1

Тема: Допоможіть розібрати код

Знайшов в інтернеті іграшку на python (змійку).
Вирішив в ній розібратися, як вона працює...

Прихований текст
import pygame
import sys
import random
import time
class Game():
   def __init__(self):
     # задаємо розміри екрану
     self.screen_width = 720
     self.screen_height = 460
 
     # необхідні кольори
     self.green = pygame.Color(0, 255, 0)
     self.red = pygame.Color(255, 0, 0)
     self.black = pygame.Color(0, 0, 0)
     self.white = pygame.Color(255, 255, 255)
     self.brown = pygame.Color(165, 42, 42)
 
     # Frame per second controller
     # буде задавати кількість кадрів в секунду
     self.fps_controller = pygame.time.Clock()
 
     # змінна для відображення результату
     self.score = 0
 
   def init_and_check_for_errors(self):
     """початкова функція для ініціалізаці і
      перевірки як запуститься pygame"""
     check_errors = pygame.init()
     if check_errors[1] > 0:
       sys.exit()
     else:
       print('Ok')
 
   def set_surface_and_title(self):
     """задаєм surface(поверхність поверх якої буде все малюватися)
     і установлюємо заголовок вікна"""
     self.play_surface = pygame.display.set_mode((
       self.screen_width, self.screen_height))
     pygame.display.set_caption('Snake Game')
 
   def event_loop(self, change_to):
     """Функція для відслідкування натисків клавіш гравцем"""
 
     # запускаємо цикл по івентам
     for event in pygame.event.get():
       # якщо натиснули клавішу
       if event.type == pygame.KEYDOWN:
         if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == ord('d'):
           change_to = "RIGHT"
         elif event.key == pygame.K_LEFT or event.key == ord('a'):
           change_to = "LEFT"
         elif event.key == pygame.K_UP or event.key == ord('w'):
           change_to = "UP"
         elif event.key == pygame.K_DOWN or event.key == ord('s'):
           change_to = "DOWN"
         # натиснули escape
         elif event.key == pygame.K_ESCAPE:
           pygame.quit()
           sys.exit()
     return change_to
 
   def refresh_screen(self):
     """обновляємо екран і задаємо фпс"""
     pygame.display.flip()
     game.fps_controller.tick(20)
 
   def show_score(self, choice=1):
     """відображення результату"""
     s_font = pygame.font.SysFont('monaco', 24)
     s_surf = s_font.render(
       'Score: {0}'.format(self.score), True, self.black)
     s_rect = s_surf.get_rect()
     # дефолтний випадок відображаєм результат зліва зверху
     if choice == 1:
       s_rect.midtop = (80, 10)
     # при game_overe відображаєм результат по центру
     # під надписом game over
     else:
       s_rect.midtop = (360, 120)
     # малюєм прямокутник поверх surface
     self.play_surface.blit(s_surf, s_rect)
   def game_over(self):
     """Функція для виводу надпису Game Over і результатів
     в випадку завершення гри і вихід з гри"""
     go_font = pygame.font.SysFont('monaco', 72)
     go_surf = go_font.render('Game over', True, self.red)
     go_rect = go_surf.get_rect()
     go_rect.midtop = (360, 15)
     self.play_surface.blit(go_surf, go_rect)
     self.show_score(0)
     pygame.display.flip()
     time.sleep(3)
     pygame.quit()
     sys.exit()
class Snake():
   def __init__(self, snake_color):
     # важливі змінні - позиція голови змії і її тіла
     self.snake_head_pos = [100, 50] # [x, y]
     # початкове тіло змії складається з трьох сегментів
     # голова змеії - перший елемент, хвіст - останній
     self.snake_body = [[100, 50], [90, 50], [80, 50]]
     self.snake_color = snake_color
     # напрям руху змії, спочатку
     # задамося вправо
     self.direction = "RIGHT"
     # куди буде мінятися напрям руху змії
     # при натисненні відповідних клавіш
     self.change_to = self.direction
 
   def validate_direction_and_change(self):
     """міняємо напрям руху змії тільки в тому випадку,
     якщо він не прямо протилежний даному"""
     if any((self.change_to == "RIGHT" and not self.direction == "LEFT",
         self.change_to == "LEFT" and not self.direction == "RIGHT",
         self.change_to == "UP" and not self.direction == "DOWN",
         self.change_to == "DOWN" and not self.direction == "UP")):
       self.direction = self.change_to
 
   def change_head_position(self):
     """змінюєм положення голови змії"""
     if self.direction == "RIGHT":
       self.snake_head_pos[0] += 10
     elif self.direction == "LEFT":
       self.snake_head_pos[0] -= 10
     elif self.direction == "UP":
       self.snake_head_pos[1] -= 10
     elif self.direction == "DOWN":
       self.snake_head_pos[1] += 10
 
   def snake_body_mechanism(
       self, score, food_pos, screen_width, screen_height):
     # якщо вставляти просто snake_head_pos,
     # то на всіх трьох позиціях в snake_body
     # виявиться один и той же список з одинаковими координатами
     # і ми будемо управляти змією з одного квадрату
     self.snake_body.insert(0, list(self.snake_head_pos))
     # якщо з'їли їжу
     if (self.snake_head_pos[0] == food_pos[0] and
         self.snake_head_pos[1] == food_pos[1]):
       # якщо з'їли їжу то задаємо нове положення їжі випадковим
       # чином і збільшуєм score на один
       food_pos = [random.randrange(1, screen_width/10)*10,
             random.randrange(1, screen_height/10)*10]
       score += 1
     else:
       # якщо не знайшли їжу, то забираємо останній сегмент,
       # якщо цього не зробити, то змія буде постійно рости
       self.snake_body.pop()
     return score, food_pos
 
