Тема: PHP syntax error, unexpected 'echo' and WordPress

Моя проблема заключається в цьому (ніяк не можу побачити де я помилився) :
Parse error: syntax error, unexpected 'echo' (T_ECHO) in D:\OSPanel\domains\wpfolder\wp-content\themes\wordpress\inc\custom_code\filter_gallerys.php on line 114 (в данному випадку 17 рядок).
Вибачаюся, якщо попав не на той форум...<?php function set_gallery($type_filter) { ?>
 <?php $gallery_postes = array();

 $args = set_arges($type_filter); //Create $ARGS and RETURN $set_args

 $gallerys_posts = new WP_Query($args); if( $gallerys_posts->have_posts() ) :
 while ( $gallerys_posts->have_posts() ) :
 $gallerys_posts->the_post();

 array_push($gallery_postes,
 '<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 shuffle-item filtered">
  <div class="portfolio-item">' .
    '<a href="' . echo get_permalink( get_the_id() ); . '">' .
     if ( get_the_post_thumbnail(get_the_id()) ) {
     echo get_the_post_thumbnail( get_the_id(), array(620, 423));
    }
    . '<div class="portfolio-overlay">
     <div class="caption">' .
       echo get_title();
      . '<span>' .
        echo get_the_content();
      . '</span>
     </div>
    </div>
   </a>
  </div>
 </div>' );

 endwhile; endif; // new WP_Query ?>

 <?php return $gallery_postes; ?>

<?php } ?>

2

Re: PHP syntax error, unexpected 'echo' and WordPress

. - з'єднати стрічки
echo - вивести стрічку, нічого не повертає.
Але не одночасно ж.

Подякували: leofun011

3

Re: PHP syntax error, unexpected 'echo' and WordPress

http://php.net/manual/en/function.echo.php

Подякували: leofun01, viktor_vasilick2

4

Re: PHP syntax error, unexpected 'echo' and WordPress

Якщо по-швидкому переробити, то так має бути правильніше.

<?php function set_gallery($type_filter) { ?>
 <?php $gallery_postes = array();
 
 $args = set_arges($type_filter); //Create $ARGS and RETURN $set_args
 
 $gallerys_posts = new WP_Query($args);
 
 
 
 if( $gallerys_posts->have_posts() ) :
 while ( $gallerys_posts->have_posts() ) :
 $gallerys_posts->the_post();
                     
 $thumbnail = '';
 if ( get_the_post_thumbnail(get_the_id()) ) {
  $thumbnail = get_the_post_thumbnail( get_the_id(), array(620, 423));
 }
 $title = get_the_title();
 $content = get_the_content();
 $permalink = get_permalink( get_the_id() );

 $gallery_postes[] = 
 '<div class="col-lg-4 col-md-4 col-sm-6 col-xs-12 shuffle-item filtered">
  <div class="portfolio-item">' .
    '<a href="' . $permalink . '">' .
     $thumbnail
    . '<div class="portfolio-overlay">
     <div class="caption">' .
       $title
      . '<span>' .
        $content
      . '</span>
     </div>
    </div>
   </a>
  </div>
 </div>';
                     
 $title = '';
 $content = '';
 $permalink = '';
 $thumnail = '';
 
 endwhile; endif; // new WP_Query ?>
 
 <?php return $gallery_postes; ?>
 
<?php } ?>