1

Тема: Допоможіть дописати ігрушку

abstract class Warrior
  {
    private Names _name;
    private WarriorType _type;

    protected int _health;
    protected int _damage;
    protected bool _isAlive;
    protected int _battlesCount;
    protected int _armor;


    
    public Warrior(int health, int damage, bool isAlive, int battlesCount, int armor)
    {
      _armor = armor;
      _health = health;
      _damage = damage;
      _isAlive = isAlive = true;
      _battlesCount = battlesCount;

    }
   
    
    public string Name
    {
      get { return _name.ToString(); }
          
    }

    public WarriorType Type
    {
      get { return _type; }
    }
    public abstract int Health { get; set; }
    public abstract int Damage { get; set; }
    public abstract int Armor { get; set; }

    

    public bool isAlive
    {
      get { return _isAlive ? Health >= 0 : false; }
    }

    public int BattlesCount
    {
      get { return _battlesCount; }
    }
    public override string ToString()
    {
      return string.Format("Name = {0}, Health = {1}, Armor = {2}, BattlesCount = {3}", Name, Health, Armor, BattlesCount);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      int hash = 13;
      hash = hash * 7 + _health.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _damage.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _battlesCount.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _isAlive.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _name.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _type.GetHashCode();
      return hash;
    }

    public override bool Equals(object obj)
    {
      Warrior warr = (Warrior) obj;
      if(obj == this) return true;
      if (obj == warr)
        return warr.Armor == Armor &&
            warr.Damage == Damage &&
            warr.Health == Health;
        return false;
    }
  }
 class Tribe
  {
    public TribeNames _name;
    public int _battlesCount;
    List<Warrior> _warriors;
    public int _aliveCount;
    public int _totalCount;
    

    public Tribe(int battlesCount, int totalCount)
    {
      _battlesCount = battlesCount;
      _totalCount = totalCount;
      _warriors = new List<Warrior>();
    }

    public string Name
    {
      get { return _name.ToString(); }
    }

    public int BattlesCount
    {
      get { return _battlesCount; }
    }

    public int AliveCount
    {
      get { return _aliveCount; }
      set { _aliveCount = value < 0 ? 0 : value; }
    }

    public int TotalCount
    {
      get { return _totalCount; }
      set { _totalCount = value < 0 ? 1000 : value; }
    }
    

    public Warrior this[int index]
    {
      get {return _warriors[index];}
      set {_warriors[index] = value;}
    }
    
    public void Add(Warrior war)
    {
      _warriors.Add(war);
    }

    public override int GetHashCode()
    {
      int hash = 13;
      hash = hash * 7 + _battlesCount.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _aliveCount.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _name.GetHashCode();
      hash = hash * 7 + _totalCount.GetHashCode();
      return hash;
    }

    public override bool Equals(object obj)
    {
      Warrior tribe = (Warrior)obj;
      if (obj == this) return true;
      if (obj == tribe)
        return tribe.Name == Name;
      return false;
    }

    public override string ToString()
    {
      return string.Format("Name of Tribe: {0} Count of Battles: {1} Own count of warrior: {2} ", Name, BattlesCount, TotalCount);
    }

    


  }
class Battle
  {
    public Tribe[] _tribes;
    public int _round;
    public Tribe _winner;
    public bool _isOver;

    public Battle(int round, bool isOver, params Tribe[] tribes)
    {
      _round = round = 0;
      _isOver = isOver;
      _tribes = tribes;
    }

    public int RoundCount
    {
      get { return _round; }
    }

    public bool NextRound()
    {
      if( _isOver == true)
      {
        Console.WriteLine("Round is over!");
        
        _round++;
      }
      return true;
    }

    public Tribe Winner(Tribe _winner)
    {
      if (_isOver == true && _tribes.Length >= 0 && _tribes.Length < 2 )
      {
        Console.WriteLine("Winner of this round is - " + _winner);
      }
      return _winner;
    }


