1

Тема: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

Потрібно з файлу зчитати текст і вивести в мемо. По програмі чи ще цієї теми не вчили, тому прийшлось зкопіпастити. [Взяв гріх на душу( ]. Не розумію чому не запускається програма. Хто може допоможіть та поясніть в чому саме проблема ???

unit rd_;

interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,
 Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls, Buttons;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button2: TButton;
  Edit1: TEdit;
  Memo1: TMemo;
  Button1: TButton;
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure ButtonlClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForml;

implementation
{$R *.dfm}

// Відкриваємо файл
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 f: TextFile; // файл
 fName: String[80]; // ім'я файлу
 buf: string[80]; // буфер для читання з файлу
begin
 fName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName);
 {$!-}
 Reset(f); // Відкрити для читання
 {$I+}

 if IOResult <> 0 then
 begin
  MessageDlgt 'Помилка доступу до файлу ' + fName,
   mtError, [mbOk], 0); exit;
 end;

 // Читання з файлу
 while not EOF(f) do
 begin
  readln(f, buf); // Прочитати рядок
  Memo1.Lines.Add(buf); // Добавити рядок в мемо
 end;

 CloseFile(f); // закрити файл
end;


// Записати до файлу
procedure TForml.Button2Click(Sender: TObject);
var
 f: TextFile; // файл
 fName: string[80]; // Ім'я файлу
 i: integer;
begin
 fName := Edit1.Text;
 AssignFile(f, fName);
 Rewrite(f); // Відкрити для перезапису
 // Записати в файл
 for i := 0 to Memo1.Lines.Count do // Рядки нумеруються від нуля
  writeln(f, Memo1.Lines[i]);
 CloseFile(f); // Закрити файл
 MessageDlg('Дані записані в файл ', mtlnformation, [mbOk], 0);
end;

end.
Post's attachments

rgsergr.jpg 23.12 kb, 212 downloads since 2014-11-23 

2

Re: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

Ну пише ж компілятор, в яких рядках помилки. То треба взяти ці рядки і уважно подивитися на оригінал (а чи на сусідні рядки), що там не так. Наприклад, рядки 36 і 38 виглядають так, ніби щось відняли, а потім щось додали... wait... OH SHI...

Подякували: Torbins1

3

Re: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

koala написав:

Ну пише ж компілятор, в яких рядках помилки. То треба взяти ці рядки і уважно подивитися на оригінал (а чи на сусідні рядки), що там не так. Наприклад, рядки 36 і 38 виглядають так, ніби щось відняли, а потім щось додали... wait... OH SHI...

Пробачте, але я не зовсім вас розумію. чи можу я попросити вас виправити мені помилку і Нормально пояснити, в чому проблема ???

4

Re: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

Ні, я можу тільки спробувати змусити вас думати. Ну, не вийшло - то не вийшло, звиняйте.

Подякували: Torbins1

5 Востаннє редагувалося Chemist-i (24.11.2014 00:58:32)

Re: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

Може ТС ще раз гарно подивить на свій код,

...
 {$!-}
...
{$I+}
...

а потім спитає в гугля що він робить
{$!-}
{$I+}
А потім ще раз подумає, що він від тих директив хоче.

Подякували: Torbins1

6

Re: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

Chemist-i написав:

А потім ще раз подумає, що він від тих директив хоче.

Нічого він від тих директив не хоче. Він навіть LoadFromFile і SaveToFile не нагуглив.

7

Re: В чому помилка ??? (Не запускається програма)

Таке враження, наче переді мною відсканована роздруківка, і деякі символи розпізналися невірно. Chemist-i правильно радить, в таких випадках Гугл чудово допомагає.