1 Востаннє редагувалося Andrey2091 (08.10.2018 18:07:28)

Тема: Потрібно створити програму *На Паскалі, 100грн.

Написання програми множення двох великих чисел методом "в стовпчик" Pascal

2

Re: Потрібно створити програму *На Паскалі, 100грн.

Або пропонуйте ціну або забаню, ах да, ще можете напрацювання показати.
Пункт 3.5.

Подякували: koala1

3

Re: Потрібно створити програму *На Паскалі, 100грн.

Chemist-i написав:

Або пропонуйте ціну або забаню, ах да, ще можете напрацювання показати.
Пункт 3.5.

100 гривень влаштовуэ?

4 Востаннє редагувалося koala (07.10.2018 18:46:12)

Re: Потрібно створити програму *На Паскалі, 100грн.

Переніс тему сюди. Когось, може, і влаштує.

Тільки допишіть в заголовок "Паскаль".

5 Востаннє редагувалося vulyan (27.10.2018 18:23:43)

Re: Потрібно створити програму *На Паскалі, 100грн.

за 10 000 копійок влаштує? ;)

це ж класика, код можна перевірити тут: https://rextester.com/l/pascal_online_compiler

Program MnozStovpchykom;
Const NMax = 2000;
Type Digit = 0..9; DovChyslo = Array[1..Nmax] Of Digit;
Var S : String;
  M, N, R : DovChyslo;
  Logic : Boolean;
{Занулення довгого числа}
Procedure Zero(Var A : DovChyslo);
Var I : Integer;
 Begin
  For I := 1 To NMax Do A[i] := 0;
 End;
{Визначення к-ті цифр в записі довгого числа}
Function Dovzyna(C : DovChyslo) : Integer;
Var I : Integer;
 Begin
  I := NMax;
  While (I > 1) And (C[i] = 0) Do I := I - 1;
  Dovzyna := I
 End;
{Друк довгого числа}
Procedure Print(A : DovChyslo);
Var I : Integer;
 Begin
  For I := Dovzyna(A) DownTo 1 Do Write(A[i] : 1);
  WriteLn
 End;
{Перетворення довгого числа у масив цифр}
Procedure Translate(S : String; Var A : DovChyslo;
          Var OK : Boolean);
Var I : Word;
 Begin
  Zero(A); I := Length(S); OK := True;
  While (I >= 1) And OK Do
  Begin
   If S[i] In ['0'..'9']
   Then A[Length(S) - I+ 1] := Ord(S[i]) - 48
   Else OK := False;
   I := I - 1
  End
 End;
{Наш мульті-стовбчик}
Procedure Multiplication(A, B : DovChyslo; Var C : DovChyslo);
Var I, J : Integer; P : Digit; VspRez : 0..99;
 Begin
 Zero(C);
 For I := 1 To Dovzyna(A) Do
 Begin P := 0;
    For J := 1 To Dovzyna(B) Do
    Begin
     VspRez := A[i] * B[J] + P + C[I + J - 1];
    C[I + J - 1] := VspRez Mod 10;
    P := VspRez Div 10
   End;
    C[I + J] := P
  End
 End;

{Основна програма}
Begin
  {Задайте перший множник}
   S:='1111111111111111111'; Translate(S, M, Logic);
  {Задайте другий множник}
   S:='2222222222222222222'; Translate(S, N, Logic);
  Multiplication(M, N, R); Print(R)
End.

6

Re: Потрібно створити програму *На Паскалі, 100грн.

адаптовано на українську з коду Шестакова А.П. https://bit.ly/2z8mPZZ