  }
 class TribeCreator
  {
    public int numIronMen;
    public int numRedWolfs;
    public int numWildAxes;
    public int numBrownGhoust;
    public Tribe CreateInstance(TribeNames vubor, Tribe number_war)
    {
    

      Console.WriteLine("Create Tribes: ");
      Console.Write("Maybe name for tribes:");

      TribeNames i;
      TribeNames my_tribe, first_tribe, second_tribe, thirsd_tribe;
      for (i = TribeNames.RedWolfs; i <= TribeNames.BrownGhoust; i++)
      {
        Console.WriteLine(i);
      }
      Console.WriteLine("Create first your own tribe with name Iron Men");

      switch(vubor)
      {
        case TribeNames.IronMen:
          {
            
            my_tribe = TribeNames.IronMen;
            Console.WriteLine("Enter number citizen for tribe: ");
            string s = Console.ReadLine();
            numIronMen = Convert.ToInt32(s);
            
            break;
            Console.WriteLine("Your tride will have name: " + my_tribe + " and have " + numIronMen + " citizen");
          }
        case TribeNames.RedWolfs:
          {
            first_tribe = TribeNames.RedWolfs;
            Console.WriteLine("Enter number citizen for tribe: ");
            string s = Console.ReadLine();
            numRedWolfs = Convert.ToInt32(s);
            break;
            Console.WriteLine("Tride will have name: " + first_tribe + " and have " + numRedWolfs + " citizen");
          }
        case TribeNames.WildAxes:
          {
            second_tribe = TribeNames.WildAxes;
            Console.WriteLine("Enter number citizen for tribe: ");
            string s = Console.ReadLine();
            numWildAxes = Convert.ToInt32(s);
            break;
            Console.WriteLine("Tride will have name: " + second_tribe + " and have " + numWildAxes + " citizen");
          }
        case TribeNames.BrownGhoust:
          {
            thirsd_tribe = TribeNames.BrownGhoust;
            Console.WriteLine("Enter number citizen for tribe: ");
            string s = Console.ReadLine();
            numBrownGhoust = Convert.ToInt32(s);
            break;
            Console.WriteLine("Tride will have name: " + thirsd_tribe + " and have " + numBrownGhoust + " citizen");
          }
      }

      return number_war;
    }

  }
 class Triarius : Warrior
  {
    public Triarius(int health, int damage, bool isAlive, int battlesCount, int armor) : base(health, damage, isAlive, battlesCount, armor) { }

     public override string ToString()
    {
      return string.Format("Name = {0}, Health = {1}, Armor = {2}, BattlesCount = {3}", Name, Health, Armor, BattlesCount);
    }
  }
 class Princeps : Warrior
  {
    public Princeps(int health, int damage, bool isAlive, int battlesCount, int armor) : base(health, damage, isAlive, battlesCount, armor) { }

     public override string ToString()
    {
      return string.Format("Name = {0}, Health = {1}, Armor = {2}, BattlesCount = {3}", Name, Health, Armor, BattlesCount);
    }
  }
class Hastatus : Warrior
  {
     public Hastatus(int health, int damage, bool isAlive, int battlesCount, int armor) : base(health, damage, isAlive, battlesCount, armor) { }
    public override string ToString()
    {
      return string.Format("Name = {0}, Health = {1}, Armor = {2}, BattlesCount = {3}", Name, Health, Armor, BattlesCount);
    }
  }
 class Accensi : Warrior
  {
    public Accensi(int health, int damage, bool isAlive, int battlesCount, int armor) : base(health, damage, isAlive, battlesCount, armor) { }
    public override string ToString()
    {
      return string.Format("Name = {0}, Health = {1}, Armor = {2}, BattlesCount = {3}", Name, Health, Armor, BattlesCount);
    }
  }
 enum TribeNames : int
  {
    RedWolfs, IronMen, WildAxes, BrownGhoust
  };
enum WarriorType
  {
    Tank, Dodge, Critical
  };

