61

Re: Кодофлуд, або флудокод

Зацініть оформлення коду

rem='';/* <script>   /*
@node "%~f0" %* & goto :eof
 :mode=html:     */         from210={/*
 
 Система запису з основою 210. Кожний 210-ковий розряд
 складається з десятків (позначаються латинськими буквами,
 крім I, L, O, V, Y, які не використовуються)
 та одиниць (позначаються арабськими цифрами, крім 0),
 у кожному розряді десятки йдуть перед одиницями.
 
    Одиницi:       Десятки:
    (0 не пишеться)          */
    1: 1,        A: 10, M:110,
    2: 2,        B: 20, N:120,
    3: 3,        C: 30, P:130,
    4: 4,        D: 40, Q:140,
    5: 5,        E: 50, R:150,
    6: 6,        F: 60, S:160,
    7: 7,        G: 70, T:170,
    8: 8,        H: 80, U:180,
    9: 9,        J: 90, W:190,
              K:100, X:200,
                 Z:0      /*
 Z не пишеться:
  - між двома арабськими цифрами
  - на початку числа перед арабською цифрою
    (лише число нуль починається з Z)    */};

to210={};
for(i in from210)
  to210[from210[i]]=i;
  
function intTo210(n)
  {
  if(n==0)return 'Z';
  var res='',
    b, d, u;
  while(n>0)
    {
    b=n%210; n=(n-b)/210;
    u=b%10; d=b-u;
    res=to210[d]+(u||'')+res;
    }
  return res.replace(/([1-9])Z([1-9])/g, '$1$2').
        replace(/([1-9])Z([1-9])/g, '$1$2').
        replace(/^Z/,'');
  }
function base210ToInt(s)
  {
  s='Z'+s.replace(/([1-9])([1-9])/g, '$1Z$2').
      replace(/([1-9])([1-9])/g, '$1Z$2').
      toUpperCase();
  var res=0, i;
  for(i in s)
    {
    if (s[i]>='A' && s[i]<='Z') res*=210;
    res+=from210[s[i]];
    }
  return res;
  }
// </script> :) <!--  
var convertfn=function(n)
  {return intTo210(n)+'[sub]210[/sub]';};
process.argv.forEach(function (val, index, array)
  {
  if(index>1)
    if(val=='-i' || val=='--invert')
      convertfn=base210ToInt;
    else if(val=='-d' || val=='--direct')
      convertfn=intTo210;
    else console.log(convertfn(val));
  }); /* -->
<script>document.body.innerHTML='';</script>
<form>
<input id=base10><sub>10</sub> = <input id=base210><sub>210</sub>
</form>
<script>
//document.write('12345');
base10 =document.getElementById('base10');
base210=document.getElementById('base210');
base10.onchange=function()
  {
  base210.value=intTo210(+base10.value);
  }
base210.onchange=function()
  {
  base10.value=base210ToInt(base210.value);
  }
</script>
  
  <!-- */ // -->
Подякували: 221VOLT1

62

Re: Кодофлуд, або флудокод

def int2str(n, base=10):
  if n<0:
    return '-'+int2str(-n, base)
  a=[n]
  while a[0]>=base:
    a[:1]=divmod(a[0],base)
  if base<=36:
    return ''.join((chr(i+(ord('0') if i<10 else ord('A')-10)) for i in a))
  else:
    return ':'.join((str(int(i)) for i in a))

from functools import reduce
def str2int(s, base=10):
  if s[0]=='-':
    return -str2int(s[1:], base)
  if base<=36:
    return int(s, base)
  else:
    return reduce(lambda x,y: base*x+y, map(int, s.split(':')))

Для чого це взагалі треба: python'івський конструктор int з двома параметрами дозволяє конвертувати рядок у число, використовуючи системи числення з довільною основою від 2 до 36 (використовуючи літери для додаткових цифр) — проте, зворотнє перетворення доводиться робити руками (що й робить перша функція). Також ці дві функції дозволяють перетворювати рядок<->число, використовуючи основу 37 і більше — в цьому випадку, розряди записуються десятковими числами, розділеними двокрапками.

