1 Востаннє редагувалося Odin88 (05.10.2013 20:04:44)

Тема: Записи в Pascal(Record)

Завдання:
Ввести інформацію про групу студентів(прізвище,ініціали,набір предметів).
Набір предметів це масив який містить інформацію про назву предмету та оцінку(лише одну) з даного предмету.
Кожен учень може містити різну кількість предметів.
Вивести на екран табличку з інформацією про студентів,предметів які вони вивчають,та оцінку з кожного предмету.

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
type
 Subject=record
  NofS:string; //name of the subject(предмет)
  ANote:real; //mark(оцінка)
 end;
 Student=record
 SName:string;   //(прізвише студента)
 Initials:string; //(П.І.Б)
 Sub:array[1..10] of subject;//(предмет,який вивчає даний студент)
 end;
var
 S:array[1..25] of student;
 n,i:integer;

begin
Write('Enter count of students=');//(кількість студентів)
Readln(n);
for i := 1 to n do//(цикл введення даних)
  begin
  write('Student ',i,' has surname= ');
  readln(S[i].SName);
  write('initials of the ',S[i].SName,'= ');
  readln(S[i].Initials);
  Write(S[i].SName,' Studying subject= ');
   readln(S[i].Sub[i].NofS);
   Write(' and has the following marks=');
  readln(S[i].Sub[i].ANote);
  end;
for i := 1 to n do//(цикл виведення даних)
 begin
 with S[i] do
  writeln(Sname,' ',Initials,' ',Sub[i].NofS,' ',Sub[i].ANote:0:2);
end;
readln;
readln;
end. 

Проблема:
Як кожному студенту надати певну кількість предметів.
Пробував ввести цикл:

begin
Write('Enter count of students');//(кількість студентів)
Readln(n);
for i := 1 to n do//(цикл введення даних)
  begin
  write('Student ',i,' has surname= ');
  readln(S[i].SName);
  write('initials of the ',S[i].SName,'= ');
  readln(S[i].Initials);
  Writeln('Count of subjects=');
  Readln(a); for b :=1 to a do
         begin

  Write(S[i].SName,' Studying subject= ');
   readln(S[i].Sub[i].NofS);
   Write(' and has the following marks=');
  readln(S[i].Sub[i].ANote);
  end;
  end;
for i := 1 to n do//(цикл виведення даних)
 begin
 with S[i] do
  writeln(Sname,' ',Initials,' ',Sub[i].NofS,' ',Sub[i].ANote:0:2);
end;
readln;
readln;
end.

Але програма запам'ятовує лише останній предмет.
Дякую.

2

Re: Записи в Pascal(Record)

Odin88, ви неправильно побудували цикли для вводу і виводу.
Щоб все правильно працювало треба так:

program Project1;
 
type
 Subject=record
  NofS:string; 
  ANote:real; 
 end;
 Student=record
 SName:string;   
 Initials:string; 
 Sub:array[1..10] of subject;
 end;
var
 S:array[1..10] of student;
 n,i,a,b:integer;

begin
Write('Enter count of students=');
Readln(n);
for i := 1 to n do
  begin
  write('Student ',i,' has surname= ');
  readln(S[i].SName);
  write('initials of the ',S[i].SName,'= ');
  readln(S[i].Initials);

  Write('Count of subjects=');
  Readln(a); for b :=1 to a do
         begin

  Write(S[i].SName,' Studying subject= ');
   readln(S[i].Sub[b].NofS);
   Write(' and has the following marks=');
  readln(S[i].Sub[b].ANote);
  end;
  end;
writeln('Surname', #9, 'Initials', #9, 'subject', #9, 'mark');
for i := 1 to n do
 begin
 with S[i] do
 for b := 1 to a do
  writeln(Sname,#9,Initials,#9,Sub[b].NofS,#9,Sub[b].ANote:0:2);
end;
readln;
end. 
Подякували: Odin881

3

Re: Записи в Pascal(Record)

Dr.WoZD,дуже вдячний :)

4 Востаннє редагувалося Odin88 (05.10.2013 20:58:12)

Re: Записи в Pascal(Record)

Dr.WoZD.Поясніть,будь-ласка, що означає:

writeln('Surname', #9, 'Initials', #9, 'subject', #9, 'mark');

І ще чомусь вибиває ось таке:

Post's attachments

Безымянный.png 168.24 kb, 341 downloads since 2013-10-05 

5

Re: Записи в Pascal(Record)

Це заголовок для таблиці(назви колонок), щоб було зрозуміліше ту таблицю читати. #9 це код символу табуляції, щоб красивіше виглядало.
P.S Після  'Initials' можна два #9 поставити, бо слово довге і назва предмету виводиться вже не в своїй колонці.

Подякували: Odin881

6

Re: Записи в Pascal(Record)

Чомусь вибиває помилку *WALL*

7 Востаннє редагувалося Odin88 (05.10.2013 20:57:20)

Re: Записи в Pascal(Record)

А ні,все гаразд.Просто не вставив:

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

Dr.WoZD,ще раз, дуже дякую. ;)

8

Re: Записи в Pascal(Record)

Для кожного студента іще треба зберігати кількість його власних предметів. Зараз воно виводитиме для кожного студента стільки предметів, скільки було в останнього.

Подякували: Odin881

9

Re: Записи в Pascal(Record)

Torbins,а дійсно,я й не зауважив.Треба тепер подумати..

