table;
import javax.persistence.Temporal;
import javax.persistence.TemporalType;
import javax.persistence.UniqueConstraint;
import javax.validation.constraints.Digits;
import javax.validation.constraints.NotNull;
import javax.validation.constraints.Size;
 
import org.springframework.format.annotation.DateTimeFormat;
 
 
@Entity
@Table(name="GUESTS")
public class Guests implements Serializable{
  @Id
  @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
  private int id;
  
  @Column(name = "SURNAME")
  private String surname;
  
  @Size(min=3, max=50)
  @Column(name = "NAME")
  private String name;
  
  @Column(name = "TYPE_ROOMS")
  private String type_rooms;
  
  @Column(name = "NUMBER_ROOM")
  private int number_room;
  
  @Column(name = "ADDITIONAL_SERVICE")
  private String additional_Service;
  
  @Column(name = "SPENDING_TYPES")
  private String spending_Types;
  
  @Column(name = "NUMBER_PHONE")
  private int number_phone;
  
  @Column(name = "PAYMENT")
  private String payment;
  
  @Column(name = "TYPE_CARDS")
  private String type_cards;
  
  @Column(name = "NUMBER_CARDS")
  private int number_cards;
  
  @NotNull
  @Digits(integer=8, fraction=2)
  @Column(name = "AMOUNT_PAYMENT", nullable = false)
  private BigDecimal amount_payment;
  
  @Temporal(TemporalType.DATE)
  @DateTimeFormat(pattern="dd/MM/yyyy") 
  @Column(name = "DATE" )
  private Date date;
  
  @OneToMany(mappedBy="guests", cascade = CascadeType.ALL)
  private List<types_of_rooms> type_of_rooms;
  
  @OneToMany(mappedBy="guests", cascade = CascadeType.ALL)
  private List<type_of_payment> type_payment;
  
  @OneToMany(mappedBy="guests", cascade = CascadeType.ALL)
  private List<type_of_cards> types_cards;
  
  @OneToMany(mappedBy="guests", cascade = CascadeType.ALL)
  private List<spending_types> types_spending;
  
  @OneToMany(mappedBy="guests", cascade = CascadeType.ALL)
  private List<additional_services> add_services;
  
  public Guests() {
    
  }
  
  public Guests(String surname, String name, String type_rooms, int number_room, String additional_Service, 
      String spending_Types, int number_phone,String payment,String type_cards,
      int number_cards, BigDecimal amount_payment, Date date) {
    this.surname = surname;
    this.name = name;
    this.type_rooms = type_rooms;
    this.number_room = number_room;
    this.additional_Service = additional_Service; 
    this.spending_Types = spending_Types;
    this.number_phone = number_phone;
    this.payment = payment;
    this.type_cards = type_cards;
    this.number_cards = number_cards;
    this.amount_payment = amount_payment;
    this.date = date;
  }
  
  public int getId() {
    return id;
  }
  public void setId(int id) {
    this.id = id;
  }
  
  public String getSurname() {
    return surname;
  }
  public void setSurname(String surname) {
    this.surname = surname;
  }
  
  public String getName() {
    return name;
  }
  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
  
  public String getType_rooms() {
    return type_rooms;
  }
  public void setType_rooms(String type_rooms) {
    this.type_rooms = type_rooms;
  }
  
  public int getNumber_room() {
    return number_room;
  }
  public void setNumber_room(int number_room) {
    this.number_room = number_room;
  }
  
  public String getAdditional_Service() {
    return additional_Service;
  }
  public void setAdditional_Service(String additional_Service) {
    this.additional_Service = additional_Service;
  }
    
  public String getSpending_Types() {
    return spending_Types;
  }
  public void setSpending_Types(String spending_Types) {
    this.spending_Types = spending_Types;
  }
  
  public int getNumber_phone() {
    return number_phone;
  }
  public void setNumber_phone(int number_phone) {
    this.number_phone = number_phone;
  }
  
  public String getPayment() {
    return payment;
  }
  public void setPayment(String payment) {
    this.payment = payment;
  }
  
  public String getType_cards() {
    return type_cards;
  }
  public void setType_cards(String type_cards) {
    this.type_cards = type_cards;
  }
  
  public int getNumber_cards() {
    return number_cards;
  }
  public void setNumber_cards(int number_cards) {
    this.number_cards = number_cards;
  }
  
  public BigDecimal getAmount_payment() {
    return amount_payment;
  }
  public void setAmount_payment(BigDecimal amount_payment) {
    this.amount_payment = amount_payment;
  }
  
  public Date getDate() {
    return date;
  }
  public void setDate(Date date) {
    this.date = date;
  }
 
  public List<types_of_rooms> getType_of_rooms() {
    return type_of_rooms;
  }
  public void setTypes_of_rooms(List<types_of_rooms> type_of_rooms) {
    this.type_of_rooms = type_of_rooms; 
  }
  
  public List<type_of_payment> getType_payment() {
    return type_payment;
  }
  public void setType_payment(List<type_of_payment> type_payment) {
    this.type_payment = type_payment;  
  }
  
  public List<type_of_cards> getTypes_cards() {
    return types_cards;
  }
  public void setTypes_cards(List<type_of_cards> types_cards) {
    this.types_cards = types_cards; 
  }
  
  public List<spending_types> getTypes_spending() {
    return types_spending;
  }
  public void setTypes_spending(List<spending_types> types_spending) {
    this.types_spending = types_spending;  
  }
  public List<additional_services> getAdd_services() {
    return add_services;
  }
  public void setAdd_service(List<additional_services> add_services) {
    this.add_services = add_services;  
  }
  