63

Re: Кодофлуд, або флудокод

(lambda l,r=lambda a:range(3,a,2):[*filter(lambda i:all(map(i.__mod__,r(-~int(i**.5)))),r(l))])(100)
#[3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97]
Подякували: P.Y., 221VOLT2

64

Re: Кодофлуд, або флудокод

Зацініть еталонний код на пітончику

#!usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

import dash
import dash_core_components as dcc
import dash_html_components as html

class VisualForDash():

  external_stylesheets = ['plotlydash.css']
  app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=external_stylesheets)

  colors = {
        'background': '#111111',
        'text': '#7FDBFF'
       }

  app.layout = html.Div(
              [
                html.Div(
                      style={'backgroundColor': colors['background']},
                      children=html.H1(
                                id='header',
                                children='OLX PARSER',
                                style={
                                    'textAlign': 'center',
                                    'color': colors['text']
                                   }
                                )
                    ),

                html.Div(
                      html.Label(id='section', children='Розділ', ),
                    ),
                dcc.Dropdown(
                              options=[
                              {'label': 'Всі розділи', 'value': 'list/'},
                              {'label': 'Дитячий світ', 'value': 'detskiy-mir/'},
                              {'label': 'Нерухомість', 'value':'nedvizhimost/'},
                              {'label': 'Транспорт', 'value': 'transport/'},
                              {'label': 'Запчастини для транспорту', 'value': 'zapchasti-dlya-transporta/'},
                              {'label': 'Робота', 'value': 'rabota/'},
                              {'label': 'Тварини', 'value': 'zhivotnye/'},
                              {'label': 'Дім і сад', 'value': 'dom-i-sad/'},
                              {'label': 'Електроніка', 'value': 'elektronika/'},
                              {'label': 'Бізнес та послуги', 'value': 'uslugi/'},
                              {'label': 'Мода і стиль', 'value': 'moda-i-stil/'},
                              {'label': 'Хобі і відпочинок', 'value': 'hobbi-otdyh-i-sport/'},
                              {'label': 'Віддам безкоштовно', 'value': 'otdam-darom/'},
                              {'label': 'Обмін', 'value': 'obmen-barter/'}
                              ],
                              value='list/', id='section_dropbox'
                            ),

                html.Div(
                      html.Label(id='sub_section', children='Підрозділ', ),
                    )
                dcc.Dropdown(
                        options=[
                              {'label':'Все в розділі', 'value':''}

                            ],
                        value='', id='sub_section_dropbox'
                      ),
                html.Label(children='Введіть місцевість в форматі назва населеного пункту, область ,район ',id='label-adress'),
                dcc.Input(value='',id='input-adress', type='text', ),
                html.Label(id='radius', children='+км', ),
                dcc.Dropdown(
                        options=[
                              {'label': '+0', 'value': '0'},
                              {'label': '+2', 'value': '2'},
                              {'label': '+5', 'value':'5'},
                              {'label': '+10', 'value': '10'},
                              {'label': '+15', 'value': '15'},
                              {'label': '+30', 'value': '30'},
                              {'label': '+50', 'value': '50'},
                              {'label': '+75', 'value': '75'},
                              {'label': '+100', 'value': '100'},
                            ],
                        value='0', id='radius_dropbox'
                      ),
                        html.Label(children='Виберіть валюту відображення', id='label-change valute'),
                dcc.Dropdown(
                        options = [{'label':'UAH','value':'UAH'},
                              {'label':'USD','value':'USD'},
                              {'label':'EUR','value':'EUR'}],
                        value = 'UAH', id = 'change-valute-dropbox'
                      ),

                html.Label(children='Введіть мінімальну ціну',id='label-min-cost'),
                dcc.Input(value='',id='input-min-cost', type='text', ),

                html.Label(children='Введіть максимальну ціну',id='label-max-cost'),
                dcc.Input(value='',id='input-max-cost', type='text', ),


                html.Div(
                      html.Label(style={'display':'none'},id='advanced_search_label', children='Розширений пошук'),

                    ),

              html.Div(html.Label(style={'display':'none'}, id=      'new-secondhand', children= 'Стан'),
                  ),

                html.Label(children='Введіть характеристику для пошуку: ',id='label-input'),
                dcc.Input(value='',id='input-box', type='text', ),
                html.Button(children ='Пошук', id='button'),

              ]
            )
Подякували: /KIT\1

65

Re: Кодофлуд, або флудокод

У продовження дискусії.

<meta charset=utf-8 />
<h3>Чи враховується синтаксис скриптової мови (JS) HTML-парсером?</h3>
<script>
document.write(/*
</script>
Ні — тому ви бачите цей текст
<script>
*/ "Так — тому ви бачите цей програмний вивід");
</script>

Мій ФФ каже, що ні :(

Подякували: NaharD, leofun01, 221VOLT3

66

Re: Кодофлуд, або флудокод

P.Y. написав:

У продовження дискусії.

