1

Тема: Допоможіть розібратися з DataGridView WinForms

Вітаю! Мені потрібно зробити так, щоб користувач у TextBox'и вводив дані, ці дані додавалися до списку структур List<> і виводилися на DataGridView, і далі користувач міг управляти цими даними(видаляти за індексом, додавати за індексом і т.д.). Додавання даних до списку я зміг зробити, аби як зміг додати їх на DataGridView (проблемою є те, що у мене не виходить змінити назви стовпчиків, бо вони прив'язані через DataSource до списку), але після маніпулювання з даними, вони в списку начебто правильно змінюються, а ось DataGridView не оновлюється. Допоможіть будь ласка вирішити цю проблему.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;

namespace TransportSchedule
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
      dataGridView.DataSource = transList;
    }

    public struct Transport
    {
      public string CityDeparture { set; get; }
      public string CityDestination { set; get; }
      public string DateDeparture { set; get; }
      public string DateDestination { set; get; }
      public double Price { set; get; }

      public Transport(string cityDeparture, string cityDestination, string dateDeparture, string dateDestination, double price)
      {
        CityDeparture = cityDeparture;
        CityDestination = cityDestination;
        DateDeparture = dateDeparture;
        DateDestination = dateDestination;
        Price = price;
      }
    }

    List<Transport> transList = new List<Transport>();

    private void addButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
         Transport transport = new Transport(cityDepartureBox.Text, cityDestinationBox.Text, dateDepartureBox.Text, dateDestinationBox.Text, Double.Parse(priceBox.Text));
         transList.Add(transport);
         dataGridView.DataSource = null;
         dataGridView.DataSource = transList;
    }
      

    private void deleteButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        int index = Convert.ToInt32(deleteIndexBox.Text) - 1;
        transList.RemoveAt(index);
    }

    private void clearButton_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult answer = MessageBox.Show("Ви дійсно хочете очистити всі дані?\nЦю дію неможливо відминити!", "Попередження", MessageBoxButtons.YesNo);
      if(answer == DialogResult.Yes)
      {
        transList.Clear();
      }
    }
  }
}

2

Re: Допоможіть розібратися з DataGridView WinForms

На шарпі не програмую, але List - це просто дані, без подій. А вам треба щось на кшталт BindingList поставити, щоб на зміну реагувало.

Подякували: leofun01, BogdanS2