1

Тема: OpenVPN не запускається сітьовий інтерфейс

На стороні клієнта, якщо встановити зєднання ipconfig нічого нового не відображає.
клієнт

Прихований текст

client
resolv-retry infinite
nobind
remote ip port
proto udp
remote-cert-tls server
dev tun
comp-lzo
ca ca.crt
cert vpn-client.crt
key vpn-client.key
dh dh2048.pem
float
cipher DES-CBC
keepalive 10 120
persist-key
persist-tun
verb 0

сервер

Прихований текст

port -----
proto udp
dev tun
dev-node "VPN"
dh C:\\OpenVPN\\ssl\\dh2048.pem
ca C:\\OpenVPN\\ssl\\ca.crt
cert C:\\OpenVPN\\ssl\\server.crt
key C:\\OpenVPN\\ssl\\server.key
server 172.16.10.0 255.255.255.0
max-clients 1
keepalive 10 120
client-to-client
comp-lzo
persist-key
persist-tun
cipher DES-CBC
status C:\\OpenVPN\\log\\status.log
log C:\\OpenVPN\\log\\openvpn.log
verb 4
mute 20

2

Re: OpenVPN не запускається сітьовий інтерфейс

нагуглив ось таке

ip-win32 netsh

до конфігу клієнту.Й запрацювало.

Подякували: HetmanNet, /KIT\2