1

Тема: Неккоректно працює программа. Не виконується else

Стара помилка була ліквідована, але з'явилась ще одна нова.
Потрібно визначити напрямок вітрі по заданій місцевості на задану дату. Визначення напрямку вітру починається з 111 строки. Можливо, я щось не те прирівнюю?
Не працює ні виведення інформації, ні помилка.

#include "pch.h"
#include <string>
#include <iostream>
#include <cstdlib> 
 
using namespace std;

struct Weather //cтруктура "Погода"
{
  string local; //район місцевості
  string data; //дата
  int day; //день
  int count; //кількість опадів
  double intensity; //інтенсивність опадів
  double speed; //швидкість вітру
  int temp; //середня температура 
  string direction; //напрямок вітру
  string afternoon; //температура вдень
  string night;//температура вночі
} s[100];
int add(int n) //додавання інформації в базу
{
  cout << "local: " << endl;
  cin >> s[n].local;
  cout << "data: " << endl;
  cin >> s[n].data;
  cout << "day: " << endl;
  cin >> s[n].day;
  cout << "precipitation: \n" << endl;
  cout << "count: ";
  cin >> s[n].count;
  cout << " intensiv: " << endl;
  cin >> s[n].intensity;
  cout << "wind \n";
  cout << "speed: " << endl;
  cin >> s[n].speed;
  cout << "direction: " << endl;
  cin >> s[n].direction;
  cout << " average temperature: " << endl;
  cin >> s[n].temp;
  cout << "afternoon: " << endl;
  cin >> s[n].afternoon;
  cout << "night: " << endl;
  cin >> s[n].night;
  return ++n;
}
void Out(int n) //виведення бази
{
  cout << "INFORM PRO BAZU: " << endl;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "local: " << s[i].local << endl;
    cout << "data: " << s[i].data << endl;
    cout << "\n";
    cout << "precipitation: \n" << endl;
    cout << "count: " << s[i].count << endl;
    cout << "intensity" << s[i].intensity << endl;
    cout << "wind \n" << endl;
    cout << "speed: " << s[i].speed << endl;
    cout << "direction: " << s[i].direction << endl;
    cout << "\n";
    cout << "average temperature: " << s[i].temp << endl;
    cout << "afternoon: " << s[i].afternoon<< endl;
    cout << "night: " << s[i].night << endl;
  }

}
void t(int n) // температура в місцевості +10 
{

  string dat = 0;

  cout << " add dat: ";
  cin >> dat;
  bool present = false;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    cout << "vivod inform \n" << endl;
    if (s[i].data == dat && s[i].temp == 10)
    {
      cout << "local " << s[i].local << endl;
      present = true;
    }
  }
  if (!present)
    cout << dat << " there was no temperature of 10 degrees " << endl;
}
void average(int n) //середня кількість опадів 
{
  string loc;
  cout << " add local \n" << endl;
  cin >> loc;

  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (s[i].local == loc)
    {

      if (s[i].day != 0) // якщо виконується умова
      {
        double precipitation = (double)s[i].count / s[i].day;
        cout << "average precipitation " << precipitation << endl;
      }
      
    }
    else
      cout << "average precipitation = 0 " << endl; // якщо не виконується умова
  }

}
void wind(int n) //визначення напрямку вітру в заданий день та в заданій місцевості
{
  string locaal;
  string date;
  cout << " add local " << endl;
  cin >> locaal;
  cout << " date " << endl;
  cin >> date;
  for (int i = 0; i < n; i++)
  {
    if (s[i].local == locaal)
    {
      if (s[i].direction == s[i].data)
      {
        cout << "direction was " << s[i].direction << endl;
        cout << " date " << s[i].data << endl;
      }
    }
    else 
      cout << "error! " << endl;
  }
}
int main()
{
  cout << "menu" << endl;
  int n = 0;
  while (1)
  {
    cout << "1 - add;" << endl <<
      "2 - all baza" << endl <<
      "3 - local 10" << endl <<
      "4 - average precipitation " << endl<<
      "5 - direction wind" <<endl;
    int a; cin >> a;
    switch (a)
    {
    case 1:
      system("cls");
      n = add(n);
      system("cls");
      break;
    case 2:
      Out(n);
      break;
    case 3:
      t(n);
      break;
    case 4:
      average(n);
    break;
    case 5:
    wind(n);
    break;
    }
    
  }
  system("pause");
  return 0;
}

2

Re: Неккоректно працює программа. Не виконується else

Мені ніхто не допоможе?