Тема: Пошук по сігнатурах за допомогою winhex-у

winhex має файл в якому записані "сігнатури", File Type Signatures Search.txt
Будь ласка напишіть, може хто знає точні правила для написання цих самих сигнатур, а то нічого не зрозуміло.