<meta charset=utf-8 />
<h3>Чи враховується синтаксис скриптової мови (JS) HTML-парсером?</h3>
<script>
document.write(/*
</script>
Ні — тому ви бачите цей текст
<script>
*/ "Так — тому ви бачите цей програмний вивід");
</script>

Мій ФФ каже, що ні :(

Хром 80 також каже ні

Подякували: P.Y., 221VOLT2

67 Востаннє редагувалося pluszz (01.03.2020 07:29:15)

Re: Кодофлуд, або флудокод

Получає всі повідомлення за сьогоднішній день з "replace.org.ua".

# -*- coding: utf-8 -*-
from bs4 import BeautifulSoup
from requests import request
from _selectors import Selectors as sel #css селектори
class ReplaceParser():

  def __init__(self, page):
    self. page = page
    self.active_t = request('GET',page ).text
    self.soup = BeautifulSoup(self.active_t, 'lxml')

  def number_all_links(self):
    return(len(self.soup.find_all('li', class_='info-lastpost')))

  def active_temes(self):#Повертає масив з даними останніх редагованих тем
    topic_mas = []
    for number in range(self.number_all_links()):
      line_mas = []
      time = str(self.soup.select(sel.find_today_elelments(number)))[-13:-5]
      url = str(self.soup.select(sel.find_today_elelments(number)))[10:-24]
      title = self.return_title(number)
      autor = str(self.soup.select(sel.find_last_autor_name(number)))[11:-8]
      if str(self.soup.select(sel.find_today_elelments(number)))[-22:-14] == "Сьогодні":
        line_mas.append(title)
        line_mas.append(time)
        line_mas.append(autor)
        line_mas.append(url)
        print(line_mas)
        topic_mas.append(line_mas)
    return(topic_mas)


  def return_title(self, number):
    title_line= str(self.soup.select(sel.find_active_temes_url(number)))[:-5]
    title=''
    for liter in title_line[::-1]:
      if liter == ">":
        return (title[::-1])
        break
      title += liter
    return(title[::-1])

if __name__ == "__main__":
  rp = ReplaceParser("https://replace.org.ua/search/recent/")
  print(rp.active_temes())
Подякували: /KIT\, P.Y., 221VOLT3

68

Re: Кодофлуд, або флудокод

>>> for i in range(1,30):
...   file_name = os.listdir(f"images/{str(i)}/1")[0]
...   os.rename(f"images/{str(i)}/1/{file_name}",f"images/{str(i)}/1/001.jpg")

Як швидко перейменувати файли в різних папках якщо в тебе назвами папок служать цифри без пошуку додаткових інструментів

69

Re: Кодофлуд, або флудокод

Календар на поточний місяць (користі -> 0, але ... )
SQL

MySQL 8.x
WITH RECURSIVE cte (d, w, dw, dm) AS (
  SELECT
    d,
    WEEK(d, 1),
    DAYOFWEEK(d),
    DAY(d) 
  FROM
    (SELECT DATE_ADD(CURDATE(), INTERVAL 1 - DAY(CURDATE()) DAY) AS d) AS temp 
    UNION ALL
  SELECT
    DATE_ADD(d, INTERVAL 1 DAY),
    WEEK(DATE_ADD(d, INTERVAL 1 DAY), 1),
    DAYOFWEEK(DATE_ADD(d, INTERVAL 1 DAY)),
    DAY(DATE_ADD(d, INTERVAL 1 DAY)) 
  FROM
    cte 
  WHERE
    d < LAST_DAY(CURDATE()) 
) 
SELECT
  SUM(CASE dw WHEN 2 THEN dm END) AS `ПН`,
  SUM(CASE dw WHEN 3 THEN dm END) AS `ВТ`,
  SUM(CASE dw WHEN 4 THEN dm END) AS `СР`,
  SUM(CASE dw WHEN 5 THEN dm END) AS `ЧТ`,
  SUM(CASE dw WHEN 6 THEN dm END) AS `ПТ`,
  SUM(CASE dw WHEN 7 THEN dm END) AS `СБ`,
  SUM(CASE dw WHEN 1 THEN dm END) AS `НД` 
FROM
  cte 
GROUP BY
  w;

https://replace.org.ua/uploads/images/3603/2492c34adeee568319bedd679fc7d302.png

Подякували: leofun011