1

Тема: Random без повторів

// Random без повторів
// Random without repetitions
//  Створюєм массив int array1[ROW * COLUMN + 1]

2

Re: Random без повторів

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <cstdlib>
#include <stdio.h>
#include <cstdio>
//#include <unistd.h> // for use sleep();
#include <string>
#include <algorithm>
#include <iomanip>
#include <cmath>

//#include <conio.h> //for linux no work
using namespace std;

int main(int argc, char* argv[])
{
  for (int t = 0; ; ++t)
  {
    // Завдання 1:
    cout << "Program 1." << endl;

    char s = 0;

    const int ROW = 8, COLUMN = 6;
    int MAS[ROW][COLUMN];
    int array1[ROW * COLUMN + 1]; // create an array in which the index array1 [k] will be stored 0 or 1
    int k; // proper index [k]

    for (int g = 0; g < ROW*COLUMN + 1; g++) {
      array1[g] = 0; 
    } // reset the array

    srand(time(NULL));
    for (int t = 0; t < ROW; t++)
    {
      for (int j = 0; j < COLUMN; j++)
      {

        //uniqueness check
        while (true)
        {
          k = rand() % 52 + 1;
          if (array1[k] == 0) { 
            array1[k] = 1; MAS[t][j] = k; 
            break; 
          }
        }
        cout << setw(4) << MAS[t][j] << " ";
      }
      if (i == (ROW / 2 - 1) ) {
        cout << endl;
        cout << "----------------------------------";
      }
      cout << endl;
      
    }

    //cout << endl;
    cout << "----------------------------------\n";
    cout << "Enter symbol Q to exit, to continue press 0: ";
    cin >> s;
    cout << endl;
    if (s == 'q')
    {
      cout << "Exit!" << endl;
      break;
    }
  }
  cout << endl;
  return 0;
}

3

Re: Random без повторів

Це яка мова програмування?

4

Re: Random без повторів

C++

5

Re: Random без повторів

У C++ немає гедерів <math.h> та <stdio.h>, аналогічні бібліотеки звуться <cmath> та <cstdio>. Але їх теж використовувати варто обмежено.
Що ж до алгоритму, то вам слід сформувати масив із числами від 0 до 51, а потім випадково витягати число з цього масиву, замінювати його на останній елемент масиву і запам'ятовувати, що довжина скоротилася.

Подякували: bebyk1