1. Створюється плем’я користувача з воїнами типу Accensi в кількості заданим користувачем N (TribeCreator)
При створенні воїна TribeCreator задає довільним чином показники воїнів в діапазоні 70-100%
Створюється (TribeCreator) 3 племені з N воїнами (Hastatus, Princeps, Triarius відповідно до кожного племені)
2. Розпочинається перша битва племені користувача з плем’ям воїнів Hastatus (Battle)
Удар (D), що наносить воїн залежить додатково від його здоров’я та є випадковою величино діапазону (0,7-1,0)*D
Втрати залежать від отриманого удару та захисту воїна
3. За умови перемоги племені користувача воїни, що вижили лікуються та отримують бонус до параметрів (Bonus)
4. Повторюються кроки 2-3 з племенами воїнів Princeps, Triarius

2 Востаннє редагувалося /KIT\ (08.07.2021 14:49:25)

Re: Допоможіть дописати ігрушкуПодякували: FakiNyan1

3

Re: Допоможіть дописати ігрушку

/KIT\ написав:
isAlive?health>=0:false

????? %)

це якась наркоманія, правильно буде

isAlive = health>0
Подякували: /KIT\1

4

Re: Допоможіть дописати ігрушку

FakiNyan написав:
/KIT\ написав:
isAlive?health>=0:false

????? %)

це якась наркоманія, правильно буде

isAlive = health>0

Звідки ви знаєте, що так буде правильно? У вас є техзавдання? А що ця функція має для зомбі повертати?

Подякували: leofun011

5

Re: Допоможіть дописати ігрушку

koala написав:
FakiNyan написав:
/KIT\ написав:
isAlive?health>=0:false

????? %)

це якась наркоманія, правильно буде

isAlive = health>0

Звідки ви знаєте, що так буде правильно? У вас є техзавдання? А що ця функція має для зомбі повертати?

Я так бачу. Не пискуйте до мене.

6 Востаннє редагувалося /KIT\ (27.07.2021 12:29:00)

Re: Допоможіть дописати ігрушку7

Re: Допоможіть дописати ігрушку

Пане Слюсаре, скажіть, у вас племена відрізняються поведінкою, чи тільки тим, що в різних племен різні назви воїнів? Якщо друге, то вам не треба їх успадковувати, всі вони - Warrior-и.

8

Re: Допоможіть дописати ігрушку

Вже все зробив) Дякую

9

Re: Допоможіть дописати ігрушку

Якщо кому цікаво.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace fianl_war
{
  class Program
  {
    static Battle _battle;
    static void Main(string[] args)
    {
      _battle = new Battle();
      _battle.NextRound();
      _battle.tribes[0].ShowWarrior();
      Console.ReadKey();
    }
  }
}
 enum TribeNames
  {
    RedWolfs,
    IronMans,
    WildAxes,
    HealtheMans,
    GodFachers,
    AmerinanFamily,
    OldHerous
  }
class Tribe
  {
    Random rand;
    TribeNames _name;
    int _battlesCount;
    List<Warrior> _warriors;
    public Tribe()
    {
      _warriors = new List<Warrior>();
      rand = new Random();
    }
    public TribeNames Name { get { return _name; } set { _name = value; } }
    public int BattlesCount { get { return _battlesCount; } set { _battlesCount = value; } }
    public int AliveCount
    {
      get
      {
        int count = 0;
        foreach (var x in _warriors)
        {
          if (x.IsAlive) count++;
        }
        return count;
      }
    }
    public void Warrior(Warrior warrior) { _warriors.Add(warrior); }
    public int TotalCount { get { return _warriors.Count(); } }
    public List<Warrior> Warriors { get { return _warriors; } }
    public void Warrior(int countWarrior, TribeTypes type)
    {
      for (int i = 0; i < countWarrior; i++)
      {
        switch (type)
        {
          case TribeTypes.Accensi:
            {
              Names name = (Names)rand.Next(12);
              WarriorTypes wtype = (WarriorTypes)rand.Next(4);
              _warriors.Add(new Accensi(name, wtype)); break;
            }
          case TribeTypes.Hastatus:
            {
              Names name = (Names)rand.Next(12);
              WarriorTypes wtype = (WarriorTypes)rand.Next(4);
              _warriors.Add(new Hastatus(name, wtype)); break;
            }
          case TribeTypes.Princepts:
            {
              Names name = (Names)rand.Next(12);
              WarriorTypes wtype = (WarriorTypes)rand.Next(4);
              _warriors.Add(new Princeps(name, wtype)); break;
            }
          case TribeTypes.Triarius:
            {
              Names name = (Names)rand.Next(12);
              WarriorTypes wtype = (WarriorTypes)rand.Next(4);
              _warriors.Add(new Triarius(name, wtype)); break;
            }
        }
      }
    }
    public string ShowWarrior()
    {
      string s = null;
      int count = 0;
      foreach (var item in _warriors)
      {
        s = "" + s + "[" + count++ + "]" + item.ToString() + "\n";
      }
      return s;
    }