10

Re: Записи в Pascal(Record)

Odin88 написав:

Можливо ви зможете якось принаймні натякнути, як це зробити)

Перемістіть змінну a в запис Student.

Подякували: Odin881

11

Re: Записи в Pascal(Record)

Torbins,вельми вдячний :)
Зрозумів)

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
type
 Subject=record
  NofS:string; 
  ANote:real; 
 end;
 Student=record a:integer;
 SName:string;   
 Initials:string; 
 Sub:array[1..10] of subject;
 end;
var
 S:array[1..10] of student;
 n,i,b:integer;
 
begin
Write('Enter count of students=');
Readln(n);
for i := 1 to n do
  begin
  write('Student ',i,' has surname= ');
  readln(S[i].SName);
  write('initials of the ',S[i].SName,'= ');
  readln(S[i].Initials);
 
  Write('Count of subjects=');
   Readln(s[i].a); for b :=1 to S[i].a do
         begin
 
  Write(S[i].SName,' Studying subject= ');
   readln(S[i].Sub[b].NofS);
   Write(' and has the following marks=');
  readln(S[i].Sub[b].ANote);
  end;
  end;
writeln('Surname', #9, 'Initials', #9, 'subject', #9, 'mark');
for i := 1 to n do
 begin
 with S[i] do
 for b := 1 to a do
  writeln(Sname,#9,Initials,#9,Sub[b].NofS,#9,Sub[b].ANote:0:2);
end;
readln;
end. 

12 Востаннє редагувалося Odin88 (06.10.2013 14:58:28)

Re: Записи в Pascal(Record)

Підкажіть як мені просумувати кількість балів для кожного окремого студента?

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;
type
 Subject=record
  NofS:string;//name of the subject(предмет)
  ANote:real;//mark(оцінка)
 end;
 Student=record
  a:integer;
  SName:string;//(прізвише студента)
  Initials:string;//(П.І.Б)
  Sub:array[1..10] of subject;//(предмет,який вивчає даний студент)
 end;
var
 S:array[1..25] of student;
 n,i,b:integer;
 sum:real;
begin
 Write('Enter count of students=');
 Readln(n);;//(кількість студентів)
  for i := 1 to n do//(цикл введення даних)
 begin
 Write('Student ',i,' has surname= ');
 Readln(S[i].SName);
 Write('initials of the ',S[i].SName,'= ');
 Readln(S[i].Initials);
 Write('Count of subjects=');
 Readln(s[i].a);
  for b :=1 to S[i].a do
 begin
 Write(S[i].SName,' Studying subject= ');
 Readln(S[i].Sub[b].NofS);
 Write(' and has the following marks=');
 Readln(S[i].Sub[b].ANote);
 end;
 end;
 Writeln('Surname', #9, 'Initials', #9, 'subject', #9, 'mark');
  for i := 1 to n do//(цикл виведення даних)
 begin
 with S[i] do
  for b := 1 to a do
 Writeln(Sname,#9,Initials,#9,Sub[b].NofS,#9,Sub[b].ANote:0:2);
  end;
sum:=0;
  for i := 1 to n do
 begin
  for b := 1 to S[i].a do
 sum:=sum+S[i].Sub[b].ANote;
 end;
  for i := 1 to n do
 begin
 with S[i] do
  for b := 1 to a do
 Writeln(Sname,#9,Initials,#9,sum:0:2);
 end;
Readln;
end.

Чомусь сумує загальну кількість балів усіх студентів.А мені потрібно буде пізніше знайти середній бал кожного.

13

Re: Записи в Pascal(Record)

Odin88, треба суму запам'ятовувати для кожного студента окремо(або зразу виводити). Ось приблизно так:

program Project1;
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
 SysUtils;
type
 Subject=record
  NofS:string;
  ANote:real;
 end;
 Student=record
  a:integer;
  SName:string;
  Initials:string;
  sum:real; 
  Sub:array[1..10] of subject;
 end;
var
 S:array[1..25] of student;
 n,i,b:integer;
begin
 Write('Enter count of students=');
 Readln(n);;
  for i := 1 to n do
 begin
 Write('Student ',i,' has surname= ');
 Readln(S[i].SName);
 Write('initials of the ',S[i].SName,'= ');
 Readln(S[i].Initials);
 Write('Count of subjects=');
 Readln(s[i].a);
  for b :=1 to S[i].a do
 begin
 Write(S[i].SName,' Studying subject= ');
 Readln(S[i].Sub[b].NofS);
 Write(' and has the following marks=');
 Readln(S[i].Sub[b].ANote);
 end;
 end;
 Writeln('Surname', #9, 'Initials', #9, 'subject', #9, 'mark');
  for i := 1 to n do
 begin
 with S[i] do
  for b := 1 to a do
 Writeln(Sname,#9,Initials,#9, #9,Sub[b].NofS,#9,Sub[b].ANote:0:2);
  end;
  for i := 1 to n do
 begin
 with S[i] do
  for b := 1 to a do
 sum:=sum+Sub[b].ANote;
 end;
 
  for i := 1 to n do
 begin
 with S[i] do
 Writeln(Sname,#9,Initials,#9,sum:0:2);
 end;
Readln;
end.
Подякували: Odin881

14

Re: Записи в Pascal(Record)

Dr.WoZD,дякую,тепер зрозумів.