   def draw_snake(self, play_surface, surface_color):
     """відображаєм всі сегменти змії"""
     play_surface.fill(surface_color)
     for pos in self.snake_body:
       # pygame.Rect(x,y, sizex, sizey)
       pygame.draw.rect(
         play_surface, self.snake_color, pygame.Rect(
           pos[0], pos[1], 10, 10))
 
   def check_for_boundaries(self, game_over, screen_width, screen_height):
     """Перевірка, що зіткнулись з кінцями екрану або самі з собою
     (змія закільцювалася)"""
     if any((
       self.snake_head_pos[0] > screen_width-10
       or self.snake_head_pos[0] < 0,
       self.snake_head_pos[1] > screen_height-10
       or self.snake_head_pos[1] < 0
         )):
       game_over()
     for block in self.snake_body[1:]:
       # перевірка на те, що перший елемент(голова) врізалася в
       # будь-який другий елемент змії (закільцювалася)
       if (block[0] == self.snake_head_pos[0] and
           block[1] == self.snake_head_pos[1]):
         game_over()
class Food():
   def __init__(self, food_color, screen_width, screen_height):
     """ініт їжі"""
     self.food_color = food_color
     self.food_size_x = 10
     self.food_size_y = 10
     self.food_pos = [random.randrange(1, screen_width/10)*10,
             random.randrange(1, screen_height/10)*10]
 
   def draw_food(self, play_surface):
     """відображення їжі"""
     pygame.draw.rect(
       play_surface, self.food_color, pygame.Rect(
         self.food_pos[0], self.food_pos[1],
         self.food_size_x, self.food_size_y))
game = Game()
snake = Snake(game.green)
food = Food(game.brown, game.screen_width, game.screen_height)

game.init_and_check_for_errors()
game.set_surface_and_title()
while True:
   snake.change_to = game.event_loop(snake.change_to)
 
   snake.validate_direction_and_change()
   snake.change_head_position()
   game.score, food.food_pos = snake.snake_body_mechanism(
     game.score, food.food_pos, game.screen_width, game.screen_height)
   snake.draw_snake(game.play_surface, game.white)
 
   food.draw_food(game.play_surface)
 
   snake.check_for_boundaries(
     game.game_over, game.screen_width, game.screen_height)
 
   game.show_score()
   game.refresh_screen()

Ніяк не можу зрозуміти що робить "self". Гуглив, але так нічого і не зрозумів. Там пише, що це ніби посилання на себе. Тобто?
Ще не можу зрозуміти як програма визначає який колір для змійки, їжі, надписів. Там просто задається

self.food_color = food_color

Але ж до того ніде не вказується який колір для чого.

2 Востаннє редагувалося koala (27.10.2018 01:07:31)

Re: Допоможіть розібрати код

Про self, якщо коротко: коли ви викликаєте метод якогось об'єкту, наприклад

'abc'.replace('c','d')

то в метод передається на один параметр більше, ніж є в дужках - бо також передається (за посиланням) те, що перед крапкою, і воно і зветься self. Можете переконатися, що

str.replace('abc','c','d')

працює так само, як і приклад зверху - бо це є той самий виклик, інакше оформлений.
Що ж до того, що self означає "посилання на сам об`єкт" чи навіть "на себе", то це питання філософії програми (чи парадигми, як вам приємніше). В другому випадку ми ніби кажемо: "викликаємо функцію, яка робить нову стрічку - копію "abc", та замінює в ній всі входження "c" на "d" і повертає." В першому - "abc" повертає свою копію із заміненими "c" на "d". Другий спосіб зазвичай зручніший для розуміння.
Де вказуються кольори:

snake = Snake(game.green)
food = Food(game.brown, game.screen_width, game.screen_height)
Подякували: Eff1c, leofun01, vulyan3

3 Востаннє редагувалося Eff1c (27.10.2018 22:05:03)

Re: Допоможіть розібрати код

koala написав:

Де вказуються кольори:

snake = Snake(game.green)
food = Food(game.brown, game.screen_width, game.screen_height)

Дякую) Якось пропустив цю частину коду. Чомусь думав, що кольори мають задаватися на початку.

koala написав:

Про self, якщо коротко: коли ви викликаєте метод якогось об'єкту...

Ну на даному прикладі зрозумів, але можете пояснити:

self.food_color = food_color

І для чого "self" задається в функіях? C
P's. Ще нарив тут в інеті щось таке:

class Human:
  def __init__(self):
    self.blood = 7000

  def add_blood(self, volume):
    self.blood += volume

"Це ссилка на сам об'єкт цього класу."
Тобто я так зрозумів, що в випадку

def __init__(self, food_color, screen_width, screen_height):

За допомогою "self" змінюють "food_color, screen_width, screen_height"?

4

Re: Допоможіть розібрати код

Походу я вже зрозумів)) нарешті *YAHOO*

Подякували: FakiNyan1