    public Warrior this[int index] { get { return _warriors[index]; } }
    public override bool Equals(object obj) { return this.ToString().Equals(obj.ToString()); }
    public override int GetHashCode() { return this.ToString().GetHashCode(); }
    public override string ToString()
    {
      return "Name: " + Name + "|Battle: " + BattlesCount + "|CountofAlive " + AliveCount + "|TotalCount " + TotalCount;
    }
  }
class Triarius : Warrior
  {
    public Triarius(Names name, WarriorTypes type, int battlecount = 0)
      : base(name, type, battlecount)
    {
      switch (Type)
      {
        case WarriorTypes.Critical:
          {
            MaxHealth = 130;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 6;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Dodge:
          {
            MaxHealth = 130;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 3;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Tank:
          {
            MaxHealth = 150;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 2;
            break;
          }
      }
    }
    public override int Damage { get { return _damage; } set { _damage = value; } }
    public override int Armor
    {
      get { return _armor; }
      set
      {
        _armor = (value > MaxHealth * 2) ? MaxHealth * 2 : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int Health
    {
      get { return _health; }
      set
      {
        _health = (value > MaxHealth) ? MaxHealth : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int MaxHealth
    {
      get { return _maxhealth; }
      set
      {
        if (value > 0) _maxhealth = value; else _maxhealth = 0;
      }
    }
  }
 class Princeps : Warrior
  {
    public Princeps(Names name, WarriorTypes type, int battlecount = 0)
      : base(name, type, battlecount)
    {
      switch (Type)
      {
        case WarriorTypes.Critical:
          {
            MaxHealth = 100;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 4;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Dodge:
          {
            MaxHealth = 100;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 3;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Tank:
          {
            MaxHealth = 60;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 1;
            break;
          }
      }
    }
    public override int Damage { get { return _damage; } set { _damage = value; } }
    public override int Armor
    {
      get { return _armor; }
      set
      {
        _armor = (value > MaxHealth * 2) ? MaxHealth * 2 : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int Health
    {
      get { return _health; }
      set
      {
        _health = (value > MaxHealth) ? MaxHealth : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int MaxHealth
    {
      get { return _maxhealth; }
      set
      {
        if (value > 0) _maxhealth = value; else _maxhealth = 0;
      }
    }
  }
 class Hastatus : Warrior
  {
    public Hastatus(Names name, WarriorTypes type, int battlecount = 0)
      : base(name, type, battlecount)
    {
      switch (Type)
      {
        case WarriorTypes.Critical:
          {
            MaxHealth = 100;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 5;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Dodge:
          {
            MaxHealth = 100;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 3;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Tank:
          {
            MaxHealth = 100;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 1;
            break;
          }
      }
    }
    public override int Damage { get { return _damage; } set { _damage = value; } }
    public override int Armor
    {
      get { return _armor; }
      set
      {
        _armor = (value > MaxHealth * 2) ? MaxHealth * 2 : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int Health
    {
      get { return _health; }
      set
      {
        _health = (value > MaxHealth) ? MaxHealth : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int MaxHealth
    {
      get { return _maxhealth; }
      set
      {
        if (value > 0) _maxhealth = value; else _maxhealth = 0;
      }
    }
  }
class Battle
  {
    public List<Tribe> tribes;
    int _round;
    int _next;
    Tribe _winner;
    bool _isOver;
    bool _Exit;
    public Battle(int countWarriors = 10)
    {
      tribes = new List<Tribe>();
      tribes.Add(TribeCreator.CreateInstance(countWarriors, TribeTypes.Accensi));
      tribes.Add(TribeCreator.CreateInstance(countWarriors, TribeTypes.Hastatus));
      tribes.Add(TribeCreator.CreateInstance(countWarriors, TribeTypes.Princepts));
      tribes.Add(TribeCreator.CreateInstance(countWarriors, TribeTypes.Triarius));
    }
    public bool NextRound()
    {

