1

Тема: Визначити три максимальних і два мінімальних значення масиву

Завдання:
Дано натуральне число N (задати довільно, як константу препроцесора) і
одновимірний масив A0, A1, …, AN-1 цілих чисел (згенерувати додатні та від’ємні
елементи випадковим чином, за допомогою функції бібліотеки <stdlib.h>
rand()). Виконати наступні дії: Визначити три максимальних і два мінімальних значення цього масиву.

Код з пошуком двох мінімальних значень

#include <stdlib.h>
#define N 10
int main()
{
  int M[N], i, a[N], fbig, sbig, tbig, min, smin;
  for(i = 0; i < N; i++)
  {
    M[i] = rand() % 20 - 10;
    printf("%i\t", M[i]);
  }
  printf("\n");
  for(i = 0; i < N; i++)
  {
    if(a[i]<min)
    {
      smin=min;
      min=a[i];
    }
    else
      if(a[i]<smin && a[i]!=min)
        smin=a[1];
  }      
  printf("\nMinimum=%d \nSecond Minimum=%d",min,smin);
  
  return 0;
}

Результат:
-7    -4    7    5    3    5    -4    2    -1   

Minimum=0
Second Minimum=0

Буду дуже вдячний за допомогу

2

Re: Визначити три максимальних і два мінімальних значення масиву

Відсортуйте масив, а потім візьміть два перших і три останніх елементи. Менше мороки буде.

Подякували: 0leg, bebyk2