  
  @Override
  public String toString(){
    return "Guests [id=" + id +", surname=" + surname + ", name=" + name + 
        ", type_rooms=" + type_rooms + ",additional_Service=" + additional_Service + 
        ", spending_Types=" + spending_Types+ ", number_phone=" + number_phone +",payment=" 
        + payment + ",type_cards=" + type_cards+ ",number_cards=" + number_cards +",amount_payment=" + amount_payment +", date=" + date + "]";
  }
  
}

Таблица types_of_rooms з якої дані хочу перенести у вигляді списка

package com.honchar.springmvc.model;
 
import java.io.Serializable;
import java.util.List;
import javax.persistence.*;
import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.GenerationType;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.OneToMany;
import javax.persistence.ManyToOne;
import javax.persistence.Table;
import javax.validation.constraints.NotNull;
 
 
@Entity
@Table(name = "TYPES_OF_ROOMS",catalog = "springmvc")
public class types_of_rooms implements Serializable {
  
  @Id
  @GeneratedValue (strategy = GenerationType.AUTO)
  @Column(name = "ROOMS_ID")
  private long roomsId;
  
  @Column(name ="TYPE_ROOMS")
  private String type_rooms;
  
  @ManyToOne(optional = false)
  @JoinColumn(name = "TYPE_ROOMS", referencedColumnName = "TYPE_ROOMS", insertable = false, updatable = false)
  private Guests guests;
  
  public Guests getGuests () {
    return guests;
  }
  public void setGuests(Guests guests) {
    this.guests = guests;
  }
  
  public long getRoomsId() {
    return roomsId;
  }
  
  public void setRoomsId (long roomsId) {
    this.roomsId = roomsId;
  }
  
  public String getType_rooms() {
    return type_rooms;
  }
  
  public void setType_rooms(String type_rooms) {
    this.type_rooms = type_rooms;
  }
 
  @Override
  public String toString() {
    return "types_of_rooms [roomsId=" + roomsId + ", type_rooms = " + type_rooms +"]";
  }
}

GuestsService1

package com.honchar.springmvc.service;
 
import java.util.List;
import com.honchar.springmvc.model.Guests;
 
public interface GuestsService1 {
  Guests findById (int id);
  void saveGuests(Guests guests);
  void updateGuests(Guests guests);
  void deleteGuestsById(int id);
  List<Guests> findAllGuests();
  Guests findGuestsById(int id);
  boolean isGuestsIdUinque(Integer id);
}

GuestsServiceImpl1

package com.honchar.springmvc.service;
 
import java.util.List;
 
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import org.springframework.transaction.annotation.Transactional;
 
import com.honchar.springmvc.dao.GuestsDao1;
import com.honchar.springmvc.model.Guests;
import com.honchar.springmvc.model.*;
 
@Service("guestsService1")
@Transactional
public class GuestsServiceImpl1 implements GuestsService1 {
 
  @Autowired
  private GuestsDao1 dao;
  
  public Guests findById(int id) {
    return dao.findById(id);
  }
 
  public void saveGuests(Guests guests) {
    dao.saveGuests(guests);
  }
  public void updateGuests(Guests guests) {
    Guests entity = dao.findById(guests.getId());
    if(entity!=null){
      entity.setSurname(guests.getSurname());
      entity.setName(guests.getName());
      entity.setType_rooms(guests.getType_rooms());
      entity.setNumber_room(guests.getNumber_room());
      entity.setAdditional_Service(guests.getAdditional_Service());
      entity.setSpending_Types(guests.getSpending_Types());
      entity.setNumber_phone(guests.getNumber_phone());
      entity.setPayment(guests.getPayment());
      entity.setType_cards(guests.getType_cards());
      entity.setNumber_cards(guests.getNumber_cards());
      entity.setAmount_payment(guests.getAmount_payment());
      entity.setDate(guests.getDate());
    }
  }
 
  public void deleteGuestsById(int id) {
    dao.deleteGuestsById(id);
  }
  
  public List<Guests> findAllGuests() {
    return dao.findAllGuests();
  }
 
  public Guests findGuestsById(int id) {
    return dao.findGuestsById(id);
  }
 
  public boolean isGuestsIdUinque(Integer id) {
    Guests guests = findGuestsById(id);
    return ( guests == null || ((id != null) && (guests.getId() == id)));
  }
 
}
Post's attachments

Mydatabases.rar 1.84 kb, 236 downloads since 2018-03-25