      if (_isOver && tribes[_next].AliveCount > 0)
      { _next--; _isOver = false; }
      else if (_isOver && tribes[0].AliveCount > 0)
      { _isOver = false; }
      if (!_isOver && tribes[tribes.Count - 1].AliveCount == 0)
      { _isOver = true; }
      if (!_isOver && tribes[tribes.Count - 1].AliveCount > 0 && _next + 1 < tribes.Count)
      {
        Battles(tribes[0], tribes[++_next]);
        return true;
      }
      else if (_isOver)
        Console.WriteLine("The end!");

      return false;
    }
    public int IdEnemy
    {
      get
      {
        return (_next == 0) ? 1 : _next + 1;
      }
    }
    public void Battles(Tribe first, Tribe second)
    {
      _Exit = true;
      BattleCount(first, second);
      while ((first.AliveCount > 0 && second.AliveCount > 0) && _Exit)
      {
        for (int i = 0; i < second.TotalCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < first.TotalCount; j++)
          {
            if (second[i].IsAlive && second[i].Armor > 0 && first[j].IsAlive) second[i].Armor -= first[j].Damage;
            else if (second[i].IsAlive && first[i].IsAlive) second[i].Health -= first[j].Damage;
          }
        }
        for (int i = 0; i < first.TotalCount; i++)
        {
          for (int j = 0; j < second.TotalCount; j++)
          {
            if (second[i].IsAlive && first[i].Armor > 0 && first[j].IsAlive) first[i].Armor -= second[j].Damage;
            else if (second[i].IsAlive && first[i].IsAlive) first[i].Health -= second[j].Damage;
          }
        }
        NextCheack(first, second);
      }
    }
    public void NextCheack(Tribe first, Tribe second)
    {
      if ((first.AliveCount <= 0 || second.AliveCount <= 0) && _Exit)
      {
        first.BattlesCount++;
        second.BattlesCount++;
        if (first.AliveCount > second.AliveCount)
        {
          _winner = first;
        }
        else
        {
          _next--;
          _winner = second;
        }
        tribes[0] = first;
        if (_next < 0) tribes[_next] = second;
        _Exit = false;
        _isOver = (first.AliveCount > 0) ? false : true;
        Thread.Sleep(2000);
        Console.WriteLine("Winners in {0} battle tribe: {1}", _next, Winner().Name);
        Console.WriteLine("{0}\n{1}", first, first.ShowWarrior());
        NextRound();
      }
      else if (_Exit)
      {
        _round++;
      }
    }

    public void BattleCount(Tribe first, Tribe second)
    {
      for (int i = 0; i < first.TotalCount; i++) if (first[i].IsAlive) first[i].BattleCount++;
      for (int i = 0; i < second.TotalCount; i++) if (second[i].IsAlive) second[i].BattleCount++;
    }
    public Tribe Winner() { return _winner; }
    public int RoundCount { get { return _round; } }
  }
 enum Names
  {
    David,
    James,
    Alex,
    Stiven,
    Jeffrey,
    Jeremy,
    Alexander,
    Scot,
    Julian,
    Quentin,
    Alan,
    Paul
  }
 class Accensi : Warrior
  {
    public Accensi(Names name, WarriorTypes type, int battlecount = 0)
      : base(name, type, battlecount)
    {
      switch (Type)
      {
        case WarriorTypes.Critical:
          {
            MaxHealth = 205;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 9;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Dodge:
          {
            MaxHealth = 155;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 7;
            break;
          }
        case WarriorTypes.Tank:
          {
            MaxHealth = 240;
            Armor = Armor;
            Health = MaxHealth;
            Damage = 2;
            break;
          }
      }
    }
    public override int Damage { get { return _damage; } set { _damage = value; } }
    public override int Armor
    {
      get { return _armor; }
      set
      {
        _armor = (value > MaxHealth * 2) ? MaxHealth * 2 : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int Health
    {
      get { return _health; }
      set
      {
        _health = (value > MaxHealth) ? MaxHealth : (value > 0) ? value : 0;
      }
    }
    public override int MaxHealth
    {
      get { return _maxhealth; }
      set
      {
        if (value > 0) _maxhealth = value; else _maxhealth = 0;
      }
    }
  }
class TribeCreator
  {
    static Random random = new Random();
    public TribeCreator()
    {
    }
    static public Tribe CreateInstance(int size, TribeTypes type)
    {
      Tribe tribe = new Tribe();
      var nameTribe = Enum.GetValues(typeof(TribeNames));
      tribe.Name = (TribeNames)nameTribe.GetValue(random.Next((random.Next(3) + random.Next(2)), nameTribe.Length));
      tribe.Warrior(size, type);
      return tribe;
    }
  }
abstract class Warrior
  {
    private Names _name;
    private WarriorTypes _type;
    protected int _health;
    protected int _maxhealth;
    protected int _damage;
    protected bool _isAlive;
    private int _battelsCount;
    protected int _armor;
    public Warrior(Names names, WarriorTypes warriorType, int battleCount)
    {
      _name = names;
      _type = warriorType;
      _battelsCount = battleCount;
    }
    public string Name { get { return _name.ToString(); } }
    public WarriorTypes Type { get { return _type; } }
    public abstract int MaxHealth { get; set; }
    public abstract int Health { get; set; }
    public abstract int Damage { get; set; }
    public abstract int Armor { get; set; }
    public int BattleCount { get { return _battelsCount; } set { _battelsCount = value; } }
    public bool IsAlive { get { return _isAlive = (Health > 0) ? true : false; } }
    public override bool Equals(object obj) { return this.ToString().Equals(obj.ToString()); }
    public override int GetHashCode() { return this.ToString().GetHashCode(); }
    public override string ToString()
    {
      return "Name: " + Name + "|Type: " + Type + "|Health: " + Health + "|Damage: " + Damage + "|Armor: " + Armor + "|IsAlive: " + IsAlive + "|CountOfBattle " + BattleCount;
    }
  }
  enum WarriorTypes
  {
    Tank,
    Dodge,
    Critical
  }

Правда сюди можна дуже багато чого добавити і це ще фінальна версі, але основний функціонал працює)

Подякували: FakiNyan, koala2

10

Re: Допоможіть дописати ігрушку

Хочу, щоб після кожної перемоги, моє військо отримувало бонуси і я їх міг розкинути між воїнами(збільшити здоров'я чи броню і т.д.)

11

Re: Допоможіть дописати ігрушку

Пораджу: якщо бачите три однакових фрагменти коду - об'єднайте їх. Наприклад, Health, Armor та MaxHealth поводяться однаково у всіх нащадків Warrior - значить, винесіть їх у Warrior і перевизначайте тільки там, де вони змінюються. Конструктори різних нащадків відрізняються лише константами? Винесіть ці константи десь окремо, а конструктор зробіть єдиним. Цей код можна спокійно скоротити вдвічі, і від цього тільки легше стане.

Подякували: taburyak1